Importera och exportera CAD-filer

PRO Om du är en SketchUp Pro-användare kan du importera eller exportera CAD-filer som använder filformatet .dwg eller .dfx .

Innan du importerar en fil är det en god idé att ta reda på vilka CAD-enheter SketchUp Pro stöder eller inte stöder samt hur du förbereder din CAD-fil för bästa resultat. Sedan kan du gå igenom de grundläggande importstegen som beskrivs i den här artikeln. När du har importerat din fil, ta en titt på Starta med en CAD-fil i SketchUp Pro, där du kan läsa flera tips och tricks för att hantera importerad CAD-geometri.

Om du exporterar en SketchUp Pro-fil till ett CAD-format: Hur du exporterar en CAD-fil beror på huruvida det är en 2D-fil, såsom en planritning, eller en 3D-modell. I den här artikeln kan du även läsa om hur SketchUp-data exporteras i CAD-format.

Se vilka CAD-objekt SketchUp kan importera

Följande tabell visar vilka CAD-objekt SketchUp stöder och vilka objekt som inte stöds. Om ett objekt inte stöds ignoreras det helt enkelt av SketchUp när du importerar CAD-filen.

CAD-objekt som stöds CAD-objekt som inte stöds
Bågar Egna ADT- eller ARX-objekt
Cirklar Mått
Objekt med tjocklek Skuggning
Ytor Text
3D-ytor XREF
Lager
Linjer och linjestilar som stöds
Material
Polyline-baserade fasta objekt
Kapslade block
AutoCAD-regioner
Punkt
Ellips
Spline
RasterImage

Förbered en CAD-fil för import till SketchUp

När du tar en kort stund att kontrollera och förbereda din CAD-fil för import kan du se till att alla data du behöver importeras till SketchUp och strömlinjeforma importprocessen. I följande delar kan du läsa om vad du bör leta efter och hur du löser potentiella konflikter mellan CAD-objekt och SketchUp.

Tips: Du vill inte gå miste om detaljer i din ursprungliga CAD-fil. Kom ihåg att skapa en kopia av CAD-filen och att förbereda kopian för import till SketchUp.

Ändra objekt som inte stöds

Om du behöver importera CAD-objekt som inte stöds till SketchUp kan du prova att spränga objekten i CAD så att de blir primitiva CAD-objekt som stöds av SketchUp.

När du till exempel spränger CAD-objekt till block kan de importeras till SketchUp som komponenter. Om du spränger CAD-block till polylinjer importeras dessa polylinjer till SketchUp som linjer eller polylinjer.

Radera onödiga lager

I en importerad CAD-fil rensar SketchUp automatiskt bort objekt som inte har någon 3D-relevans, såsom text, mått, skuggning och så vidare. Dock tar SketchUp inte bort lagren som har dessa objekt. För att undvika tomma lager i SketchUp kan du rensa bort oanvända lager genom funktionen Statistik (Statistics) i dialogrutan Modellinfo (Model Info).

Flytta geometri närmare (0,0)

I SketchUp kan geometri som ligger flera mil eller kilometer bort från (0,0) orsaka problem med prestandan. För att undvika dessa problem, kontrollera placeringen av geometri i din CAD-fil innan du importerar filen till SketchUp.

Vi kan tänka oss att du ska importera Autodesk AutoCAD DWG-filer, såsom planritningar för en arbetsplats, för att kunna arbeta med konturlinjerna. Om grafikobjektet eller geometrin är för långt från (0,0) bör du flytta det närmre punkten innan du importerar CAD-filen till SketchUp.

Du kan även avmarkera alternativet Bevara ritningsursprung (Preserve Drawing Origin) i SketchUps importalternativ för DWG/DXF. Du kan läsa mer om alternativet senare i den här artikeln: Importera en CAD-fil till SketchUp.

Minska filstorleken vid behov

Vanligtvis kan CAD-filer importeras till SketchUp utan problem så länge filstorleken är 15 MB eller mindre. När du importerar större CAD-filer kan importen ta längre tid eller misslyckas. Ju mindre din CAD-fil är, desto snabbare och enklare går det att importera den. När en komplex CAD-fil importeras till SketchUp kan du märka att SketchUps prestanda saktar ner. Det är på grund av att linjer och ytor i SketchUp innehåller mer data än deras CAD-motsvarigheter.

