CAD fájlok importálása és exportálása

PRO Ha Ön SketchUp Pro felhasználó, lehetősége van CAD fájlok importálására és exportálására is, amelyek a .dwg vagy a .dxf fájlformátumot használják.

Fájlok importálása előtt érdemes tudni, hogy milyen CAD-entitásokat támogat illetve nem támogat a SketchUp Pro, és hogyan kell előkészíteni a CAD fájlokat a legjobb eredmények elérése érdekében. Ezután végignézheti az ebben a cikkben felvázolt importálási lépéseket. Az importálás befejezése után olvassa el a Kezdés CAD fájllal a SketchUp Pro programban című részt, amely számos tippet és trükköt tartalmaz az importált CAD geometria kezelésével kapcsolatban.

Ha SketchUp Pro fájlt exportál CAD formátumba, a CAD fájl exportálásának módja attól függ, hogy 2D-s fájlról van-e szó, például alaprajzról, vagy 3D-s modellről. Ebből a cikkből azt is megtudhatja, hogyan lehet SketchUp adatokat CAD formátumba exportálni.

A SketchUp programmal importálható CAD elemek megismerése

Az alábbi táblázatból kiderül, hogy mely CAD elemeket támogatja, és melyeket nem támogatja a SketchUp. Ha egy elem nem támogatott, a SketchUp egyszerűen figyelmen kívül hagyja azt a CAD fájl importálásakor.

Támogatott CAD entitások Nem támogatott CAD entitások
Ívek Saját ADT vagy ARX objektumok
Körök Méretek
Vastagsággal rendelkező entitások Vonalazás
Felületek Szöveg
3D-s felületek XREF-ek
Rétegek
Vonalak és támogatott vonalstílusok
Anyagok
Vonallánc alapú tömör testek
Beágyazott blokkok
AutoCAD régiók
Pont
Ellipszis
Ék
Raszterkép

CAD fájl előkészítése a SketchUp programba történő importáláshoz

Ha importálás előtt megtesz néhány lépést a CAD fájl ellenőrzése és előkészítése érdekében, biztos lehet abban, hogy az összes szükséges adat importálásra kerül a SketchUp programba, és az importálás zökkenőmentesen zajlik le. A következő bekezdésekben azt mutatjuk be, mire kell odafigyelni, és hogyan lehet megoldani a CAD elemek és a SketchUp között felmerülő esetleges konfliktusokat.

Tipp: Ön sem akarja elveszíteni az eredeti CAD fájlban szereplő adatokat. Ne felejtse el létrehozni a CAD fájl másolatát, és ezt a másolatot készítse elő a SketchUp-ba történő importálásra.

Nem támogatott elemek módosítása

Ha nem támogatott CAD elemeket kell importálnia a SketchUp programba, próbálja szétbontani ezeket az elemeket a CAD-ben, hogy azok primitív CAD rajzelemekké váljanak, amelyeket a SketchUp támogat.

Ha például a CAD objektumokat blokk entitásokra bontja, a rendszer összetevőként importálja azokat a SketchUp programba. Ha a CAD blokk entitásokat vonalláncokra bontja, akkor a vonalláncok vonalakként vagy vonalláncokként importálódnak a SketchUp programba.

Felesleges rétegek törlése

A SketchUp az importált CAD fájlban automatikusan elvet minden olyan entitást, amelynek nincs 3D-s relevanciája (pl. a szöveget, méreteket, vonalazást stb.). A SketchUp azonban nem törli az ezeket az entitásokat tartalmazó rétegeket. Annak érdekében, hogy ne maradjon egy csomó üres réteg a SketchUp-ban, a Model Info (Modelladatok) párbeszédpanelen található Statistics (Statisztikák) lehetőség segítségével törölheti a nem használt rétegeket.

Geometria áthelyezése az origó közelébe

A SketchUp programban az origótól (0,0) mérföldekre vagy kilométerekre lévő geometria teljesítményproblémákat okozhat. E problémák elkerülése érdekében ellenőrizze a geometria elhelyezését a CAD fájlban, mielőtt importálja a CAD fájlt a SketchUp programba.

Tegyük fel például, hogy Autodesk AutoCAD DWG fájlokat, például építészeti helyszínrajzokat importál azért, hogy a kontúrvonalakkal dolgozzon. Ha a grafika vagy a geometria messze van az origótól, vigye az origó közelébe, mielőtt a CAD fájlt a SketchUp programba importálja.

