Ladda ner modeller i 3D Warehouse – filformat

3D Warehouse behåller SketchUp-filer i den aktuella versionen, de två tidigare versionerna och versionen som ursprungligen användes för att ladda upp modellen. Det innebär att du inte längre kan ladda ner SketchUp 2017-modeller såvida inte modellen ursprungligen laddades upp i den versionen. Om du använder en äldre version av SketchUp kan du fortfarande ladda ner modeller i DAE-format.

För snabbare, mindre filer rekommenderar vi att du laddar ner modeller i en nyare version av SketchUp.

Was this article helpful?