Modell megtekintése

Miközben 3D-ben modellt készít, minden oldalról látnia kell azt. A SketchUp alkalmazásban rajzolás közben folyamatosan keringhet, nagyíthat/kicsinyíthet és pásztázhat:

 • Keringés: Keringéskor a modell körül, felett és alatt mozoghat. A keringés olyan, mintha Pán Péterként repkedne a modellje körül.
 • Nagyítás/kicsinyítés: Nagyításkor egy adott területre fókuszálhat rajzolás közben, kicsinyítéskor pedig többet láthat a modelljéből.
 • Pásztázás: Pásztázás közben balra, jobbra, felfelé vagy lefelé mozoghat.

Tipp: Mivel ezeket az eszközöket gyakran használja, a SketchUp lehetővé teszi, hogy háromgombos görgetőkerekes egérrel ideiglenesen az egyes lehetőségekre válthasson. (Az egérparancsokat később mutatjuk be ebben a cikkben.) Ha sokat rajzol a SketchUp alkalmazásban, a háromgombos görgetőkerekes egérrel könnyebb a modellezés, mint a görgetőkerék nélküli vagy egygombos egérrel.

Ha meg szeretné tudni, hogyan működnek ezek az eszközök, nézze meg az áttekintést a következő videóban, vagy olvassa el a következő részeket, ahol megtalálja az ezen eszközök használatát bemutató lépéseket.

A navigációs eszközök mellett a SketchUp számos standard nézetet is tartalmaz, amelyek a Kamera menüben találhatók. A következő ábrán láthatja, hogyan néz ki egy modell az egyes standard nézetekben: Felülről (1. ábraszöveg), Alulról (2.), Elölről (3.), Hátulról (4.), Balról (5.), Jobbról (6.) és Iso nézetből (7.).

Tipp: Ha a normál nézeteket vagy a navigációs eszközök fejlettebb funkcióit használja, ne feledje, hogy a SketchUp a kamera fogalmát használja a nézet megjelenítésére. A nézet váltása és módosítása közben olyan, mintha egy kamerán keresztül nézne.

Amint a következő ábrán látható, a SketchUp Kamera menüjének három perspektivikus opciója is van, amelyek módosítják a modell nézetét:

 • Párhuzamos kivetítés: Ebben a nézetben a vonalak párhuzamosan jelennek meg mind a 3D-s, mind a 2D-s térben. Ezt a nézetet ortografikus nézetnek is nevezik. Ha ebben a nézetben nyomtat, a vonalhossz skálával rendelkezik (például a 4' a SketchUp-ban = 1" a papíron). (1. ábraszöveg)
 • Perspektíva: Ebben a nézetben a vonalak eltűnnek a láthatáron, így bizonyos elemek közelebbinek, míg más elemek messzebbnek látszanak. Az entitások nem skálázhatók. Ez a SketchUp alapértelmezett nézete. (2. ábraszöveg)
 • Kétpontos perspektíva: Az illusztrátorok gyakran kétpontos perspektívát használnak 3D-s épületek és koncepciótervek rajzolásához. A SketchUp alkalmazásban ennek a nézetnek a kiválasztása összehangolja a perspektívát úgy, hogy a nézetnek két távlatpontja legyen. (3. ábraszöveg)

Tipp: A SketchUp képes szimulálni, milyen érzés végigmenni egy modellen és körülnézni. Ezt a technikát gyakran használják egy elkészült modell bemutatásához. Bizonyos nézeteket jelenetekként is elmenthet, amelyek aztán animálhatók. A részletekért lásd a Tervek bemutatása c. részt. Ha a geometria elrejtésére vagy rejtett geometria megtekintésére keres módszereket, lásd a Lágyítás, simítás és geometria elrejtése című részt.

Keringés egy 3D-s modell körül

A keringés lehetővé teszi a geometria kívülről történő megtekintését. Ha keringetni szeretné a kamerát a modell körül, aktiválja az Orbit (Keringés) eszközt (), amely a SketchUp felület következő területein található:

 • Camera > Orbit (Kamera > Keringés) a menüsávban
 • Kamera eszközsáv (Microsoft Windows)
 • Első lépések eszköztár
 • Nagy eszközkészlet eszköztár
 • Eszközpaletta (macOS)

Tipp: Átmenetileg aktiválhatja az Orbit (Keringés) eszközt akkor is, ha bármely más eszközben van (a Walk (Séta) eszköz kivételével):
 • Háromgombos egérrel: Kattintson a görgetőkerékkel, és tartsa lenyomva.
 • Egygombos egérrel: Ha macOS rendszert használ, nyomja meg és tartsa lenyomva a Control és Command billentyűket, közben kattintson az egér bal gombjával, és tartsa lenyomva.