Másik lehetőségként törölje a Preserve Drawing Origin (Rajz origójának megőrzése) lehetőség bejelölését a SketchUp DWG/DXF importálási beállításaiban, amint azt ebben a cikkben később, a CAD fájl importálása a SketchUp programba című részben elmagyarázzuk.

Szükség esetén csökkentse a fájlméretet

A CAD fájlok általában akkor importálhatók sikeresen a SketchUp programba, ha a fájl mérete legfeljebb 15 MB. Nagyobb CAD fájlok importálásakor az importálás sokáig tarthat, vagy sikertelen lehet. Ezzel szemben minél kisebb a CAD fájl mérete, annál gyorsabb és könnyebb az importálás. Továbbá miután egy összetett CAD fájlt importáltak a SketchUp programba, feltűnhet, hogy a SketchUp teljesítménye lelassul. Ennek az az oka, hogy a vonalak és a felületek a SketchUp-ban több adatot tartalmaznak, mint CAD megfelelőik.

Tipp: Az importált CAD fájlok esetében a legjobb eredmény elérése érdekében az importált fájlok méretét a lehető legkisebbre érdemes csökkenteni. Íme néhány tanács a CAD fájlok méretének minimálisra csökkentéséhez a SketchUp programba történő importálásuk előtt:
 • Csak a szükséges geometriát importálja. A SketchUp modellek ugyanolyan pontosan tervezhetők, mint a CAD-ben lévő modellek. A SketchUp azonban nem ugyanahhoz a vonalintenzív rajzoláshoz készült, mint ami a CAD szoftverben végrehajtható. Törölje vagy távolítsa el a CAD fájlban azokat a tartalmakat, amelyeket a CAD fájl SketchUp programba való importálása után nem kell használnia. Leegyszerűsítheti a CAD fájlt a puszta falakra — esetleg ajtókra és ablakokra, ha azokat is modellezni szeretné a SketchUp fájlban.
 • Különítse el a részletességi szinteket a különböző CAD fájlokban.Ha a CAD fájlja sok szükséges geometriát tartalmaz, érdemes lehet egy fájlt több kisebb fájlra lebontani. Az egyik importált CAD fájl tartalmazhatja például a helyszínrajzot, egy másik az alaprajzot, egy utolsó fájl pedig egy konkrét részletet.

Ellenőrizze a mértékegységet

Ha lehetséges, derítse ki a CAD fájl létrehozásához használt mértékegységet. Amikor importálja a CAD fájlt a SketchUp programba, tudnia kell, hogy a fájl hüvelyket, lábat vagy metrikus mértékegységet használ-e. Így összehangolhatja a SketchUp modell mértékegységeit a CAD fájl mértékegységeivel, és ezáltal megőrizheti az importált CAD geometria méretarányát és méreteit.

SketchUp 2018 és újabb verziókban arra is van lehetősége, hogy a modellt a CAD fájlban megadott mértékegységek használatával importálja. A Units (Mértékegységek) legördülő menüben válassza ki a listából a Model Units (Modell mértékegységei) elemet, amely arra utasítja a SketchUp szoftvert, hogy próbáljon egyeztetni a CAD fájlba mentett mértékegységekkel. Ha a SketchUp nem tudja meghatározni, hogy milyen mértékegységet használtak a CAD fájl létrehozásához, akkor alapértelmezés szerint 1 CAD mértékegység 1 hüvelyknek felel meg a SketchUp-ban.

Mentse el az adatait a SketchUp-pal kompatibilis CAD fájlformátumban

Amikor a SketchUp program CAD fájlt importál, a SketchUp az információkat alapvető geometriai alapelemeikre csupaszítja le. Tehát nem számít, milyen AutoCAD fájlformátumot használ (például 2013 vagy 2018), a végeredmény lényegében ugyanaz. A CAD fájl és a SketchUp közötti kompatibilitás maximalizálása érdekében azonban a CAD fájl 13-as vagy 14-es kiadású formátumban történő mentése működik a legjobban.