Tips: För bästa resultat med importerade CAD-filer, se till att de importerade filerna är så små som möjligt. Här kan du läsa ett par tips för att minska storleken på en CAD-fil innan du importerar den i SketchUp:
 • Importera endast nödvändig geometri SketchUp-modeller kan designas att vara lika exakta som CAD-modeller. Dock är SketchUp inte designat för samma typ av linjefyllda ritningar som görs i CAD-programvara. I din CAD-fil kan du rensa eller ta bort innehåll som inte behövs efter att du importerat CAD-filen i SketchUp. Du kan förenkla din CAD-fil till endast väggar — eller kanske dörrar och fönster om du även vill modellera dessa i din SketchUp-fil.
 • Separera detaljnivåer i olika CAD-filer.Om din CAD-fil har mycket nödvändig geometri kan du separera filen till ett par mindre filer. Till exempel kan en importerad CAD-fil innehålla information om arbetsplatsritning, en annan kan ha planritning och en sista fil kan inkludera specifika detaljer.

Kontrollera måttenheten

Om möjligt, se vilket måttenhet som använts för att skapa CAD-filen. När du importerar CAD-filen till SketchUp kan du behöva veta om din fil använder tum, fot eller metriska måttenheter. På så sätt kan du matcha SketchUp-modellens enheter med CAD-filens enheter. Det låter dig bibehålla skalan och måtten i din importerade CAD-geometri.

I SketchUp 2018 och senare kan du även välja att importera modellen med de enheter som anges i CAD-filen. I rullgardinsmenyn för enheter, välj Modellenheter (Model Units). Det anger att SketchUp ska försöka att matcha enheterna som sparats i CAD-filen. Om SketchUp inte kan bedöma vilka måttenheter som användes för att skapa CAD-filen används som standard 1 CAD-enhet som 1 tum i SketchUp.

Spara i ett SketchUp-kompatibelt CAD-filformat

När SketchUp importerar en CAD-fil rensar SketchUp informationen för att läsa in de grundläggande geometriska komponenterna. Oberoende av vilket AutoCAD-filformat du använder (såsom 2013 eller 2018) är resultatet därför i stort sett detsamma. För att maximera kompatibilitet mellan en CAD-fil och SketchUp är det dock bäst att spara din CAD-fil i formatet Release 13 eller Release 14.

Importera en CAD-fil till SketchUp

När du har kontrollerat och förberett din CAD-fil är du redo att importera den till SketchUp. I följande steg kan du se hur importprocessen fungerar för ditt operativsystem:

