Jak mohu zjistit, kterou grafickou kartu mám ve svém počítači?

SketchUp je graficky náročný program. Znalost vaší grafické karty vám může pomoci při řešení potíží s podivným vizuálním chováním nebo doporučit kvalitní a dobře fungující kartu ostatním uživatelům. Nejjednodušší způsob, jak zjistit svou grafickou kartu, je spustit diagnostický nástroj DirectX:

  1. Klikněte na tlačítko Start.
  2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit.
  3. Do pole Otevřít zapište "dxdiag" (bez uvozovek) a poté klikněte na OK.
  4. Otevře se diagnostický nástroj DirectX. Klikněte na kartu Zobrazení.
  5. Na kartě Zobrazení jsou informace o grafické kartě zobrazeny v části Zařízení. Zobrazí se název vaší grafické karty a také rozsah video paměti, kterou má k dispozici.

Jestliže v aplikaci SketchUp zažíváte podivné vizuální chování, náš článek Rozmazání/deformované obrazy vám může pomoci porozumět problému a vyřešit ho.

Was this article helpful?