Tlačení a vytažení tvarů do 3D

Pomocí nástroje Tlačit/Vytáhnout () můžete vytvořit 3D tvar z plochy nebo vyříznout 3D tvar z modelu. Můžete tlačit/vytáhnout libovolný typ plochy, včetně kruhových, obdélníkových a abstraktních ploch.

Video vám ukáže všechny triky, které můžete udělat pomocí nástroje Tlačit/Vytáhnout. Nebo si přečtěte podrobnější kroky, které vás provedou funkcemi tlačit a vytáhnout u vašich modelů.

Vytažení 3D tvaru z plochy

Chcete-li vytáhnout plochu a tím modelu přidat objem, postupujte takto:

 1. Vyberte nástroj Tlačit/Vytáhnout () nebo stiskněte klávesu P .
 2. Kurzorem Tlačit/Vytáhnout klikněte na plochu, kterou chcete rozbalit. Vybraná plocha se vystínuje, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
  Tip:Pokud potřebujete tlačit/vytáhnout plochu, kterou je obtížné vybrat, zkuste předem vybrat plochu nástrojem Vybrat a poté tlačit/vytáhnout plochu. Potřebujete-li začít znovu, stiskněte klávesu Esc.


 3. Přesuňte kurzor tak, aby se výběr rozbalil. Pole Měření zobrazuje hloubku rozšířené plochy (nazývané také jako vysunutí).
  Tip:Potřebujete-li vytáhnout plochu tak, aby byla rovnoběžná s jinou plochou, využijte odvozovací nástroj aplikace SketchUp. Než vytáhnete plochu, umístěte kurzor nad druhou plochu a odvozovací nástroj řekne, kdy jsou obě plochy rovnoběžné, jak je znázorněno na následujícím obrázku.


 4. Dalším kliknutím nastavte velikost vysunutí. Dokud nevyberete něco jiného, můžete zadat přesnou vzdálenost, která se zobrazí v poli Měření při psaní. Zadejte číslo a hodnotu a stiskněte klávesu Enter.

Tip: Ihned po zvětšení objemu ve vašem modelu pomocí funkce tlačit/vytáhnout můžete zdvojnásobit velikost vysunutí nebo vytvořit samostatné, avšak identické vysunutí:
 • Chcete-li duplikovat vysunutí na jiné ploše, poklepejte na jinou plochu.
 • Chcete-li navrstvit identické vysunutí na sebe, stiskněte Crtl a poklepejte (Microsoft Windows) nebo stiskněte Option a poklepejte (macOS)

Poznámka: Pokud tlačením/vytažením vytváříte zakřivenou plochu, vytvoříte entitu povrchu nebo povrch, který vypadá hladce, ale ve skutečnosti se skládá z mnoha menších ploch. Podrobnosti o entitách povrchu naleznete v části Měkčení, vyhlazení a skrytí geometrie.

Poznámka: Pokud vytahujete malou entitu (menší než 2,54 mm – palec), budou skrz entitu vidět hrany. Jedná se o omezení vykreslování, které ovlivňuje všechny 3D programy. Vaše entita musí být o palec a více silnější, aby tento efekt zmizel. Pokud jsou viditelné hrany problém, vyberte hranu, kontextově na ni klikněte a vyberte možnost Skrýt.

Vyříznutí 3D tvaru z modelu

Můžete také vystřihnout kusy z modelu pomocí nástroje Tlačit/Vytáhnout. Tato akce se hodí v různých případech, jako je vytvoření dveří, vytvoření šikmé střechy nebo vyříznutí zářezu pro spojovací prvek, jak je znázorněno na obrázku.

Odebrání objemu pomocí nástroje Tlačit/Vytáhnout:

 1. Vyberte nástroj Tlačit/Vytáhnout () nebo stiskněte klávesu P .
 2. Klikněte na plochu, kterou chcete tlačit, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
 3. Přesuňte kurzor ve směru, kterým chcete tlačit. Můžete tlačit část modelu, abyste odstranili jeho část, jak je znázorněno vpravo na následujícím obrázku. Chcete-li zcela odebrat obsah, přetahujte, až se zobrazí zpráva, že je posun omezen.
  Tip: Chcete-li obsah zcela odstranit, tlačená plocha musí být rovnoběžná s plochou na druhé straně modelu. Pokud opačnou plochu rozdělují čáry, je třeba tyto čáry vymazat, než budete moci vyříznout v modelu otvor. Chcete-li vidět příklady, podívejte se na video na začátku tohoto článku.

 4. Znovu klikněte a dokončete tlačení obsahu ve vašem modelu. Chcete-li nastavit přesnou vzdálenost, zadejte číslo a hodnotu a stiskněte klávesu Enter.
Was this article helpful?