Platshantering

Lägga till eller ta bort platser

Trimbles kontohanteringsportal (AMP) kan hjälpa dig att hantera de platser som är tillgängliga för ditt konto. Endast en kontoägare eller sekundär kontoägare kan lägga till eller ta bort platser. När du hanterar platser är alla väntande ändringar tillgängliga för visning i den tillhörande prenumerationens lista på sidan Planinställningar.

Lägga till platser

  1. Klicka på Edit Plan Settings (Redigera planinställningar).
  2. Klicka på Manage Seats (Hantera platser) och sedan på Add Seats to this plan (Lägg till platser i denna plan).
  3. Lägg till önskat antal platser och klicka på Continue (Fortsätt) för att gå till kassan och slutföra ditt köp.

Ta bort platser

Obs! Borttagning av en plats träder i kraft vid prenumerationens nästa förnyelsedatum.
  1. Klicka på Edit Plan Settings (Redigera planinställningar).
  2. Klicka på Manage Seats (Hantera platser) och sedan på Remove seats from this plan (Ta bort platser från denna plan).
  3. Du ser en lista över medlemmar med tilldelade platser. Använd textsökrutan för att hitta en specifik medlem, eller bläddra i listan och markera varje plats du vill ta bort. Klicka på Remove from Plan (Ta bort från planen).

Ändra planen för en plats

  1. Klicka på Edit Plan Settings (Redigera planinställningar).
  2. Klicka på Manage Seats (Hantera platser) och sedan på Change seats to a different plan (Ändra platser till en annan plan).
  3. Du ser en lista över medlemmar med tilldelade platser. När minst en plats har valts klickar du på Continue (Fortsätt).
  4. Välj en ny plan för de valda platserna.
Was this article helpful?