CAD fájl importálása a SketchUp programba

Miután ellenőrizte és előkészítette a CAD fájlt, készen áll az importálására a SketchUp programba. A következő lépések végigvezetik az Ön operációs rendszerének megfelelő importálási folyamaton:

 1. Nyissa meg a SketchUp programban azt a SketchUp modellt, amelybe importálni szeretné a .dwg vagy .dxf fájlt.
 2. Válassza a File > Import (Fájl > Importálás) elemet. Megjelenik az Importálás párbeszédpanel.
 3. Keresse meg a merevlemezén azt a helyet, ahol a CAD fájlja el van mentve.
 4. A Types of File (Fájltípusok) legördülő listából válassza az AutoCAD fájlok (*.dwg, *.dxf) lehetőséget.
 5. Válassza ki az importálni kívánt fájlt.
 6. Kattintson az Options (Opciók) gombra. Megjelenik az AutoCAD DWG/DXF importálási opciók párbeszédpanele, amint az a következő ábrán látható.
 7. (Opcionális) A Geometria területen válassza ki a következő opciók beállításait:
  • válassza a Merge Coplanar Faces (Közös síkú felületek egyesítése) lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a SketchUp automatikusan eltávolítsa a háromszög alakú vonalakat a síkokról.
  • Ha bejelöli az Orient Faces Consistency (Felületek egységes tájolása) négyzetet, arra utasítja a SketchUp programot, hogy elemezze az importált felületek irányát, és úgy tájolja a felületeket, hogy az irányuk egységes legyen.
 8. (Opcionális) Jelölje be a Preserve Drawing Origin (Rajz origójának megőrzése) jelölőnégyzetet, ha az importált geometriát a .dwg vagy a .dxf fájlban meghatározott origóban szeretné elhelyezni. Ha az importált geometriát a SketchUp origója közelébe szeretné helyezni, hagyja üresen a jelölőnégyzetet.
 9. (Opcionális) A geometria megfelelő méretarányú importálásához válassza ki a CAD fájlban használt mértékegységet a Units (Mértékegységek) legördülő listából. A lehetőségek a következők: modellegység, hüvelyk, láb, yard, mérföld, milliméter, centiméter, méter és kilométer.
  Tipp: Ha nem ismeri az eredeti fájlban használt mértékegységeket, válassza a Model Units (Modellegységek) lehetőséget, hogy a SketchUp egy CAD egységet 1 hüvelykké alakítson át a SketchUp programban. Vagy használjon egy nagy mértékegységet, például lábat vagy métert. Ezután szükség szerint átméretezheti a modellt az importálás után.
  Figyelem: Ha kis mértékegységet (például millimétert) választ, de a modellt eredetileg lábban akarták megjeleníteni, akkor akaratlanul is létrehozhat olyan parányi felületeket, amelyek elvesznek az importáláskor. Ahhoz, hogy a SketchUp felismerjen egy felületet, a felületnek legalább 0,001 négyzethüvelyknek kell lennie.
 10. Kattintson az OK gombra az AutoCAD DWG/DXF importálási opciók párbeszédpanelén.
 11. Az Importálás párbeszédpanelen kattintson az Import (Importálás) gombra, és a SketchUp Pro elindítja a CAD fájl importálását.
Tipp: Ha az „Export for SketchUp” (Exportálás a SketchUp program számára”) funkcióval létrehozott LayOut fájlt importál, akkor a tiszta importált felületekhez használja a Merge Coplanar Faces (Közös síkú felületek egyesítése) lehetőséget.
Tipp: Az importálható fájlokat át is húzhatja a rajzterületre. Miután áthúzta és elengedte a fájlt, megnyílik a megfelelő Importálás párbeszédpanel, hogy kiválaszthassa a kívánt beállításokat.
SketchUp Pro CAD importálási lehetőségek Microsoft Windows rendszerhez SketchUp Pro CAD importálási lehetőségek Microsoft Windows rendszerhez SketchUp Pro CAD importálási lehetőségek Microsoft Windows rendszerhez SketchUp Pro CAD importálási lehetőségek Mac OS X rendszerhez SketchUp Pro CAD importálási lehetőségek Mac OS X rendszerben SketchUp Pro CAD importálási lehetőségek Mac OS X rendszerben

Miután ellenőrizte és előkészítette a CAD fájlt, készen áll az importálására a SketchUp programba. A következő lépések végigvezetik Önt az importálási folyamaton:

