Alapvető alakzatok rajzolása

Sok modell alapvető alakzatokkal kezdődik. A SketchUp alkalmazásban az alakzat eszközök segítségével téglalapokat, köröket és sokszögeket lehet rajzolni. Ezek az eszközök a Getting Started (Első lépések) eszköztárban, a Drawing (Rajzolás) eszköztárban és a Large Tool Set (Nagy eszközkészlet) eszköztárban találhatók.

Téglalap vagy négyzet rajzolása

A SketchUp alkalmazásban nagyjából bárhová rajzolhat téglalapokat:

 • A földszinti síkra
 • Függőleges síkra
 • Meglévő felületekre
 • Elkülönítve a meglévő geometriától (tengelysíkhoz igazítva)
 • A meglévő geometriából következtetve

Ha téglalapot szeretne rajzolni a Rectangle (Téglalap) eszközzel, kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Válassza ki a Rectangle (Téglalap) eszközt () az eszköztárból, vagy nyomja meg az R billentyűt. A kurzor egy téglalappal kiegészített ceruzává változik.

  Tipp: ha a lépések során bármikor újra szeretné kezdeni, nyomja meg az Esc billentyűt.
 2. Kattintson a téglalap első sarokpontjának beállításához.
 3. Kattintson a téglalap első sarokpontjának beállításához. A téglalap síkjának egy adott rajzolási tengelyhez vagy más geometriához való igazításához nyomja meg a kívánt igazításnak megfelelő nyíl gombot, amint azt később elmagyarázzuk ebben a bekezdésben.
 4. Kattintson a téglalap első sarokpontjának beállításához. A téglalap síkjának egy adott rajzolási tengelyhez vagy más geometriához való igazításához nyomja meg a kívánt igazításnak megfelelő nyíl gombot, amint azt később elmagyarázzuk ebben a bekezdésben. Ha inkább a középpontból szeretné megrajzolni a téglalapot, nyomja meg a Ctrl billentyűt (Windows) vagy az Option billentyűt (macOS).
 5. A kurzort átlósan mozgatva keresse meg a téglalap kívánt méretét és alakját. A téglalap pontos méretekkel történő megrajzolásához használja a Measurements (Méretek) mezőt, amely ezen a ponton megjeleníti a téglalap méreteit a kurzor mozgatása közben. A téglalap a rajzolási tengelyhez vagy más geometriához viszonyított elhelyezésének megkönnyítése érdekében a SketchUp következtető eszköze kapaszkodókat jelenít meg a képernyőn. Amikor megjelenik a szükséges következtetés, folytassa a 4. lépéssel. A Méretek mező és a Téglalap eszköz következtetéseit egy kicsit később magyarázzuk el ebben a szakaszban.
 6. Kattintson ismét a téglalap második sarokpontjának beállításához. Az alakzat egy felülettel jelenik meg, amint az a következő ábrán látható.
 7. Kattintson ismét a téglalap második sarokpontjának beállításához. Vagy ha a téglalapot középről rajzolja, kattintson ismét bármely sarokpont beállításához. Az alakzat egy felülettel jelenik meg, amint az a következő ábrán látható.
A SketchUp alkalmazásban sok 3D-s modell kezdődik alapvető téglalappal

A téglalap rajzolása közben a Measurements (Méretek) mező a következőképpen segít a pontos modellezésben:

 • A hosszúság és a szélesség beállítása. Írjon be egy hosszúsági értéket, egy vesszőt és egy szélességet, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Írja be például, hogy 8',20', majd nyomja meg az Enter billentyűt. Ha csak számot vagy számokat ír be, a SketchUp az aktuális dokumentum mértékegység-beállítását használja. Felül is írhatja a dokumentum mértékegység-beállítását úgy, hogy meghatározza az angolszász (pl. 1'6") vagy a metrikus (pl. 3,652 m) mértékegységeket.
 • Csak hosszúság vagy csak szélesség meghatározása. Ha megad egy értéket és egy vesszőt (3',), akkor az első méretként az új értéket alkalmazza a rendszer, és a második méret nem változik. Hasonlóképpen, ha beír egy vesszőt, majd egy értéket (,3'), csak a második méret változik.
 • A téglalap helyzetének módosítása negatív számokkal. Ha negatív értéket ad meg (–24, –24), a SketchUp ezt az értéket a rajzoláskor feltüntetett iránnyal ellentétesen alkalmazza.

