Kontohantering

Trimbles kontohanteringsportal (AMP) hjälper dig att hantera dina Trimble-prenumerationsprodukter, inklusive SketchUp Pro, SketchUp Go och SketchUp Studio. Med prenumerationsportalen kan kontoägare och företagsadministratörer se information om sina prenumerationer, lägga till eller ta bort användare samt tilldela eller återkalla prenumerationsplatser. Alla SketchUp-användare kan använda prenumerationsportalen för att ladda ner sina tilldelade produkter och hantera sina enhetsaktiveringar.

Obs! När vi hänvisar till medlemmar talar vi om en specifik användare enligt definitionen i våra användarvillkor. Varje medlem, inklusive kontoägaren, måste vara en namngiven användare som anges med sitt riktiga förnamn, efternamn och e-postadress.

Kontohanteringsportalens kontrollpanel

När du loggar in första gången ser du kontrollpanelen för ditt konto. Beroende på din roll kan du ha tillgång till ett eller flera av följande avsnitt:

 • Mina produkter – Visa och ladda ner dina SketchUp-produkter.
 • Medlemmar – Lägga till eller ta bort användare, tilldela medlemsroller och hantera produktåtkomst.
 • Planinställningar – Hantera prenumerationer och förnyelseinställningar.
 • Faktureringsinformation – Visa och redigera kontoadressen och hantera betalningsalternativ.
 • Betalningshistorik – Granska kontots tillgängliga betalningshistorik.


Vi går igenom vart och ett av dessa avsnitt i artiklarna som länkas nedan. Nu ska vi lära oss grunderna för ditt konto.

Kontoprofiler

Länken Redigera profil visas längst upp till höger när du visar någon del av ditt konto.

 

Om du klickar på Redigera profil öppnas sidan Min profil i en ny flik i webbläsaren.

 

Under Min profil kan du lägga till en profilbild och uppdatera dina inställningar. Ändringar av informationen som visas på sidan Min profil ändrar inte äganderätten till kontot. Ägaren, eller behörig användare, är en enskild, namngiven person som är kopplad till den e-postadress som är knutet till kontot. För mer information om hur vi definierar en auktoriserad användare, se Trimbles allmänna produktvillkor.

Om din prenumeration hanteras av din organisation kan du behöva kontakta din administratör för att göra ändringar i vissa kontoinställningar.

Hantera ditt konto

Kontohanteringsportalen kan hjälpa dig att hantera många saker i ditt konto. I var och en av dessa artiklar kommer vi att beskriva hur du kan använda kontohanteringspanelen för att hantera alla aspekter av ditt SketchUp-konto:

 • Hantera medlemmar och Hantera roller beskriver hur du lägger till en användare, förklarar vilka roller som är tillgängliga för användare och hur du anger vilka produkter som är tillgängliga för användare.
 • I Planhantering och Platshantering pratar vi om att lägga till eller dra ifrån platser, samt att uppgradera och nedgradera produkter.
 • Avauktorisera enheter hjälper dig att hantera dina enhetsaktiveringar.
 • Fakturering och betalning beskriver hur du visar din betalningshistorik, förnyar en plan, uppdaterar betalningsinformation och redigerar din Trimble-profil.

Vanliga frågor

Kan prenumerationer överföras till andra användare?

Prenumerationer är avsedda att användas av en enda namngiven användare, en verklig person som använder sitt förnamn, efternamn och e-postadress, under hela prenumerationsperioden. Omplacering eller överföring av en prenumerationsplan eller en plats är endast tillåtet under följande omständigheter:

 • Om en plats oavsiktligt tilldelats fel användare vid inköpstillfället.
 • Om en plats har tilldelats en medarbetare på ditt företag och medarbetaren slutar under prenumerationsperioden. Platsen får endast omfördelas en gång under prenumerationens löptid.
 • Vid förnyelse av prenumerationen kan du omfördela en plats.

Jag har en Classic-licens. Kan jag använda användarhanteringsportalen för att hantera min version av SketchUp?

Med användarhanteringsportalen kan användare hantera sina SketchUp-prenumerationer. För mer information om din Classic-licens, ta en titt på vår sida om SketchUp Classic-licens.

Var kan jag se hur många platser som finns tillgängliga?

När du ändrar en användares produktbehörighet ser du antalet tillgängliga platser. Vi talar om produktbehörighet på vår sida Hantera medlemmar och roller.

Kan jag avregistrera mig från SketchUp-mejl i användarhanteringsportalen?

Nej. Det bästa sättet att avsluta prenumerationen är att använda länken i våra e-postmeddelanden eller besöka sidan SketchUp-inställningar.

Was this article helpful?