A modell vagy a modell részeinek méretezése

A SketchUp programban átméretezheti és átalakíthatja a modellt az élek és a felületek relatív méretei alapján. Íme a rendelkezésre álló lehetőségek rövid áttekintése:

 • A Tape Measure (Mérőszalag) eszközzel méretezheti a teljes modellt.
 • A Tape Measure (Mérőszalag) vagy a Scale (Méretezés) eszközzel átméretezheti az entitásokat úgy, hogy közben megőrzi az arányaikat.
 • A Scale (Méretezés) eszközzel kinyújthat vagy összenyomhat egy entitást a méretezéshez. Például megnyújthat egy szekrényt úgy, hogy kétszerese legyen a jelenlegi szélességének, vagy 5 százalékkal leszűkíthet egy autót.
 • Méretezhet egyetlen összetevőt vagy minden összetevőt a modelljében.

A következő videóban bemutatjuk, hogyan képes a Scale (Méretezés) eszköz arányosan méretezni a geometriát, vagy megnyújtani a méreteit.

Ha a teljes modell méretezésével kapcsolatos részletekre kíváncsi, vagy a SketchUp méretezési funkcióinak lépésenkénti bemutatását szeretné elolvasni, tekintse meg a cikk későbbi bekezdéseit.

A teljes modell méretezése

A teljes modell méretezéséhez használja a Tape Measure (Mérőszalag) eszközt.

Tipp: A Tape Measure (Mérőszalag) eszközzel pontosan méretezhet úgy, hogy megadja a kívánt méretet két pont között. Ezt a vonalat referenciavonalnak nevezzük.

Teljes modell, például az ebben a példában szereplő alaprajz méretezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Válassza ki a Tape Measure (Mérőszalag) eszközt (), vagy nyomja meg a T billentyűt. A kurzor mérőszalaggá változik.
 2. Mérje meg a modell két pontja közötti távolságot. Ebben a példában tételezzük fel, hogy tudja, hogy a lépcső szélességének 48 hüvelyknek kell lennie. Így mérheti meg ezt a távolságot:
  1. Kattintson a vonalszakasz egyik végére a mérés kezdőpontjának beállításához. A SketchUp következtetési motorja segítségével megbizonyosodhat arról, hogy pontosan az adott pontra kattintott.
  2. Húzza az egeret ugyanannak a vonalszakasznak a végpontjára. Az egér mozgatása közben egy mindkét végén nyíllal ellátott ideiglenes mérőszalag-vonal indul ki a kiindulási ponttól.
  3. Az ábrán látható módon kattintson a vonalszakasz másik végére. A Measurements (Méretek) négyzetben megjelenik a végső távolság.
 3. Írjon be egy új méretet a vonalhoz, ami megjelenik a Measurements (Méretek) négyzetben, és nyomja meg az Enter billentyűt. Ez a méret lesz az alap a modellje arányos átméretezéséhez. Ebben a példában a referenciavonalat 48” értékre méretezik.

  Tipp: Angolszász vagy metrikus mértékegységeket is használhat. A SketchUp mindkettőt megérti. Csak feltétlenül adja meg a kívánt mértékegységet, ha nem ez a sablonja alapértelmezett mértékegysége.
 4. Amikor a következő párbeszédpanelen a rendszer megkérdezi, hogy szeretné-e átméretezni a modelljét, kattintson a Yes (Igen) gombra, és a modell arányosan átméreteződik.

Egy kijelölés arányos méretezése

A Tape Measure (Mérőszalag) vagy a Scale (Méretezés) eszközzel átméretezheti a modellen belül lévő geometriát és megőrizheti az arányait. A választás a méretarány beállításának módjától függ:

 • Ha a méretarányt egy adott vonal méretére kívánja alapozni, használja a mérőszalagot. Például kiderül, hogy az alaprajzon az egyik szoba csak 10 láb széles lehet, de az alaprajz többi része változatlan maradhat. Vagy tudja, hogy egy szobornak 3 méter magasnak kell lennie.
 • A Scale (Méretezés) eszközzel az eredeti méret százalékos aránya alapján méretezheti át a kijelölését. Ezt a módszert például olyankor érdemes használni, ha a kijelölésének méretét 200%-kal szeretné növelni, vagy 50%-kal csökkenteni.

