Přesunování entit

Když kreslíte model v aplikaci SketchUp, přesunutí modelu (nebo jeho částí) nabude třetího rozměru. Doslova.

Tento článek je vaším průvodcem pro přesun věcí ve vašem 3D modelu, od jednoduché operace kliknutí a přesunu až po přesný pohyb pomocí 3D souřadnic.

Poznámka: Nástroj Přesunout je skromný nástroj, jehož název nezobrazuje vše, co dokáže udělat. Podrobnosti o dalších tricích nástroje Přesunout najdete v části Protahování geometrie, Kopírování toho, co jste již nakreslili a Převrácení a Otočení.

Připraveni posunout se? Postupujte podle následujících kroků:

 1. Pomocí nástroje Výběr () vyberte položku (položky), kterou chcete přesunout.
 2. Vyberte nástroj Přesunout () nebo stiskněte klávesu M.
 3. Klikněte na položku, kterou chcete přesunout. Libovolné místo, na které kliknete, se stane bodem přesunu.

  Tip: Přesunutí je jednodušší, pokud vyberete jako bod přesunu roh. Pokud přesouváte položku, protože ji chcete zarovnat s něčím jiným v modelu, nastavte posuvný bod do rohu, podle kterého chcete položku zarovnat. Pokud například zarovnáváte pravý horní roh skřínky s jinou skříňkou, klikněte na pravý horní roh, jak je znázorněno na obrázku.

 4. Pohybem myši přesuňte výběr. Při přesunu položky si všimněte, jak se mění odvozovací body a pole Měření:
  • Mezi počátečním a koncovým bodem přesunu se zobrazí odvozovací čára. (Viz odkaz 1 na obrázku.)
  • Vzdálenost přesunu se dynamicky zobrazuje v poli Měření (2).
  • Při přesunu položky blízko k ostatním položkám v modelu se zobrazí odvození k blízké geometrii. (3)

  Tip: Chcete-li při pohybu uzamknout odvození k ose, podržte stisknutou klávesu Shift, jakmile čára přesunutí změní barvu požadované osy. Nebo podržením klávesy se šipkou nahoru zamkněte přesun na modrou osu, šipkou vlevo zamkněte přesun na zelenou osu nebo šipkou doprava zamkněte přesun na červenou osu.
 5. Kliknutím na cílový bod dokončete přesun.
 6. (Volitelně) Chcete-li přesunout položku o přesnou vzdálenost, můžete zadat některou z následujících možností během nebo bezprostředně po přesunu:
  • Vzdálenost: Zadané číslo může být kladné nebo záporné, například 20' nebo -35 mm. Jakmile zadáte měrnou jednotku, tato jednotka přepíše výchozí jednotky šablony. Například můžete zadat 3' 6", i když jako výchozí používáte metrický systém.
  • Souřadnice: Pole Měření přijímá globální nebo relativní souřadnice. Chcete-li zadat globální souřadnice, použijte hranaté závorky, například [3', 4', 5']. Chcete-li nastavit relativní souřadnice, použijte úhlové závorky, například <3', 4', 5'>.

Chcete-li vidět tyto kroky v akci, spolu s několika dalšími tipy pro přesun, podívejte se na následující video.

Odvozovací body rohů</h4

Při výběru nebo umístění kurzoru nad komponentou/skupinou, zjistíte, že v rozích ohraničovacího rámečku komponenty/skupiny jsou ikony odvození, které vám pomohou lépe přesunout komponentu/skupinu. Na obrázku níže uvidíte šedou tečku v každém rohu okna. Jedná se o body, které můžete uchopit a přesunout objekt.

Tip: Když je vybrána komponenta/skupina a nenajedete nad rohový bod, můžete procházet viditelné body stisknutím klávesy CMD (macOS) nebo ALT (Windows 10), což umožňuje přepínat mezi: rohem skupiny, středovým bodem skupiny, bočním středem skupiny, středem skupiny, středem skupiny.

Když přesunete kurzor nad roh, který je zakrytý jinou geometrií, šedá tečka se změní na modrou a komponenta se zobrazí jako průhledná, což vám pomůže vidět zakrytý roh a uchopit jej.

  

Was this article helpful?