 1. I SketchUp, öppna SketchUp-modellen som du vill importera din .dwg- eller .dfx- fil till.
 2. Välj Fil (File) > Import. En dialogruta för import visas.
 3. Gå till platsen på din hårddisk där du har sparat din CAD-fil.
 4. I rullgardinsmenyn Filtyp (Files of Type), välj AutoCAD-filer (AutoCAD Files, *.dwg, *.dxf).
 5. Välj filen du vill importera.
 6. Klicka på knappen Alternativ (Options). Dialogrutan för import av AutoCAD DWG/DXF visas såsom i följande bild.
 7. (Valfritt) I området Geometri (Geometry) kan du välja dina preferenser för följande alternativ:
  • Välj Slå samman ytor på samma plan (Merge Coplanar Faces) om du vill att SketchUp automatiskt tar bort triangulerade linjer från plan.
  • Att välja rutan Orientera konsekvent ytor (Orient Faces Consistently) anger att SketchUp ska analysera riktningen på importerade ytor och vända dem så att de har en enhetlig riktning.
 8. (Valfritt) Markera rutan Bevara ritningsursprung (Preserve Drawing Origin) för att placera den importerade geometrin på ursprungsplatsen som anges i din .dwg- eller .dfx- fil. Markera inte rutan om du vill placera den importerade geometrin nära SketchUps ursprungsplats.
 9. (Valfritt) För att importera geometri i korrekt skala, välj enheten som använts i din CAD-fil från rullgardinsmenyn Enheter (Units). Du kan välja: Modellenheter (Model Units), Tum (Inches), Fot (Feet), Yard, Mile, Millimeter, Centimeter, Meter och Kilometer.
  Tips: Om du inte vet vilka enheter som använts i den ursprungliga filen, välj Modellenheter (Model Units). Då förvandlar SketchUp 1 CAD-enhet till 1 tum. Eller använd en större måttenhet såsom fot eller meter. Sedan kan du ändra storlek på modellen enligt dina önskemål när du importerat den.
  Varning: Om du väljer en liten måttenhet, såsom millimeter, men om modellen ursprungligen skulle visas i fot, är det möjligt att du skapar mycket små ytor som går förlorade vid import. För att SketchUp ska registrera en yta måste den vara 0,001 kvadrat-tum eller större.
 10. Klicka på OK i dialogrutan Alternativ för import av AutoCAD DWG/DXF (AutoCAD DWG/DXF Options).
 11. I dialogrutan Import, klicka på knappen Import. SketchUp Pro börjar då att importera din CAD-fil.
Tips: När du importerar en LayOut-fil som skapats med funktionen "Exportera för SketchUp" (Export for SketchUp), använd alternativet Slå samman ytor i samma plan (Merge Coplanar Faces) för att rensa importerade ytor.
Tips: Du kan även dra och släppa kompatibla filer i ritområdet. När du släpper filen visas relevant Import-dialogruta så att du kan välja alternativ.
SketchUp Pro CAD-importalternativ för Microsoft Windows SketchUp Pro CAD-importalternativ för Microsoft Windows SketchUp Pro CAD-importalternativ för Microsoft Windows SketchUp Pros CAD-importalternativ för Mac OS X SketchUp Pro CAD-importalternativ för Mac OS X SketchUp Pro CAD-importalternativ för Mac OS X

När du har kontrollerat och förberett din CAD-fil är du redo att importera den till SketchUp Shop. I följande steg kan du se hur importprocessen fungerar:

 1. I SketchUp Shop, öppna SketchUp-modellen som du vill importera din .dwg- eller .dfx- fil till.
 2. Välj ikonen Fil (File) (SketchUp för webben: Infoga CAD-ikon). En filmeny visas. Välj Infoga (Insert).
 3. Du kan välja ikonen Trimble Connect eller Dator (Computer) för en lokal fil.
 4. (Valfritt) Du kan även dra och släppa en fil från ett Explorer- eller Finder-fönster direkt till SketchUp Shop.
 5. Om du väljer att öppna filen lokalt, gå till platsen på din hårddisk där du har sparat din CAD-fil.
 6. Välj Alla filer (All Files) som önskat format.
 7. Välj filen du vill importera.
 8. Dialogrutan för import av AutoCAD DWG/DXF visas såsom i följande bild. SketchUp för webben: CAD-importalternativ
 9. (Valfritt) Markera rutan Bevara ritningsursprung (Preserve Drawing Origin) för att placera den importerade geometrin på ursprungsplatsen som anges i din .dwg- eller .dfx- fil. Markera inte rutan om du vill placera den importerade geometrin nära SketchUps ursprungsplats.
 10. (Valfritt) I området Geometri (Geometry) kan du välja Slå samman ytor i samma plan (Merge Coplanar Faces) (#2 ovan) om du vill att SketchUp automatiskt tar bort triangulerade linjer från plan. Att välja rutan Orientera konsekvent ytor (Orient Faces Consistently) (#3 ovan) anger att SketchUp ska analysera riktningen på importerade ytor och vända dem så att de har en enhetlig riktning.
 11. (Valfritt) För att importera geometri i korrekt skala, välj enheten som använts i din CAD-fil från rullgardinsmenyn Enheter (Units) (#4 ovan). Du kan välja: Modellenheter (Model Units), Tum (Inches), Fot (Feet), Yard, Mile, Millimeter, Centimeter, Meter och Kilometer.
 12. Tips: Om du inte vet vilka enheter som använts i den ursprungliga filen, använd en stor måttenhet såsom fot eller meter. Sedan kan du ändra storlek på modellen enligt dina önskemål när du importerat den.
  Varning: Om du väljer en liten måttenhet, såsom millimeter, men om modellen ursprungligen skulle visas i fot, är det möjligt att du skapar mycket små ytor som går förlorade vid import För att SketchUp ska registrera en yta måste den vara 0,001 kvadrat-tum eller större.
 13. Klicka på Import för att starta importprocessen.
Tips: Om du har en planritning eller annan vektorgrafik i Adobe Illustrator (.eps-fil) kan du exportera .eps- filen till .dwg- eller .dxf- formatet i Illustrator. Sedan kan du importera vektorgrafiken enligt föregående steg. Om du först minskar antalet ankarpunkter som anger kurvor i Adobe Illustrator kan du förbättra filens prestanda i SketchUp. När du formar ytor från kurvor som innehåller många linjesegment kan du markant öka filstorleken i SketchUp.

