Szögek és távolságok mérése a precíz modellezés érdekében

Mi különbözteti meg a tömör konstrukciót és formatervezést egy M. C. Escher optikai illúziótól? A pontos méretek.

A SketchUp programban a Tape Measure (Mérőszalag) és a Protractor (Szögmérő) eszközök, valamint a Measurements (Méretek) mező teszik lehetővé a pontos modellezést.

 • A Tape Measure (Mérőszalag) eszközzel ( ) megmérheti a távolságot, és pontos vezetővonalakat vagy vezetőpontokat állíthat be.

  Megjegyzés: A vezetővonalak és a vezetőpontok ideiglenes szaggatott vonalak, amelyek útmutatóként szolgálnak a pontos rajzoláshoz. Nem zavarják a szabályos geometriát.
 • A szögmérő eszköz ( ) lehetővé teszi a szögek mérését és a pontos szögű vezetővonalak beállítását.
 • Miközben szinte bármelyik eszközt használja a SketchUp programban, a Méretek mező egy pontos értékre vár.

Ezen eszközökön túl a jelen cikkben szereplő tippeket is kombinálhatja egy kis matematikával az épületmagasság pontos becsléséhez.

Távolság mérése

A Mérőszalag eszközzel távolságot lehet mérni, vezetővonalat lehet létrehozni, vagy koordinátákat lehet felfedni a tengely mentén. A Mérőszalag a következő helyen található a SketchUp felületén:

 • Első lépések eszköztár
 • Construction (Építési) eszköztár
 • Nagy eszközkészlet eszköztár
 • Tools (Eszközök) menü a menüsávban
 • Tools palette (Eszközpaletta) (macOS)

Tipp: A Mérőszalag eszköz kiválasztásával egyetlen pillantással megtekintheti a vonal hosszát vagy a felület területét. Vigye a Mérőszalag kurzort a vonal vagy felület fölé, és a Méretek mezőben megjelenik a távolság vagy a terület.

Geometria méréséhez vagy vezetővonal beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

Megjegyzés: A következő szabályra érdemes emlékezni: vezetőpontok készítéséhez végpontokat lehet használni, vezetővonalak létrehozásához pedig felezőpontokat, vonalakat vagy felületeket.
 1. Válassza ki a Tape Measure (Mérőszalag) eszközt (), vagy nyomja meg a T billentyűt.
  Megjegyzés: a Mérőszalag eszköz alapértelmezett beállításban mérés közben vezetővonalakat és vezetőpontokat hoz létre. Ha vezetővonal létrehozó üzemmódban () van, egy plusz jel látható a Mérőszalag kurzor mellett. Ha egyszerűen szeretne mérni két pont között, anélkül, hogy vezetővonalat készítene, megnyomhatja a Ctrl (Microsoft Windows) vagy az Option (macOS) billentyűt. A Mérőszalag eszköz melletti pluszjel ebben az üzemmódban eltűnik. Ez az üzemmód mindaddig aktív marad, amíg nem vált eszközt.
 2. Kattintson a mérésének kezdőpontjára. Ha végpontot vagy középpontot kell választania, a SketchUp következtetési motorja segít megtalálni azt. Vezetővonal létrehozásához kattintson arra a vonalra, amelynek párhuzamosnak kell lennie a vezetővonallal.
 3. Húzza a kurzort abba az irányba, amerre mérni szeretne. Az egér mozgatása közben egy mindkét végén nyíllal ellátott ideiglenes mérőszalag-vonal indul ki a kiindulási ponttól, amint az ábrán is látható.