Tipp: Az érték beírása előtt nem kell rákattintania a Measurements (Méretek) mezőre. Rajzolás közben a Measurements (Méretek) mező várja, hogy Ön pontos méreteket írjon be, ha kívánja. Továbbá amíg nem választ másik eszközt, vagy nem rajzol másik téglalapot, a Méretek mezővel annyiszor módosíthatja a téglalap méretét, ahányszor csak akarja.

Megjegyzés: Ha nem angol billentyűzetet használ, vesszővel jelölje a tizedesjegyet, és pontosvesszővel különítse el a méreteket. Így adhatja meg például a téglalap két oldalát: 7,6m;4,3m

Amikor a kurzort a kiválasztott Téglalap eszközzel mozgatja, a SketchUp következtetési motorja a következő segédjeleket jeleníti meg:

 • Négyzet: Ha a téglalap arányai tökéletes négyzetet adnak ki, akkor kék pontokat lát, és megjelenik a Square (Négyzet) képernyőtipp. Lásd az 1. ábra szövegét.
 • Aranymetszés: Az aranymetszés egy olyan téglalap, amelyben a hosszabb és a rövidebb oldal aránya aranyarány. Ha egy téglalap aranyarányú, akkor kék pontok és a Golden Section (Aranymetszés) képernyő jelennek meg. Lásd a 2. ábra szövegét.
  A Shift billentyűt lenyomva tartva rögzítheti ezt a következtetést húzás közben.
Amikor téglalapot rajzol a SketchUp alkalmazásban, a következtetési motor megmutatja, hogy a téglalap négyzet vagy aranymetszés

Hozzá kell illesztenie egy téglalap síkját egy rajzolási tengelyhez vagy egy másik geometriához? Ebben segítenek a nyílbillentyűk, amint azt a következő táblázat bemutatja.

Módosító billentyű Úgy rögzíti egy téglalap síkját, hogy a következőhöz illeszkedjen: Ahogyan a képernyőn kinéz
Balra nyíl Zöld tengely
Felfelé nyíl Kék tengely
Jobbra nyíl Piros tengely
Lefelé nyíl Következtetett geometria

A videóban a Téglalap eszköz ezen funkcióit láthatja működés közben.

Elforgatott téglalap rajzolása

Az Elforgatott téglalap eszköz olyankor lehet hasznos, amikor olyan téglalapot kell rajzolnia, amelynek felülete szöget zár be a SketchUp alapértelmezett piros, zöld vagy kék tengelyeivel, vagy más geometriával.

A Téglalap eszközhöz hasonlóan az Elforgatott téglalap eszköz is lehetővé teszi, hogy pontos téglalapokat és négyzeteket hozzon létre, és következtetéseket jelenít meg, amelyek segítséget nyújtanak a rajzolás során. Amikor azonban az Elforgatott téglalap eszközzel hoz létre téglalapot, a téglalapot is szögben helyezi el. Az alábbi ábrán az Elforgatott téglalap eszközzel létrehozott téglalapra láthat egy példát.