 1. Nyissa meg a SketchUp programban azt a SketchUp modellt, amelybe importálni szeretné a .dwg vagy a .dxf fájlt.
 2. Válassza a Fájl ikont (SketchUp CAD beszúrás ikon internethez). A megjelenő File (Fájl) menüben válassza az Insert (Beillesztés) elemet.
 3. Kiválaszthatja a Trimble Connect ikont, vagy helyi fájlhoz a Számítógép ikont.
 4. (Opcionális) Fájlkezelő vagy keresőablakból is áthúzhat fájlokat közvetlenül a SketchUp Shopba.
 5. Ha helyileg szeretné megnyitni a fájlt, keresse meg a merevlemezén azt a helyet, ahol a CAD fájlja el van mentve.
 6. Kívánt formátumként válassza az "All Files" (Minden fájl) lehetőséget.
 7. Válassza ki az importálni kívánt fájlt.
 8. Megjelenik az AutoCAD DWG/DXF importálási opciók párbeszédpanele, amint az a következő ábrán látható. SketchUp CAD importálási lehetőségek internethez
 9. (Opcionális) Jelölje be a Preserve Drawing Origin (Rajz origójának megőrzése) (1. sz. fent) jelölőnégyzetet, ha az importált geometriát a .dwg vagy a .dxf fájlban meghatározott origóban szeretné elhelyezni. Ha az importált geometriát a SketchUp origója közelébe szeretné helyezni, hagyja üresen a jelölőnégyzetet.
 10. (Opcionális) A Geometria területen válassza a Merge Coplanar Faces (Közös síkú felületek egyesítése) (1. sz. fent) lehetőséget, ha arra szeretné utasítani a SketchUp-ot, hogy automatikusan eltávolítsa a háromszög alakú vonalakat a síkokról. Ha bejelöli az Orient Faces Consistency (Felületek egységes tájolása) (3. sz. fent) négyzetet, arra utasítja a SketchUp programot, hogy elemezze az importált felületek irányát, és úgy tájolja a felületeket, hogy az irányuk egységes legyen.
 11. (Opcionális) A geometria megfelelő méretarányú importálásához válassza ki a CAD fájlban használt mértékegységet a Units (Mértékegységek) legördülő listából (4. sz. fent). A lehetőségek a következők: modellegység, hüvelyk, láb, yard, mérföld, milliméter, centiméter, méter és kilométer.
 12. Tipp: Ha nem ismeri az eredeti fájlban használt mértékegységeket, válasszon egy nagy mértékegységet, például lábat vagy métert. Ezután szükség szerint átméretezheti a modellt az importálás után.
  Figyelem: Ha kis mértékegységet (például millimétert) választ, de a modellt eredetileg lábban akarták megjeleníteni, akkor akaratlanul is létrehozhat olyan parányi felületeket, amelyek elvesznek az importáláskor. Ahhoz, hogy a SketchUp felismerjen egy felületet, a felületnek legalább 0,001 négyzethüvelyknek kell lennie.
 13. Az importálási folyamat elindításához kattintson az Import (Importálás) gombra.
Tipp: Ha alaprajzot vagy más vektorgrafikát tartalmazó Adobe Illustrator (.eps) fájlja van, exportálhatja az .eps fájlt .dwg vagy .dxf formátumba az Illustratorban. Ezután az előző lépéseket követve importálja a vektorgrafikát. Ha az Adobe Illustrator programban először csökkenti a görbéket meghatározó rögzítési pontok számát, javíthatja a fájl teljesítményét a SketchUp programban. Különösen akkor, ha felületeket olyan görbékből húz ki, amelyek sok vonalszakaszt tartalmaznak, a SketchUp fájlmérete drámai mértékben megnőhet.

Hogyan lehet SketchUp adatokat CAD formátumba exportálni?

Mielőtt egy SketchUp modellt CAD fájlformátumba (.dwg vagy .dxf) exportálna, hasznos lehet megérteni, hogyan lesznek átalakítva a SketchUp adatok a kiválasztott CAD formátumba. Ezzel kapcsolatban a következőket kell tudnia:

 • A SketchUp felületeket háromszög alakú sokfelületű hálóként exportálják, belső SPLFRAME rejtett vonalakkal (ha van). Ez az átalakítás segít szimulálni a SketchUp fájl megjelenését, még akkor is, ha az összes exportált felület háromszög alakú.
 • A SketchUp a Modellinformációk párbeszédpanel Mértékegységek ablakában beállított aktuális mértékegységeket használja hivatkozásként a .dwg vagy .dxf fájlba történő átalakításhoz. Például ha a Modellinformációk mértékegység beállítása decimális és méter, akkor az AutoCAD-et decimálisra kell állítani, hogy a mértékegységeket helyesen méterként vigye át a rendszer, amikor megnyitja az exportált fájlt az AutoCAD programban.
 • Kettőzött vonal entitásokat nem hoz létre a rendszer p-vonal entitás tetején.