Se hur SketchUp-data exporteras i CAD-format

Innan du exporterar en SketchUp-modell till ett CAD-filformat (.dwg eller .dxf) kan det vara bra att förstå hur SketchUp-data omvandlas till det CAD-format du väljer. Det här är vad du behöver veta:

 • SketchUp-ytor exporteras som ett triangulerat nät av poly-ytor med inre dolda splframe-linjer (om tillämpligt). Denna konvertering hjälper till att simulera utseendet på din SketchUp-fil även om alla exporterade ytor är triangulära.
 • SketchUp använder de aktuella enheterna som angetts i panelen Enheter (Units) i dialogrutan Modellinfo (Model Info) som referens för konvertering till .dwg- eller .dfx- fil. Till exempel: Om den aktuella modellen har decimala måttenheter och meter måste AutoCAD ställas in till decimala enheter för att de ska konverteras korrekt som meter när du öppnar den exporterade filen i AutoCAD.
 • Dubbla radenheter skapas inte ovanpå p-radenheter.

Exportera en SketchUp-modell som 2D CAD-fil

När du exporterar din modellvy som en 2D CAD-fil kan du välja skala och antal linjer. Resultatet blir en 2D-vektorfil i .dwg- eller .dfx- format som du kan öppna i ditt CAD-program.

Följ dessa steg för att exportera en 2D CAD-fil:

 1. För att bibehålla modellens skala i den exporterade filen, välj Kamera (Camera) > Parallell projektion (Parallel Projection) i SketchUp. Ställ sedan in vyn till en av SketchUps standardvyer genom att välja Kamera (Camera) > Standardvyer (Standard Views). Välj ett alternativ i undermenyn som visas. (Se Visa en modell för information om att välja vyer för modeller.)
 2. Välj Fil (File) > Export > 2D-grafik (2D Graphic).
 3. Gå till platsen där du vill spara din exporterade fil.
 4. (Valfritt) Ändra filens namn om du vill döpa den exporterade filen till något annat än SketchUp-filens aktuella namn.
 5. Välj antingen .dwg- eller .dfx- filtyp. I Microsoft Windows, välj detta alternativ från rullgardinsmenyn Spara som typ (Save As Type). På en Mac, använd rullgardinsmenyn Format.
 6. Klicka på knappen Alternativ (Options) för att ange alternativ för skala och linjer, vilket förklaras vidare i den följande listan. När du är klar, klicka på OK i dialogrutan Alternativ för DWG/DXF dolda linjer (DWG/DXF Hidden Line Options, Microsoft Windows) eller Exportalternativ (Export Options, Mac OS X).
 7. Klicka på Export. Din CAD-fil sparas då på den valda platsen.