Elforgatott téglalap a SketchUp-ban

Elforgatott téglalap létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Az eszköztár Shape Tools (Alakzat eszközök) menüjében válassza ki a Rotated Rectangle (Elforgatott téglalap) eszközt (), vagy válassza a menüsávban a Draw > Shapes > Rotated Rectangle (Rajz > Alakzatok > Elforgatott téglalap) elemet.
 2. (Opcionális) Egy nyílbillentyű megnyomásával beállíthatja az elforgatott téglalap síkját a jelen cikkben korábban bemutatott táblázat szerint. Például nyomja meg a bal nyílbillentyűt az elforgatott téglalap síkjának a zöld síkhoz történő korlátozásához.
 3. Kattintson egyet a téglalap első sarkának beállításához.
 4. Hozza létre az elforgatott téglalap első élét. Ezt kétféleképpen teheti meg:
  • Írjon be egy pontos méretet, és nyomja meg az Enter billentyűt.
  • Vagy mozgassa a kurzort oda, ahová az él második végpontját szeretné helyezni, a SketchUp következtetési motorja segítségével helyezze el a végpontot a tengelyekhez vagy más geometriához viszonyítva az alábbi ábra szerint, majd kattintson.
   Tipp: E lépés végrehajtása során használhat néhány módosító billentyűt. Tartsa lenyomva a Shift billentyűt, hogy az első élt a jelenlegi irányára korlátozza. Az Alt (Windows) vagy a Command (macOS) billentyű zárolja a szögmérő síkját. Illetve a nyílbillentyűk ismét segíthetnek az első él egy tengelyhez való igazításában. Egyszerűen nyomja meg a kívánt igazításnak megfelelő nyílbillentyűt, amint azt korábban elmagyaráztuk ebben a részben. Például nyomja meg a jobb nyílbillentyűt az első él korlátozásához, hogy a piros tengelyhez igazodjon.
   Elforgatott téglalap első élének létrehozása a SketchUp-ban
 5. Ezen a ponton állíthatja be a téglalap szélességét és szögét. Ezeket az értékeket többféleképpen állíthatja be:
  • A program utasítását követve írjon be egy szöget és egy szélességet a Measurements (Méretek) mezőbe.
  • A program utasítását követve írjon be egy szélességet és egy szöget a Measurements (Méretek) mezőbe.
  • Mozgassa a szögmérőt a szög beállításához, és vigye a kurzort a szögmérő közepétől távolabb a szélesség beállításához, a következő ábra szerint. A szög korlátozásához tartsa lenyomva a Shift billentyűt. Az elforgatott téglalap rajzolásának befejezéséhez kattintson.
Tipp: Nyomja meg az Alt (Windows) vagy Command (macOS) billentyűt a szögmérő alapvonalának a kurzor aktuális helyzetéhez történő beállításához, majd mozgassa a kurzort a szög méréséhez a beállított alapvonaltól. Ez a módszer akkor hasznos, ha a szöget a 3. lépésben beállított alapvonaltól eltérő ponttól szeretné mérni. Megjelenik egy szaggatott vonal, hogy láthassa az új alapvonalat.
A következtetések segíthetnek az elforgatott téglalapnak a közeli geometriához való igazításában
A következtetések segíthetnek az elforgatott téglalapnak a közeli geometriához való igazításában
Megjegyzés: Ha nem angol billentyűzetet használ, vesszővel jelölje a tizedesjegyet, és pontosvesszővel különítse el a méreteket a Measurements (Méretek) mezőben. Például megadhatja a második él szögét és szélességét 43,2;8,2m formában, hogy 43,2 fokos és 8,2 méter hosszú szöget kapjon.
Megjegyzés: Ha nem angol billentyűzetet használ, vesszővel jelölje a tizedesjegyet, és pontosvesszővel különítse el az értékeket a Measurements (Méretek) mezőben. Például megadhatja a második él szélességét és szögét 8,2m; 43,2 formában, hogy 8,2 méter hosszú és 43,2 fokos szöget kapjon.

Kör vagy ellipszis rajzolása

Kör rajzolása előtt érdemes megérteni, hogyan hoz létre a SketchUp kör entitásokat:

 • A kör entitásoknak van egy sugara, és több vonalszakaszt kapcsolnak össze.
 • Ezek a szegmensek egyetlen vonalként működnek, mivel meghatározhatják egy felület szegélyét és feloszthatnak egy felületet. Továbbá egy szegmens kiválasztásával a teljes kör entitást kiválasztja.
 • A SketchUp következtetési motorja továbbra is látja a szegmenseket a körben. Tehát ha az egérmutatót a kör entitás kerülete felett mozgatja, végpont és felezőpont következtetéseket láthat.

Kör rajzolásához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Az eszköztárban válassza a Circle (Kör) eszközt () a Rectangle (Téglalap) eszköz melletti legördülő menüből, vagy nyomja meg a C gombot. A kurzor egy körrel kiegészített ceruzává változik, és a Méretek mező az oldalak alapértelmezett számát jelzi: 24, az ábra szerint. Az oldalak számának megváltoztatásához írjon be egy értéket most, vagy várjon addig, amíg befejezi a kör rajzolását.
 2. Kattintson a kör középpontjának elhelyezéséhez. A Measurements (Méretek) mező megváltozik, megjelenítve a kör sugarát. Beírhat egy sugárértéket most, vagy közvetlenül a kör megrajzolása után.
 3. Kattintson a kör középpontjának elhelyezéséhez. A kör síkjának egy adott rajzolási tengelyhez vagy más geometriához való igazításához nyomja meg a kívánt igazításnak megfelelő nyílbillentyűt. Például nyomja meg a felfelé nyílbillentyűt a kör síkjának a kék tengelyhez való igazításához. A részletekért lásd a Téglalap vagy négyzet rajzolása c. részben szereplő táblázatot. A Measurements (Méretek) mező megváltozik, megjelenítve a kör sugarát. Beírhat egy sugárértéket most, vagy közvetlenül a kör megrajzolása után.
 4. A kör sugarának meghatározásához húzza ki a kurzort a kör középpontjából. A kurzor mozgatása közben a sugár értéke dinamikusan jelenik meg a Méretek mezőben. Az újrakezdéshez nyomja meg bármikor az Esc billentyűt.
 5. A kör befejezéséhez kattintson. A SketchUp az ábrán látható módon létrehoz egy kör alakú felületet.