  Tipp: íme néhány tipp a Mérőszalag kurzor 3D-s térben történő mozgatásához:
  • A mérőszalag vonalának színe megváltozik, hogy megfeleljen a tengely színének, ha párhuzamos valamelyik tengellyel. Az ábrán a mérőszalag a piros tengelyhez van igazítva.
  • Mérés közben nyomja meg és tartsa lenyomva az iránygombot egy tengely rögzítéséhez. A felfelé mutató nyíl a kék tengelyt, a balra mutató nyíl a zöld tengelyt, a jobbra mutató nyíl pedig a piros tengelyt rögzíti.
  • A Measurements (Méretek) mező dinamikusan megjeleníti a mérőszalag hosszát.
 4. Ha újra kell kezdenie, nyomja meg az Esc billentyűt.
 5. (Opcionális) Vezetővonal létrehozásához nyomja meg a Ctrl (Microsoft Windows) vagy az Option (macOS) billentyűt. Egy plusz jel jelenik meg a Mérőszalag kurzor mellett ().
 6. Kattintson a mérésének végpontjára. A Measurements (Méretek) mezőben megjelenik a kezdőponttól mért távolság. Ha az előző lépésben megnyomta a Ctrl billentyűt, egy szaggatott vonalas vezetővonal jelenik meg, amely a végtelen 3D-s térbe nyúlik (legalábbis a modelljén belül). A következő ábrán a vezetővonalak jelzik a belső falaktól mért 3 láb távolságot. (A modellben lévő távolságok címkézésével kapcsolatos információkért lásd a Szöveg hozzáadása modellhez című részt.)
 7. (Opcionális) Ha el szeretné mozdítani a vezetővonalat egy pontos távolságra a kezdőponttól, írjon be egy számot és egy mértékegységet, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

Megjegyzés: ha a távolságot vezetővonal létrehozása nélkül méri, majd megad egy értéket, a SketchUp megkérdezi, hogy át kívánja-e méretezni a modelljét. További részletekért lásd A modell vagy a modell részeinek méretezése című részt.

Tipp: amikor egy végpont következtetéstől mér és hoz létre vezetővonalat, a SketchUp létrehoz egy vezetőpontot, amint az ábrán látható. A vezetőpont egy véges szaggatott vonal, a vezetővonal viszont végtelen.

Szög mérése

Mérje meg a szöget, ha ezt a szöget meg szeretné ismételni másutt a modellben, vagy terveket szeretne készíteni, például egy famegmunkálási projekthez. Szög méréséhez vagy szögletes vezetővonalak létrehozásához használja a Protractor (Szögmérő) eszközt.

A Szögmérő eszközt () több különböző helyen megtalálhatja a SketchUp felületen:

 • Construction (Építési) eszköztár
 • Nagy eszközkészlet eszköztár
 • Tools (Eszközök) menü
 • Eszközpaletta (macOS)

A videóban megtekintheti, hogyan lehet szögeket mérni és vezetővonalakat beállítani a Szögmérő eszköz segítségével. A folyamatot bemutató részletes lépésekért tekintse meg a bekezdés további részét.

Szög méréséhez és szögletes vezetővonal beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Válassza ki a Protractor (Szögmérő) eszközt (). A kurzor szögmérővé változik. A középpont a kurzorhoz van rögzítve.
 2. Kattintson a mérni kívánt szög csúcsának beállításához. (Lásd az 1. képszöveget az ábrán.) Ha zárolnia kell egy tájolást, a kattintás előtt nyomja meg és tartsa lenyomva a Shift billentyűt.
  Tipp: Ha a Shift billentyű nyomva tartásával zárolja/korlátozza az elforgatás síkját, megnyomhatja az Alt (Microsoft Windows) vagy a Command (macOS) billentyűt a szögmérő felszabadításához a következtetett síkról. A szögmérő szöge az eredeti sík szöge marad, de most a szögmérőt áthelyezheti más geometria következtetéséhez.
 3. Kattintson oda, ahol a mérni kívánt szög kezdődik. (Lásd a 2. képszöveget az ábrán.)

  Tipp: a forgástengely meghatározásához rákattinthat és elhúzhatja a mutatót a csúcstól az első pontra. Ez különösen akkor hasznos, ha olyan tengelyen kell forgatnia, amely nem a piros, a zöld vagy a kék síkon található. Az újrakezdéshez nyomja meg bármikor az Esc billentyűt.
 4. A szög méréséhez mozgassa a kurzort. (Lásd a 3. képszöveget az ábrán.)