SketchUp modell exportálása 2D-s CAD fájlként

A modellnézet 2D-s CAD fájlként történő exportálásakor kiválaszthatja a méretarányt és néhány vonalopciót. Az eredmény egy 2D-s vektor fájl .dwg vagy .dxf formátumban, amely megnyitható a CAD programban.

2D-s CAD fájl exportálásához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Ha meg szeretné őrizni a modell méretarányát az exportált fájlban, a SketchUp-ban válassza a Camera > Parallel Projection (Kamera > Párhuzamos kivetítés) lehetőséget. Ezután beállíthatja a nézetet a SketchUp valamelyik standard nézetére úgy, hogy kiválasztja a Camera > Standard Views (Kamera > Standard nézet) lehetőséget, és a megjelenő almenüből kiválaszt egy opciót. (A modellnézet lehetőségeivel kapcsolatban lásd a Modell megtekintése című részt.)
 2. Válassza a File > Export > 2D Graphic (Fájl > Exportálás > 2D-s grafika) lehetőséget.
 3. Keresse meg azt a helyet, ahová el szeretné menteni az exportált fájlt.
 4. (Opcionális) Ha a SketchUp fájl jelenlegi nevétől eltérő nevet szeretne adni az exportált fájljának, nevezze át a fájlt.
 5. Válassza ki a .dwg vagy .dxf fájltípust. Microsoft Windows rendszerben válassza ki ezt a lehetőséget a Save As Type (Mentés típusa) legördülő listából. Mac rendszerben használja a Format (Formátum) legördülő listát.
 6. Kattintson az Options (Beállítások) gombra a méretarány és a vonalopciók beállításához, amelyeket a következő listában magyarázunk el részletesen. Ha végzett, kattintson az OK gombra a DWG/DXF Hidden Line Options (DWG/DXF rejtett vonalopciók) párbeszédpanelen (Microsoft Windows), vagy az Export Options (Exportálási lehetőségek) párbeszédpanelen (Mac OS X).
 7. Kattintson az Export (Exportálás) gombra, és a rendszer elmenti a CAD fájlt a kiválasztott helyre.

A következő ábrán az Ön aktuális operációs rendszerének megfelelő vonalopciók párbeszédpanel látható. Az alábbi lista bemutatja a lehetőségeket, hogy az exportált fájlban lévő vonalak megfeleljenek az Ön igényeinek:

Vonalopciók 2D-s CAD fájl exportálásához a SketchUp programból Microsoft Windows rendszerhez
Vonalopciók 2D-s CAD fájl exportálásához a SketchUp programból Microsoft Windows rendszerhez
Vonalopciók 2D-s CAD fájl exportálásához a SketchUp programból Mac OS X rendszerhez
Vonalopciók 2D-s CAD fájl exportálásához a SketchUp programból Mac OS X rendszerhez
 • AutoCAD verzió: Válassza ki, hogy az AutoCAD melyik verzióját szeretné használni az exportált fájl megnyitásához.
 • Rajzolási méretarány és méret: Alapértelmezés szerint a Full Scale (Eredeti nagyság) jelölőnégyzet van bejelölve. Ha azonban törli a jelölőnégyzet bejelölését, egyedi méretarányt is beállíthat. Az In Drawing (Rajzban) mezőben írja be a méretarányának beállításához felhasználni kívánt aktuális értéket. Az In Model (Modellben) mezőben írja be az értéket az exportált modell méretezéséhez. Például az 1:4 méretarányhoz írja be az 1' értéket az In Model mezőbe, és a 4' értéket az In Drawing mezőbe.
 • Profilvonalak: Itt testre szabhatja, hogyan jelenjenek meg a profilvonalak az exportált fájlban. A vonalszélességet a következőképpen állíthatja be:
  • Az exportált profilvonalak normál szélességének beállításához válassza a None (Nincs) lehetőséget.
  • Ha AutoCAD vonalláncként szeretné exportálni a profilvonalakat, válassza a Polylines with Width (Vonalláncok szélességgel) lehetőséget. Ha ezt az opciót választja, akkor bejelölve hagyhatja az Automatic (Automatikus) lehetőséget, hogy az exportált vonalak egyezzenek a profilvonal szélességével. Ha törli az Automatikus bejelölését, akkor a Width (Szélesség) mezőbe beírhat egyéni szélességet.
  • Ha AutoCAD széles vonalú entitásként szeretné exportálni a profilvonalakat, válassza a Wide Line Entities (Széles vonalú entitás) lehetőséget.