 6. (Opcionális) Amíg nem választ másik eszközt, vagy nem rajzol másik kört, a Measurements (Méretek) mezővel a következőképpen módosíthatja a kör sugarát vagy az oldalak számát:
  • Az oldalak számának megváltoztatása: Írjon be egy számot és az S betűt (például 5 oldalhoz írja be, hogy 5s, vagy 42 oldalhoz azt, hogy 42s). Ezután nyomja meg az Enter billentyűt.
  • Az oldalak számának megváltoztatása: Írjon be egy számot és az S betűt (például 5 oldalhoz írja be, hogy 5s, vagy 42 oldalhoz azt, hogy 42s). Ezután nyomja meg az Enter billentyűt. Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Ctrl (Microsoft Windows) vagy az Option billentyűt (macOS), és nyomja meg a + vagy a - gombot az oldalak számának növeléséhez ill. csökkentéséhez. Ha kanadai francia billentyűzetet használ, tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt (Microsoft Windows), és a +/= billentyű megnyomásával növelje a szegmenseket. MacOS esetén nyomja meg a Command és az = gombot a szegmensek növeléséhez, vagy a - gombot a szegmensek csökkentéséhez.
  • A sugár megváltoztatása: Írjon be egy számot és egy mértékegységet (ha szükséges), például 6”, 8’, 34cm vagy 7m. Ezután nyomja meg az Enter vagy a Return gombot.

   Tipp: Az Entity Info (Entitásinformáció) párbeszédpanel praktikus lehetőséget kínál az oldalak és a sugárértékek bármikor történő szerkesztésére. A részletekért lásd a jelen cikkben később olvasható Alakzatok szerkesztése c. részt.

Ellipszis vagy ovális alakzat rajzolásához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Rajzoljon egy kört a Circle (Kör) eszközzel.
 2. Válassza a Scale (Méretezés) eszközt ().
 3. Kattintson a körre. A kör körül megjelenik egy nyolc zöld fogantyúval ellátott keretes doboz.
 4. Kattintson a középső fogantyúk egyikére (ne a sarokfogantyúkra), és az egeret mozgatva húzza ki a kört ellipszis alakzattá az itt látható módon.
 5. Ha befejezte a kör méretezését, kattintson újra.

Sokszög rajzolása

A Polygon (Sokszög) eszközzel sokszög entitásokat hozhat létre. (Ez nem meglepő.) Íme azonban néhány olyan tény, amelyeket talán nem ismer a sokszögekkel kapcsolatban, ugyanakkor a rajzolásukkor kapóra jöhetnek:

 • A SketchUp alkalmazásban a sokszög egy sugárral és legalább 3 oldallal rendelkezik. Tehát a sokszög méretét a középponttól mérjük, és az oldalak száma határozza meg a rajzolt sokszög típusát. Az ötszögnek 5 oldala, a nyolcszögnek 8 oldala van.
 • A sokszög entitások egyetlen vonalként működnek, mivel meghatározhatják egy felület szegélyét és fel is osztanak egy felületet. A sokszög egy oldalának kiválasztásával az egész sokszöget kiválasztja.
 • A SketchUp következtetési motorja a sokszög mindegyik oldalát szegmensként értelmezi. Amikor a kurzort egy sokszög fölé viszi, végpont, felezőpont és pont következtetéseket láthat.
 • Sokszögeket rajzolhat felületekre, vagy elkülönítve meglévő geometriából.