Ha keringeni szeretne az Orbit eszközzel, kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Válassza ki az Orbit (Keringés) eszközt (), vagy nyomja meg az O billentyűt.
 2. Kattintson bárhová a rajzterületen.
 3. Mozgassa a kurzort bármely irányba, hogy körbeforoghasson a rajzterület közepén.

Az alapvető keringésen túl az Orbit eszköz néhány további trükkre is képes:

 • A modell központosításához a rajzterületen kattintson duplán a rajzterületre.
 • Ha keringés közben az oldalára szeretné fordítani a kamerát, nyomja le és tartsa lenyomva a Ctrl (Microsoft Windows) vagy Option (macOS) billentyűt. Ez felfüggeszti az Orbit eszköz beépített gravitáció-érzékelését, amely felfelé és lefelé állítja a függőleges éleket.

Pásztázás oldalirányban, felfelé és lefelé

Pásztázáskor a SketchUp kamerája (az Ön nézete) függőlegesen vagy vízszintesen mozog. A Pan (Pásztázás) eszköz () a következő helyen található:

 • Camera > Pan (Kamera > Pásztázás) a menüsávban
 • Kamera eszközsáv (Microsoft Windows)
 • Első lépések eszköztár
 • Nagy eszközkészlet eszköztár
 • Eszközpaletta (macOS)

Tipp: Ideiglenesen átvált a Pásztázás eszközre, miközben egy másik eszközt használ:
 • Háromgombos görgetőkerekes egéren tartsa lenyomva a görgetőkereket és a bal egérgombot.
 • Egygombos egér vagy érintőpad esetén tartsa lenyomva egyszerre a Control, Command és Shift billentyűt, és közben tartsa lenyomva az egérgombot.
 • Bármilyen egér esetén, ha ki van választva az Orbit (Keringés) eszköz, nyomja le hosszan a Shift billentyűt.

Ha pásztázni szeretne a Pásztázás eszközzel, kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Válassza ki a Pan (Pásztázás) eszközt (), vagy nyomja meg a H billentyűt.
 2. A rajzterületen kattintson és húzza a kurzort bármely irányba.

Nagyítás és kicsinyítés

A SketchUp-ban, csakúgy, mint sok más programban, nagyítással rendkívül közeli képet kaphatunk, kicsinyítéssel pedig meg lehet nézni az egész képet. 3D-s modell rajzolása közben a nagyítás segíthet az élek és a felületek pontosabb összehangolásában, míg a kicsinyítés lehetővé teszi, hogy megnézze a teljes modellt vagy felfrissítse a tájékozódását, hogy megtalálhassa a modell egy másik részét, amelyen dolgozni szeretne.

A SketchUp két speciális nagyítás eszközzel, a Zoom Extents () és a Zoom Window () eszközzel is rendelkezik, melyeket később mutatunk be ebben a részben.

A SketchUp felületen a következő helyen található a Zoom (Nagyítás) eszköz ():

 • Camera > Zoom (Kamera > Nagyítás) a menüsávban
 • Kamera eszközsáv (Microsoft Windows)
 • Első lépések eszköztár
 • Eszközpaletta (macOS)

Tipp: Ha egy másik eszköz, például a Vonal vagy az Áthelyezés eszköz használata közben szeretne nagyítani/kicsinyíteni, görgetőgombos egérre lesz szüksége. Nagyításhoz görgesse felfelé, kicsinyítéshez pedig lefelé a görgetőkereket. Amikor görgetéssel nagyít/kicsinyít, a SketchUp a kurzort használja a nagyítás/kicsinyítés középpontjaként.

Nagyításhoz és kicsinyítéshez kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Válassza ki a Zoom (Nagyítás) eszközt (), vagy nyomja meg a Z billentyűt.
 2. Nagyításhoz kattintson és húzza felfelé, kicsinyítéshez pedig kattintson és húzza lefelé. Amikor a Nagyítás eszköz kurzorának húzásával nagyít, a SketchUp a képernyő középpontjából nagyítja vagy kicsinyíti a képet.

Megjegyzés: A nagyítás/kicsinyítés sebessége attól függ, hogy a geometria milyen távolságra van a Nagyítás kurzortól. Ha a geometria távolabb van, a SketchUp gyorsan nagyít/kicsinyít. A nagyítás/kicsinyítés sebessége lassabbnak tűnik, ha a geometria viszonylag közel van a Nagyítás kurzorhoz.