  Tipp: íme néhány tipp a megfelelő szögméret megkereséséhez:
  • A kurzor mozgatása közben a szög dinamikusan jelenik meg a Méretek mezőben.
  • Amikor a kurzor közel van a szögmérőhöz, a szög a szögmérő vonaljelöléseihez igazodik, amelyek 15 fokos lépéseket jeleznek. Ha a kurzor távolabb esik a szögmérő közepétől, pontosabb méretekkel mérheti meg a szöget.
 5. Szögletes vezetővonal beállításához kattintson.
 6. (Opcionális) Írjon be egy értéket, és nyomja meg az Enter billentyűt a vezetővonal szögének megváltoztatásához (a kezdővonalhoz viszonyítva). Beírhat tizedesértéket, például 34.1, illetve dőlést, például 1:6. Ezt az értéket tetszés szerint akárhányszor módosíthatja addig, amíg újabb választást nem végez, vagy másik parancsot nem választ.

Megjegyzés: A SketchUp legfeljebb 0,1 fokos szögpontosságot képes kezelni.

Vezetővonalak szerkesztése

Vezetővonal vagy vezetőpont újratájolásához mozgathatja vagy elforgathatja azt. A részletekért lásd az Entitások mozgatása és az Átfordítás és elforgatás című részeket.

Megjegyzés: a vezetővonalak nem méretezhetők át, mert a vezetővonalak hosszúsága végtelen.

Vezetővonalak elrejtése és törlése

A vezetővonalak általában ideiglenes segítségként készülnek a modell egy részének felépítéséhez. Ha túl sok vezetővonalat használ a modelljében, csökkenhet a SketchUp következtetési pontossága és kijelzési teljesítménye, ezért érdemes munka közben elrejteni a vezetővonalakat, vagy törölnie az összes vezetővonalat a 3D-s modell befejezése után.

A vezetővonalak elrejtéséhez az alábbi módszerek egyikét használhatja:

 • A Select (Kiválasztás) eszközzel () jelöljön ki egy vagy több vezetővonalat, majd válassza az Edit > Hide (Szerkesztés > Elrejtés) lehetőséget.
 • A jobb egérgombbal kattintson egy vagy több kijelölt vezetővonalra, majd a megjelenő menüből válassza a Hide (Elrejtés) lehetőséget, az ábra szerint.

Ha újból láthatóvá szeretné tenni a vezetővonalakat, válassza az Edit > Unhide (Szerkesztés > Elrejtés feloldása) elemet, és az Unhide (Elrejtés feloldása) almenüből válasszon ki egy lehetőséget.

A törlés teljesen eltávolítja a vezetővonalakat, ezt követően soha többé nem térnek vissza. Íme néhány módszer a vezetővonalak törlésére:

 • A Select (Kiválasztás) eszközzel () jelöljön ki egy vagy több vezetővonalat, majd válassza az Edit > Delete (Szerkesztés > Törlés) lehetőséget.
 • Kattintson a jobb egérgombbal egy vezetővonalra, és válassza a megjelenő menüben az Erase (Radírozás) lehetőséget.
 • Kattintson egy vezetővonalra a Radír eszközzel ().
 • Ha az összes vezetővonalat ki szeretné radírozni az aktuális kontextusban, válassza az Edit > Delete Guides (Szerkesztés > Vezetővonalak törlése) lehetőséget.

Az épületmagasság pontos becslése

Ha nem ismeri a meglévő épület magasságát, amelyet modellezni próbál, íme néhány technika, amellyel megalapozottan megbecsülheti:

 • Számolja meg az ismétlődő egységeket.
 • Készítsen fényképet egy ismert magasságú tárggyal
 • Használja a trigonometriát.

Ha készen áll az épület lábnyomának a megfelelő magasságra történő kihúzására, győződjön meg arról, hogy ISO nézetben van. Ehhez válassza ki a Camera > Standard Views > Iso (Kamera> Normál nézetek> Iso) menüpontot. Ezután a Toló/húzó eszközzel () húzza ki az épületét 3 dimenzióba, és írja be az épület pontos magasságát.

1. módszer: Számolja meg az ismétlődő egységeket

Az épületek gyakran téglákból, tömbökből vagy más moduláris építőanyagokból épülnek. Mérje meg egyetlen egység magasságát, számolja meg a homlokzaton lévő összes egység számát, és szorozza össze a két értéket, hogy megkapjon egy hozzávetőleges teljes magasságot.

Ez a módszer teljes épületszintek esetében is működik. Ha meg tud mérni egyetlen szintet az épület homlokzatán, akkor ezt az értéket a szintek teljes számával összeszorozva megkaphat egy hozzávetőleges teljes méretet.