Sokszög rajzolásához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Az eszköztárban válassza a Polygon (Sokszög) eszközt (). A kurzor egy sokszöggel kiegészített ceruzává változik. A Measurements (Méretek) mező az oldalak aktuális számát jelzi. A sokszög oldalszámának megváltoztatásához írjon be egy értéket most, vagy várjon addig, amíg befejezi a rajzolást.
 2. Kattintson a sokszög középpontjának elhelyezéséhez. A Measurements (Méretek) mező megváltozik, megjelenítve a sugarat. Beírhat egy sugárértéket most, vagy közvetlenül a sokszög megrajzolása után.
 3. Kattintson a sokszög középpontjának elhelyezéséhez. A sokszög síkjának egy adott rajzolási tengelyhez vagy más geometriához való igazításához nyomja meg a kívánt igazításnak megfelelő nyílbillentyűt. Például nyomja meg a felfelé nyílbillentyűt a sokszög síkjának a kék tengelyhez való igazításához. A részletekért lásd a korábbi Téglalap vagy négyzet rajzolása c. részben szereplő táblázatot. A Measurements (Méretek) mező megváltozik, megjelenítve a sugarat. Beírhat egy sugárértéket most, vagy közvetlenül a sokszög megrajzolása után.
 4. A sokszög sugarának meghatározásához húzza ki a kurzort a középpontból. A kurzor mozgatása közben a sugár értéke dinamikusan jelenik meg a Méretek mezőben. A sugár megadásához írjon be egy értéket, és nyomja meg az Enter billentyűt. Az újrakezdéshez az Esc billentyűt is megnyomhatja.
 5. A sokszög befejezéséhez kattintson még egyszer. Itt egy ötoldalú sokszöget láthat.
 6. (Opcionális) Amíg nem választ másik eszközt, vagy nem rajzol másik sokszöget, a Méretek mezővel a következőképpen módosíthatja a sugarat vagy az oldalak számát:
  • Az oldalak számának megváltoztatása: Írjon be egy számot és az S betűt (például 5 oldalhoz írja be, hogy 5s, vagy 42 oldalhoz azt, hogy 42s). Ezután nyomja meg az Enter billentyűt.
  • Az oldalak számának megváltoztatása: Írjon be egy számot és az S betűt (például 5 oldalhoz írja be, hogy 5s, vagy 42 oldalhoz azt, hogy 42s). Ezután nyomja meg az Enter billentyűt. Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Ctrl (Microsoft Windows) vagy az Option billentyűt (macOS), és nyomja meg a + vagy a - gombot az oldalak számának növeléséhez ill. csökkentéséhez. Ha kanadai francia billentyűzetet használ, tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt (Microsoft Windows), és a +/= billentyű megnyomásával növelje a szegmenseket. MacOS esetén nyomja meg a Command és az = gombot a szegmensek növeléséhez, vagy a - gombot a szegmensek csökkentéséhez.
  • A sugár megváltoztatása: Írjon be egy számot és egy mértékegységet (ha szükséges), például 6”, 8’, 34cm vagy 7m. Ezután nyomja meg az Enter vagy a Return gombot.

  Tipp: Bár a Sokszög eszköz a Kör eszközhöz hasonlóan működik, az eszközök közötti különbség akkor látszik nyilvánvalóan, ha egy kört vagy sokszöget 3D alakzattá tolunk/húzunk. A kör szélei simának tűnnek, de a sokszög élei különálló oldalakat mutatnak, amint itt látható.

Ebben az élő videóban megtekintheti, hogyan működik a gyakorlatban a Kör és a Sokszög eszköz.

Alakzatok szerkesztése

Az Entity Info (Entitásinformáció) párbeszédpanel lehetővé teszi egy kör vagy sokszög sugarának vagy oldalainak bármikor történő megváltoztatását az alakzat létrehozása után. Íme a működése:

 1. Kattintson a jobb egérgombbal egy szerkeszteni kívánt kör vagy sokszög élére (nem a felületére).
 2. Válassza ki az Entity Info (Entitásinformáció) elemet a megjelenő környezeti menüből az itt látható módon.
 3. Az Entity Info (Entitásinformáció) panelen kattintson a Radius (Sugár) vagy a Segments (Szegmensek) mezőre, módosítsa az értéket, és nyomja meg az Enter (Microsoft Windows) vagy a Return (Mac) billentyűt. Az Enter vagy a Return megnyomása után az alakzaton azonnal láthatók a módosítások.

A SketchUp nem teszi lehetővé, hogy bármikor módosítsa a téglalap szélességét vagy hosszát. Ha már kiválasztott egy másik eszközt, vagy további téglalapokat rajzolt, akkor törölnie kell a módosítani kívánt téglalapot, és újra kell rajzolnia. A részletekért lásd a Téglalap rajzolása c. részt. Vagy méretezze át a téglalapot a Scale (Méretezés) eszközzel, ha nem kell pontos méreteket megadnia.

Természetesen az alakzat méretének módosításán kívül sokkal többet is tehet. A Push/Pull (Tolás/húzás) eszközzel a 2D-s alakzatokat 3D-s alakzatokká változtathatja. A Move (Mozgatás) eszközzel eltorzíthatja az alakzatokat, vagy méretezheti a modelljének egészét illetve egy részét.

Tipp: Az alapvető alakzat eszközök vékony folytonos vonalat használnak. Szaggatott vonalak létrehozásához lásd a Szaggatott vonalak alkalmazása rétegekre című részt.
Was this article helpful?