Ha az egész modellt azonnal láthatóvá tenné és középre szeretné helyezni a rajzterületen, kattintson a Zoom Extents (Nagyítási terjedelem) eszközre (), vagy nyomja meg a Shift+Z billentyűkombinációt. A Zoom Extents (Nagyítási terjedelem) eszköz a SketchUp felület következő sarkaiban található:

 • Camera > Zoom Extents (Kamera > Nagyítási terjedelem) a menüsávban
 • Kamera eszközsáv (Microsoft Windows)
 • Első lépések eszköztár
 • Nagy eszközkészlet eszköztár
 • Eszközpaletta (macOS)

Ha a modellnek egy meghatározott téglalap alakú részét szeretné felnagyítani, használja a Zoom Window (Nagyítás ablak) eszközt. (A Nagyítás ablak ugyanazokon a helyeken megtalálható, mint a Nagyítás és a Nagyítási terjedelem eszköz, az Első lépések eszköztár kivételével.) A modell egy részének nagyítása:

 1. Válassza a Zoom Window (Nagyítás ablak) eszközt ().
 2. Rákattintva és elhúzva az egeret létrehozhat egy négyzetet a kinagyítani kívánt terület körül. Amikor elengedi az egérgombot, a megrajzolt négyzet teljes tartalma fogja kitölteni a rajzterületet.

A látómező vagy a fókusztávolság megváltoztatása

Egy kevésbé ismert nagyítási eszköz funkcióval a látómezőt változtathatja meg, vagyis azt, hogy mennyire látszódjon a modell. Mivel a SketchUp programban a nézet olyan, mintha egy kamerán keresztül nézne, a látómezőt fokokban állíthatja be. Másik lehetőségként a fókusztávolságot is módosíthatja milliméterekben, ugyanúgy, ahogyan a kameráknál.

Tipp: Ha nem ismeri a látómező fogalmát, tekintsen rá a következőképpen: az emberek látómezője körülbelül 180 fok maguk előtt. Ha ezt a mezőt 90 fokra szűkítené, elveszítené perifériás látását.

A látómező vagy a fókusztávolság módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Válassza ki a Zoom (Nagyítás) eszközt, vagy nyomja meg a Z billentyűt. A menüsávban is kiválaszthatja a Camera > Field of View (Kamera > Látómező) elemet.
 2. Írjon be egy értéket fokban vagy milliméterben a megfelelő mezőbe. A 45 deg beírásával például egy 45 fokos látómezőt határozhat meg; a 35 mm beírásával pedig egy 35 mm-es kamerának megfelelő fókusztávolságot állíthat be. A látómező vizuális beállításához nyomja le hosszan a Shift billentyűt, és közben húzza a Zoom (Nagyítás) eszközt.

Tipp: A A szélesebb látómezők olyankor hasznosak, ha egy szoba belsejében dolgozik, ahol érdemes lehet többet látni a helyiségből rajzolás közben. A következő ábrán ugyanaz a szoba látható két különböző látómezővel. A felső ábrán a látómező 35 fokos. Az alsó ábrán a látómező 75 fokos.

Standard nézet beállítása

Azonnal átválthatja a rajzablakot bármelyik standard nézetre úgy, hogy kiválasztja a Camera > Standard Views (Kamera > Standard nézet) lehetőséget, és az almenüből kiválasztja a kívánt nézetet. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: Felső (1. ábraszöveg), Alsó (2. ábraszöveg), Elülső (3. ábraszöveg), Hátulsó(4. ábraszöveg), Baloldali (5. ábraszöveg), Jobboldali (6. ábraszöveg) és Iso (7. ábraszöveg). A következő ábrán mindegyikre láthat egy példát.

Tipp: Ha azt szeretné, hogy a standard nézetek mindig csak egy kattintásra legyenek, jelenítse meg a Views (Nézetek) eszköztárat. A részletekért lásd A munkaterület testreszabása című részt.

Megjegyzés: az Iso az izometrikus rövidítése. Valódi izometrikus nézetben, amely a műszaki vagy mechanikai rajzok esetében gyakori, egy 3D-s objektumot 2D-s térben rajzolnak le egy meghatározott szögből, úgy, hogy mindegyik rajzolási tengely között 120 fokos szög legyen. A SketchUp-ban azonban az Iso kamera nézete nem azonos az izometrikus kivetítéssel, amelyben az x, y vagy z tengely mentén lévő objektumok arányban vannak. A SketchUp Iso nézete egyszerűen az egész modellt egy szabványos szögből mutatja.

Tipp: A SketchUp felülnézetének a központosított tengelyhez való gyors igazításához kattintson a jobb egérgombbal az egyik rajzolási tengelyre, és válassza az Align View (Nézet igazítása) elemet a megjelenő menüben.

Visszatérés egy előző nézethez

A SketchUp megjegyzi nézeteit, amikor az egyikről átlép a másikra. Az előző nézethez való visszatéréshez válassza a Camera > Previous (Kamera > Előző) lehetőséget. Miután visszatért egy nézethez, a Camera > Next (Kamera > Következő) elemre kattintva léphet tovább egy későbbi nézetre.

Tipp: Ha a keze ügyében szeretné tartani az előbbi parancsot, jelenítse meg a Nagy eszközkészlet eszköztárat vagy a Kamera eszköztárat. (A részletekért lásd A munkaterület testreszabása című részt.) Ha egyszerre egy nézettel szeretne visszalépni, kattintson a Previous (Előző) eszközre.
Was this article helpful?