Hantera måttenheter

För de flesta SketchUp 3D-modeller är måttenheten avgörande för att få ett lyckat resultat. Till exempel modelleras byggnader oftast med fot eller meter medan träteknik använder tum eller centimeter.

I den här artikeln berättar vi hur du kan kontrollera måttenheterna i din SketchUp modell och vi hänvisar till andra användbara artiklar med mer detaljerad information.

Så fungerar SketchUp-mallar

När du påbörjar en ny 3D-modell i SketchUp väljer du en mall. Mallen avgör vilken måttenhet som används för modellen som helhet. Du kan se och ändra måttenheten för din mall i fönstret Modellinfo (Model Info).

I Kom igång med SketchUp läste du grundläggande information om att välja en mall. Om du vill skapa en skräddarsydd mall med egna inställningar för enheter, se Skapa mallar.

Ställ in enheter och precision i fönstret Modellinfo

När du börjar att skapa en 3D-modell i SketchUp kan du se och ändra måttenheterna för modellen som helhet i fönstret Modellinfo (Model Info). Följ dessa steg:

 1. När din modell är öppen i SketchUp, välj Fönster (Window) > Modellinfo (Model Info).
 2. I verktygsfältet till vänster, välj Enheter (Units). Enhetspanelen visas.
 3. I rullgardinsmenyn Format, välj önskat format för enheter: Arkitektur (Architectural), Decimal, Teknik (Engineering) eller Fraktion (Fractional). Beroende på vilket format du väljer visas olika alternativ på enhetspanelen. Detta förklaras i följande lista.

Så fungerar alternativen för enheter i fönstret Modellinfo (Model Info):

 • Format: Välj ditt önskade format. Du kan välja Arkitektur (Architectural), Decimal, Teknik (Engineering) eller Fraktion (Fractional).
 • Längd, area och volym (Length, Area and Volume): Välj önskad enhet för varje typ av mått från rullgardinsmenyerna. När du väljer formatet Decimal kan du ange olika decimalenheter för längd, area och volym. Du kan till exempel mäta längd i centimeter men mäta area och volym i meter. I detta exempel kan du rita och mäta längder i centimeter som standard, men objektets area eller volym visas i meter.
 • Precision (Display Precision): För varje format kan du välja hur precisa du vill att måtten ska vara. Till exempel kan du välja Arkitektur (Architectural) för att finjustera mått upp till 1/64 tum. Om du väljer Teknik (Engineering) kan du använda upp till sex decimaler.
 • Aktivera längdjustering (Enable Length Snapping: När den här rutan markeras justeras ritverktyget till närmaste enhet enligt precisionen som angetts i textrutan.
 • Visa enhetsformat (Display Units Format): Detta alternativ är tillgängligt när du väljer Decimal eller Fraktion (Fractional). När du markerar rutan visas enheten i ToolTips. När rutan inte är markerad visas endast siffran.
 • Tvinga 0" (Force Display of 0"): Detta alternativ är tillgängligt när du väljer Arkitektur (Architectural). När rutan markeras visas efterföljande nollor i enhetsmått (såsom 3'0" istället för 3').
 • Vinkelgrader (Angle Degrees): Använd rullgardinsmenyn för att välja hur precisa dina vinklar ska vara. Du kan använda upp till tre decimaler.
 • Aktivera vinkeljustering (Enable Angle Snapping: När den här rutan markeras justeras vinklar du ritar till närmaste enhet enligt precisionen som angetts i textrutan.

För information om andra alternativ i fönstret Modellinfo (Model Info), se Utforska dialogrutan Modellinfo (Model Info), vilket är en del av Kom igång med mallar.

Se andra mätverktyg

När du ritar med SketchUps 3D-modelleringsverktyg finns det många sätt att modellera exakt, kontrollera mått och markeringar. Följande verktyg och funktioner är särskilt användbara:

 • Ange enhet i rutan Mått (Measurements): Rutan fungerar på olika sätt beroende på vilket verktyg du använder. När du ritar ett objekt såsom en linje eller cirkel låter rutan Mått (Measurements) dig ange exakta mått och enheter. För att använda en annan enhet än standardenheten (anges i Enhetspanelen (Units) i dialogrutan Modellinfo (Model Info)) kan du skriva in en enhet med måttet. Rutan Mått (Measurements) hjälper dig även med exakt placering, till exempel med verktyget Flytta (Move). Den här introduktionen till SketchUps gränssnitt är användbar för nybörjare.Se artiklarna om att utföra specifika åtgärder i Rita linjer, former och 3D-objekt för information om hur rutan Mått (Measurements) fungerar med specifika verktyg, eller ta en titt på vår Snabbreferens för rutan Mått (Measurements).
 • Se ett objekts mått i panelen Objektsinfo (Entity Info): Vill du ta reda på hur lång en linje är? Behöver du area för en yta eller volymen för ett objekt? Välj helt enkelt objektet och öppna panelen Objektsinfo (Entity Info). Där kan du se relevant mått för det valda objektet.
 • Markera mått med dimensioner: Dimensioner är dynamiska måttetiketter som uppdateras automatiskt när du skapar en modell. Denna information om dynamisk märkning av dimensioner förklarar hur SketchUp-dimensioner fungerar.
 • Se hur verktygen Måttband (Tape Measure) och Gradskiva (Protractor) fungerar: Dessa verktyg kan hjälpa dig att modellera exakt. Måttbandet kan även skala din modell.
Was this article helpful?