  Az alapértelmezés szerint bejelölt Separate on a Layer (Különválasztás egy rétegen) jelölőnégyzet létrehoz egy réteget a profilélek számára. Ha a láthatóság szabályozásához SketchUp rétegeket használt, vegye figyelembe, hogy a SketchUp réteg hozzárendelések nem kerülnek közvetlen átvitelre, amikor egy SketchUp fájlt 2D-s CAD fájlba exportálnak.
 • Metszetvonalak: Metszetvonalak vagy egy metszet szelet exportálásakor ezek az exportálási lehetőségek válnak elérhetővé. A metszetekkel és azok exportálásával kapcsolatos részletekért olvassa el a Modell szeletelése bepillantásért című részt.
 • Éltoldatok: Egyes CAD alkalmazásoknak problémái lehetnek a vonalvégpontok és kereszteződések felismerésével, amikor a modell SketchUp vonaltoldatokat használ. Törölje a Show Extensions (Toldatok megjelenítése) jelölőnégyzet bejelölését, hogy kikapcsolja a toldatokat az exportált fájlban. Ha bejelölve hagyja a Show Extensions (Toldatok megjelenítése) négyzetet, és törli az Automatic (Automatikus) jelölőnégyzet bejelölését, a Length (Hosszúság) mezőbe beírhatja a vonaltoldatok pontos hosszát.

Microsoft Windows rendszerben kiválaszthatja az Always Prompt for Hidden Line Options (Mindig kérje a rejtett vonalopciókat) lehetőséget, ha 2D-s CAD fájl exportálásakor mindig szeretne opciókat beállítani ezen a párbeszédpanelen. A Defaults (Alapértelmezett értékek) gombra kattintva vissza is állíthatja az alapértelmezett beállításokat.

SketchUp modell exportálása 3D-s CAD fájlként

Amikor egy SketchUp modellt 3D-s CAD fájlként exportál, kiválaszthatja, hogy milyen entitásokat exportáljon. Modelljének exportálásához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Válassza a SketchUp-ban a File > Export > 3D Model (Fájl > Exportálás > 3D-s modell) elemet. Megjelenik az Export Model (Modell exportálása) párbeszédpanel.
 2. Keresse meg azt a helyet, ahová el szeretné menteni az exportált fájlt.
 3. (Opcionális) Ha szeretné, át is nevezheti a fájlját. Az exportált fájl neve alapértelmezés szerint megegyezik a SketchUp fájl nevével.
 4. Válassza a .dwg vagy a .dxf lehetőséget az exportált fájl formátumaként. Microsoft Windows rendszerben válassza ki a fájltípust a Save As Type (Mentés típusa) legördülő listából. Mac OS X rendszerben használja a Format (Formátum) legördülő listát.
 5. Kattintson az Options (Opciók) gombra az exportálási opciók párbeszédpanelének megnyitásához, amint az a következő ábrán látható. Az AutoCAD version (AutoCAD verzió) legördülő listából válassza ki, hogy az AutoCAD melyik verzióját szeretné használni az exportált fájl megnyitásához. Az Export (Exportálás) területen jelölje be azoknak az entitástípusoknak a jelölőnégyzetét, amelyeket fel kíván venni az exportált fájlba. Amikor elkészült, kattintson az OK gombra.
 6. Az Export Model (Modell exportálása) párbeszédpanelen kattintson az Export (Exportálás) gombra, és a fájl megjelenik azon a helyen, ahová a mentését kiválasztotta.
Lehetőségek 3D-s CAD fájl exportálásához a SketchUp programból Microsoft Windows rendszerhez
Lehetőségek 3D-s CAD fájl exportálásához a SketchUp programból Microsoft Windows rendszerhez
Lehetőségek 3D-s CAD fájl exportálásához a SketchUp programból Mac OS X rendszerhez
Lehetőségek 3D-s CAD fájl exportálásához a SketchUp programból Mac OS X rendszerhez
Tipp: exportáljon és importáljon anyagokkal a jobb BIM-együttműködés és munkafolyamatok érdekében a .dwg formátum segítségével.
Was this article helpful?