Modellje egy részének méretezéséhez a Tape Measure (Mérőszalag) eszközzel kövesse az alábbi lépéseket:

 1. A Select (Kiválasztás) eszközzel () jelölje ki a méretezni kívánt entitásokat.
 2. Kattintson a jobb egérgombbal a kijelölésére, és a megjelenő környezeti menüből válassza a Make Group (Csoport létrehozása) lehetőséget.
 3. Kattintson kétszer a csoportra. Amint az ábrán látható, a csoport körül megjelenik egy szaggatott vonalakkal határolt négyzet, jelezve, hogy megnyitotta a csoportot.
 4. Válassza ki a Tape Measure (Mérőszalag) eszközt (), vagy nyomja meg a T billentyűt.
 5. Kattintson a referenciavonal egyik végpontjára. A SketchUp következtetési motorja segítségével megbizonyosodhat arról, hogy pontosan a végpontra kattintott.
 6. Kattintson a referenciavonal másik végpontjára. Amint az ábrán látható, a Measurements (Méretek) négyzetben megjelenik az aktuális távolság. A példában tételezzük fel, hogy ezt a szélességet 10 lábra kell csökkentenie a helyszín miatt, amelyre az alaprajz fel lesz építve.
 7. Írjon be egy új méretet a vonalhoz (ebben a példában írja be a 10' értéket), és nyomja meg az Enter billentyűt. Ezt a méretet fogja használni a rendszer alapként a modellje arányos átméretezéséhez. A SketchUp megkérdezi, hogy át szeretné-e méretezni a csoportot vagy összetevőt.
 8. Kattintson a Yes (Igen) gombra, és a kijelölése arányosan átméreteződik. Az eredményt a következő ábrán láthatja. Ez egy sokkal kisebb szoba.

Megjegyzés: Ez az eljárás összetevőkkel is működik. Az összetevők bemutatása a Kész összetevők és dinamikus összetevők hozzáadása című részben olvasható. A jelen cikk későbbi Összetevők méretezése című szakaszában elmagyarázzuk, hogyan befolyásol a méretezés egyetlen összetevőt vagy minden összetevő példányt a modellben.

Ha a modellt százalékosan szeretné méretarányosan méretezni, a Scale (Méretezés) eszközzel könnyen elvégezheti a feladatot. Képzelje el, hogy nem tudja biztosan, hogyan mondja el az ügyfelének, hogy egy szobát az alaprajzon 10 láb szélességűre kell csökkenteni, ezért egy elefántot modellez a szobában, amíg átgondolja. Így méretezheti százalékosan az elefántot vagy bármilyen más kijelölést a modellen:

 1. A Select (Kiválasztás) eszközzel () jelölje ki a méretezni kívánt geometriát. Ez a lépés fontos, ha összetett 3D-s kijelölést szeretne méretezni. Ha egyszerű a kijelölése, például egy 2D-s alakzat vagy egy felület entitás, ezt a lépést kihagyhatja.
 2. Válassza ki a Scale (Méretezés) eszközt (), vagy nyomja meg az S billentyűt. Az ábrán látható módon megjelenik a kijelölés körül egy sárga négyzet zöld fogantyúkkal. Ha kihagyta az 1. lépést, kattintson a geometriára a Scale (Méretezés) eszköz kurzorával.
 3. Egységes méretezéshez, vagy a kijelölés arányos megőrzéséhez kattintson egy sarok méretezési fogantyúra. A kiválasztott fogantyú és a vele szemben lévő méretezési fogantyú pirosra változik, amint az a következő ábrán látható, és a Measurements (Méretek) mezőben az 1,00 méretezés jelenik meg, ami azt jelenti, hogy geometriája eredeti méretben van, vagyis 100%-ra méretezett.
 4. Az entitás méretezéséhez mozgassa a kurzort. A Measurements (Méretek) mező dinamikusan megjeleníti a méretezést. Az újrakezdéshez nyomja meg bármikor az Esc billentyűt. Ha a méretezést a szemközti sarok helyett a középponttól szeretné beállítani, tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt (Windows) vagy az Option billentyűt (macOS), és közben mozgassa a piros sarokfogantyút.
 5. Kattintson a kijelölése új méretezésének beállításához, vagy írja be a kívánt méretarány méreteit, és nyomja meg az Enter billentyűt.

  Megjegyzés: Technikailag az 5. lépésben beírhat egy méretet, például a 2m vagy 3" értéket méretarányos méret helyett. A Tape Measure (Mérőszalag) eszközzel létrehozott méreten alapuló méretezés azonban általában intuitívabb.

