Felsöka Add Location (lägg till plats)

Här är några vanliga problem som användare kan stöta på när man använder Add Location (lägg till plats). 

Terräng eller plattor saknas

Om din import saknar terrängavsnitt, även kallade plattor, kan det bero på att dessa delar inte var tillgängliga i den upplösning du valde eller att leverantören inte fick data för området. För att åtgärda problemet, försök importera ditt urval igen med en annan upplösning eller leverantör. 

Presterar långsamt efter en import

Om din importerade data påverkat SketchUps övergripande prestanda kan du radera de importerade bilderna och importera igen med en lägre upplösning. Du kan även minska storleken på importerad data. 

Location Pin- (platsstiftets) synlighet 

Du kan styra synligheten för Location Pin (platsstift) i panelen Överlagringar, men det bästa sättet är att markera eller avmarkera Location Pin (platsstift) i menyn Visa. Användning av alternativet Overlays (överlagringar) kanske inte fungerar som avsett. 

Importproblem vid redigering av komponenter

När du redigerar en komponent efter att ha importerat 3D-terräng och använder Add Location (lägg till plats) igen för att importera mer data kan det hända att de nya data inte överlappar befintliga terrängdata som avsett.  För att säkerställa att nya data importeras utan problem, lås gruppen Geolocation Content (innehåll för geolokalisering) i Outliner-panelen.

Problem med KMZ-export med nätgeometri 

I äldre versioner av Add Location (lägg till plats) exkluderades nätgeometri från KMZ-exportprocessen. I den aktuella versionen av Add Location (lägg till plats) måste du manuellt dölja nätgeometri i Outlinern och inaktivera exportflaggan Exkludera dold geometri. Genom att utföra denna åtgärd säkerställs att geometrin inkluderas i KMZ-exporten.

Optimera dina modeller

Om du får problem med en dold modell på grund av dess storlek kan du försöka förenkla den genom att minska antalet polygoner i modellen. Detta kan bidra till att göra modellen lättare samtidigt som den visuella kvaliteten bibehålls. Endast modeller med färre än 50 000 polygoner visas när du använder Add Location (lägg till plats). 
 

Was this article helpful?