2. módszer: Készítsen fényképet egy ismert magasságú tárggyal

Amikor lefényképezi a modellezni kívánt épületet, szerepeltessen a fényképen valamit (vagy valakit), aminek/akinek ismeri a magasságát.

Tipp: íme néhány tipp az épület magasságának ezzel a módszerrel történő becsléséhez:
 • Egy mérőléc vagy egy személy jó választás lehet.
 • A pontosság érdekében helyezze az „ismert mennyiséget” a lehető legközelebb az épülethez.
 • A függőleges torzítás minimalizálása érdekében a fényképet a lehető legtávolabbról készítse el.

Fényképszerkesztő program segítségével megbecsülheti az épület magasságát a fényképen szereplő tárgy (vagy személy) mérete alapján.

3. módszer: Használjon egyszerű trigonometriát

Néhány egyszerű méréssel bizonyos pontossággal megbecsülheti a magasságokat. Vessen egy pillantást az alábbi ábrára. Mindössze a következőket kell ismernie:

 1. Az Ön távolságát az épülettől
 2. Az Ön szemmagasságát
 3. A talaj és az épület teteje közötti szöget

Az épület magasságának kiszámításához használja a következő képletet:

Magasság = ( szög tangense x távolság ) + szemmagasság

Például egy 25 méteres épülettávolság, 37 fokos szög és 1,75 méteres szemmagasság esetén a képlet a következő lenne:

Magasság = (37 fok) tangense x 25 m + 1,75 m<br>
= 0,75355 x 25 m + 1,75 m<br>
= 20,6 m

Megjegyzés: a számológépen a tan gombbal lehet kiszámolni egy szög tangensét.

A Méretek mező gyors áttekintése

Ebben a bekezdésben olyan táblázatokat talál, amelyek a Méretek mező által elfogadott összes értéket mutatják, attól függően, hogy milyen eszközt használ. Ne feledje, hogy egy eszköz használata után egyszerűen beírhatja az értéket, és megnyomhatja az Enter billentyűt. Nem kell rákattintania a Measurements (Méretek) mezőre. Továbbá amíg nem hajt végre újabb módosítást a modelljén, vagy nem választ másik eszközt, folytathatja a műveletet módosító értékek megadását.

Mértékegységek meghatározása

Az alábbi táblázatban a mértékegységek megadásának módja látható. Ha nem jelöl meg mértékegységet, a SketchUp az Ön sablonjában szereplő mértékegységeket használja. Az alapértelmezett egységek megtekintéséhez vagy módosításához válassza a Window > Model Info (Ablak > Modelladatok) lehetőséget, és a bal oldali oldalsávon válassza a Units (Mértékegységek) elemet.

Mértékegység Hogyan lehet megadni Példa
Hüvelyk szám + “ 10”
Láb szám + ’ 10’
Milliméter szám + mm 10mm
Centiméter szám + cm 10cm
Méter szám + m 10m

Tömbök létrehozása

A tömb egy vonalba (lineáris tömb) vagy egy pont köré (radiális tömb) rendezi el a geometriát. Akkor hoz létre tömböt, amikor a Move (Mozgatás) vagy a Rotate (Elforgatás) eszközzel geometriát másol. Az alábbi táblázatban a tömbök létrehozásakor használható összes módosító látható.

Tömb típusa Hogyan lehet megadni Példa Térköz
Külső szám + x 3x Egyenlő távolság eredeti és kezdeti példányként
Külső szám + * 3* Egyenlő távolság eredeti és kezdeti példányként
Belső szám + / 3/ Egyenlő távolság az eredeti és a kezdeti példány között

Eszközspecifikus méret értékek megadása

Egy eszköz használata után azonnal megadhat pontos értékeket, amelyek a Measurements (Méretek) mezőben jelennek meg. A beírható értékek az eszköztől függenek.

Megjegyzés: a listaelválasztó pontos formátuma a számítógép regionális beállításaitól függően változhat. Európai felhasználók esetében a listaelválasztó szimbólum vessző helyett pontosvessző lehet.

A következő hivatkozások azokra a cikkre mutatnak, amelyek az egyes eszközök elfogadott értékeit és módosítóit vázolják fel:

Was this article helpful?