Geometria nyújtása vagy összenyomása a méretezéshez

Időnként csak a modell egy (vagy talán kettő) méretét kell méreteznie. Ehhez használja a Scale (Méretezés) eszköz él vagy felület fogantyúit. A folyamat a következőképpen működik, példaként egy szekrényt használva:

 1. A Select (Kiválasztás) eszközzel () jelölje ki a méretezni kívánt geometriát. Ez a lépés fontos az összetett 3D-s kijelölésekhez. Egyszerű kijelölés, például egy 2D-s alakzat vagy egy felület entitás esetén hagyja ki ezt a lépést.
 2. Válassza a Scale (Méretezés) eszközt () vagy nyomja meg az S gombot. Megjelenik a kijelölés körül egy sárga négyzet zöld fogantyúkkal. Ha kihagyta az 1. lépést, kattintson a geometriára a Scale (Méretezés) eszköz kurzorával.
 3. Kattintson egy él- vagy felületfogantyúra (nem sarokfogantyúra). A kiválasztott fogantyú és a vele szemben lévő méretezési fogantyú pirosra változik, amint az ábrán is látható, és a Méretek mezőben az 1,00 méretezés jelenik meg, ami azt jelenti, hogy geometriája eredeti méretben van, vagyis 100%-ra méretezett. A Méretek négyzetben a méretezés tengelyének iránya is megjelenik, például egy kék vagy piros skála. Ha élfogantyút választ, két tengely jelenik meg, például piros és zöld skála.
 4. Az entitás méretezéséhez mozgassa a kurzort. A Measurements (Méretek) mező dinamikusan megjeleníti a méretezést. Az újrakezdéshez nyomja meg bármikor az Esc billentyűt. Ha a méretezést a szemközti él helyett a középponttól szeretné beállítani, tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt (Windows) vagy az Option billentyűt (macOS), és közben mozgassa a piros sarokfogantyút.
 5. Kattintson a kijelölése új méretezésének beállításához, vagy írja be a kívánt méretarány méreteit, és nyomja meg az Enter billentyűt. A méretezés két vagy akár három tengelyre történő beállításához írjon be két vagy három számot, vesszővel elválasztva, például 3,2. Ebben a példában azt látja, hogy az eredeti szekrény kétszer olyan szélesre, de fele olyan magasra lett méretezve.

Tipp: Ha problémái vannak a méretezés irányának szabályozásával, próbálja újrapozicionálni a rajzolási tengelyeket a kijelölésére. Ehhez válassza ki a menüsávban a Tools > Axes (Eszközök > Tengelyek) elemet. Az Axes (Tengelyek) eszköz kurzorával kattintson arra a sarokra, amelyet a rajzolási tengelyek igazításához kíván használni. Ezután mozgassa úgy a kurzort, hogy ráüljön arra az élre, amelyhez igazítani szeretné a következtetett tengelyt, majd kattintson a változás megerősítéséhez. (A következtetés a kurzor mozgatásának irányától függően piros, zöld vagy kék.) A rajzolási tengelyekkel végzett munka részleteivel kapcsolatban lásd a Rajzolási tengelyek beállítása című részt.

Összetevők méretezése

Ezeket a méretezési technikákat összetevőkön és hétköznapi geometrián is lehet használni. (Az összetevők bemutatása a Kész összetevők és dinamikus összetevők hozzáadása című részben olvasható.) Azonban amikor egy összetevőt méretez, az összetevő egyetlen példányát, vagy az összes összetevő példányt is átméretezheti a modelljében:

 • Az összetevő méretezése csak az egyedi példányt változtatja meg. Ezzel a funkcióval ugyanannak az összetevőnek a különbözőképpen méretezett változatai is kialakíthatók a modellben. Egyetlen példány méretezéséhez kattintson a komponenspéldányra a Méretezés eszközzel, és a fogantyúk segítségével állítsa be az új méretarányt a cikkben korábban ismertetett bármely méretezési technika segítségével. Az alábbi ábrán egy 3D Warehouse-ból letöltött ajtó összetevő méretezése látható.
 • Az összetevőn belül lévő entitás méretezése mindegyik összetevő példányt méretezi. Ha méretezni szeretne egy entitást egy összetevőben, kétszer rákattintva nyissa meg az összetevőt. Szaggatott vonalak jelennek meg az összetevő körül, és a vonalak és felületek az összetevőn belül szerkeszthetővé válnak, amint az a következő ábrán látható. Ha az összetevő meg van nyitva, méretezhet például egy vonal entitást. Ez a művelet befolyásolja az összetevő definícióját, ezért az összetevő összes példánya méretezésre kerül. Ha az összetevő meg van nyitva, kiválaszthat egy vonalat, és így a Scale (Méretezés) vagy a Tape Measure (Mérőszalag) eszközzel is méretezhet, amint azt a cikkben korábban bemutattuk. Ne feledje azonban, hogy a Tape Measure (Mérőszalag) eszközzel történő egységes méretezés gyakran a legegyszerűbb módszer a modell összes összetevőjének méretezésére.
Was this article helpful?