Používání klávesových zkratek v aplikaci SketchUp for Web

Aktivace nástrojů a příkazů pomocí klávesových zkratek

Používání klávesových zkratek je jedním z nejlepších způsobů rychlejšího modelování v aplikaci SketchUp. Když použijete klávesu R k aktivaci nástroje Obdélník, nemusíte přesunovat kurzor myši od oblasti kreslení do panelu nástrojů nebo nabídky. A také nemusíte přestat přemýšlet o tom, co modelujete, abyste začali přemýšlet nad tím, kde je nástroj Obdélník.

Tento článek popisuje výuku klávesových zkratek aplikace SketchUp a naučit se je používat k rychlejšímu modelování.

Výchozí klávesové zkratky v aplikaci SketchUp for Web

Výchozí klávesové zkratky aplikace SketchUp for Web jsou téměř totožné s klávesovými zkratkami aplikace SketchUp. Pokud používáte nástroj často, můžete jeho klávesou zkratku jednoduše vyhledat v aplikaci SketchUp for Web. I když ne každý nástroj má výchozí klávesovou zkratku, dostupné zkratky se zobrazí s každým výsledkem hledání.

Když začínáte s klávesovými zkratkami, doporučujeme začít tím, že se naučíte zkratky pro nejčastěji používané nástroje. Některé výchozí klávesové zkratky, které můžete často používat:

 • Vybrat (mezerník)
 • Čára (L)
 • Guma (E)
 • Oblouk (A)
 • Obdélník (R)
 • Kružnice (C)
 • Tlačit/Vytáhnout (P)
 • Vyplnit barvou (B)
 • Přesunout (M)
 • Otočit (Q)
 • Měřítko (S)
 • Měřicí pásmo (T)

Při používání aplikace SketchUp můžete vyhledat klávesové zkratky pomocí nástroje Hledat. Nástroj Hledat poskytuje krátký popis u každého nástroje nebo příkazu a připomenutí přiřazené klávesové zkratky. Pokud neexistuje zkratka pro nástroj, který často používáte, můžete ji nastavit.

V aplikaci SketchUp jsou rovněž zkratky pro myš. Nejdůležitější je aktivace nástroje Orbit podržením kolečka myši. Další informace naleznete v části Zobrazení modelu.

Pro nejlepší zkušenosti s klávesovými zkratkami v aplikaci SketchUp for Web doporučujeme používat Google Chrome nebo Microsoft Edge.

Přizpůsobení klávesových zkratek

Chcete-li přidat klávesovou zkratku k nástroji, který ještě žádnou zkratku nemá nebo chcete-li znovu přiřadit výchozí klávesovou zkratku, můžete přiřadit nebo upravit zkratku pro libovolný nástroj nebo příkaz, který je k dispozici v nástroji Hledat.

Chcete-li přiřadit zástupce nástroje, vyhledejte nástroj v nástroji Hledat. Poté umístěte kurzor nad výsledek vyhledávání a klikněte na aktuální klávesovou zkratku nebo na prázdné pole, které se zobrazí (pokud pro příkaz neexistuje klávesová zkratka).

Zobrazí se vstup s výzvou Nastavit zkratku. Stačí stisknout klávesovou zkratku (nebo kombinaci modifikátor + klávesa) a klávesová zkratka bude okamžitě přiřazena.

Z větší části můžete přizpůsobit klávesové zkratky tak, jak se vám líbí, ale několik pokynů vám pomůže pochopit, které klávesy lze (nebo nelze) použít jako klávesové zkratky.

 • Kromě písmen a některých interpunkčních kláves můžete použít Shift a Alt/Option. Klávesu CRTL (Windows) ani klávesu Command (Mac) nelze použít jako modifikátor.
 • Jako zkratku nelze přiřadit číselnou klávesu bez použití modifikátoru (jako Shift nebo Alt/Option).
 • Můžete změnit přiřazení výchozích klávesových zkratek. Například ve výchozím nastavení je klávesa O zkratkou pro nástroj Orbit, ale klávesu O můžete znovu přiřadit k příkazu Otevřít nebo Odsazení, pokud chcete.
Was this article helpful?