I följande bild kan du se dialogrutan med linjeval för ditt aktuella operativsystem. Följande lista visar alternativen som kan användas så att linjerna i den exporterade filen uppfyller dina behov:

Linjealternativ för att exportera en 2D CAD-fil från SketchUp för Microsoft Windows
Linjealternativ för att exportera en 2D CAD-fil från SketchUp för Microsoft Windows
Linjealternativ för att exportera en 2D CAD-fil från SketchUp för Mac OS X
Linjealternativ för att exportera en 2D CAD-fil från SketchUp för Mac OS X
 • AutoCAD-version: Välj vilken version av AutoCAD du vill använda för att öppna den exporterade filen.
 • Rita skala och storlek: Rutan Full skala (Full Scale) markeras som standard. Om du avmarkerar rutan kan du dock ange en anpassad skala. I rutan I ritning (In Drawing), skriv in måttet du vill använda för att ange din skala. I rutan I modell (In Model), skriv in värdet för att skala din exporterade modell. För en skala på 1:4 skriver du till exempel in 1' i rutan I modell (In Model) och 4' i rutan I ritning (In Drawing).
 • Profillinjer: Här kan du anpassa hur profillinjer visas i din exporterade fil. Du kan ange linjebredden enligt följande:
  • Välj Ingen (None) för att exportera profillinjer med standardbredd.
  • Välj Poly-linjer med bredd (Polylines with Width) för att exportera profillinjer som AutoCAD-poly-linjer. När du använder detta alternativ kan du lämna Automatiskt (Automatic) valt. På så sätt matchar de exporterade linjerna profillinjernas bredd. Om du avmarkerar Automatiskt (Automatic) kan du ange en anpassad bredd i rutan Bredd (Width).
  • Välj Enheter med bred linje (Wide Line Entities) för att exportera profillinjer som breda linjer i AutoCAD.

  Rutan Separera på ett lager (Separate on a Layer), som markeras som standard, skapar ett lager för profilkanter. Om du har använt SketchUp-lager för att kontrollera synlighet, vänligen notera att tilldelning av lager i SketchUp inte direkt förs över när du exporterar en SketchUp-fil till en 2D CAD-fil.
 • Sektionslinjer: Om du exporterar sektionslinjer eller en del av en sektion kan du använda dessa alternativ för export. Se Dela en modell för att titta inuti den för information om sektioner och hur du exporterar dem.
 • Förlängning av linje (Edge Extensions): Vissa CAD-applikationer kan ha problem med att känna igen linjers slutpunkter och korsningar när din modell använder förlängning av linjer i SketchUp. Avmarkera rutan Visa förlängningar (Show Extensions) för att stänga av förlängningar i din exporterade fil. Om du har markerat Visa förlängningar (Show Extensions) och avmarkerar rutan Automatiskt (Automatic) kan du ange en exakt längd för förlängda linjer i rutan Längd (Length).

I Microsoft Windows kan du välja Fråga alltid om dolda linjer (Always Prompt for Hidden Line) om du vill ange alternativ i dialogrutan varje gång du exporterar en 2D CAD-fil. Du kan även återställa standardinställningarna genom att klicka på knappen Standard (Defaults).

Exportera en SketchUp-modell som 3D CAD-fil

När du exporterar en SketchUp-modell som 3D CAD-fil kan du välja vilka enheter som ska exporteras. För att exportera din modell, följ dessa steg:

 1. I SketchUp, välj Fil (File) > Export > 3D-modell (3D Model). Dialogrutan för export av modell visas.
 2. Gå till platsen där du vill spara din exporterade fil.
 3. (Valfritt) Ändra filens namn om du vill. Som standard använder den exporterade filen samma namn som din SketchUp-fil.
 4. Välj antingen .dwg eller .dfx som filformat för din exporterade fil. I Microsoft Windows, välj filtyp från rullgardinsmenyn Spara som typ (Save As Type). I Mac OS X, använd rullgardinsmenyn Format.
 5. Klicka på knappen Alternativ (Options) för att öppna dialogrutan Exportval (Export Options) som visas i följande bild. I rullgardinsmenyn AutoCAD-version (AutoCAD Version), välj versionen av AutoCAD som du vill använda för att öppna den exporterade filen. I området Export, markera rutan för varje typ av enhet du vill inkludera i den exporterade filen. Klicka på OK när du är klar.
 6. I dialogrutan Exportera modell (Export Model), klicka på Export. Sedan visas din fil på den plats där du valt att spara den.
Alternativ för att exportera en 3D CAD-fil från SketchUp för Microsoft Windows
Alternativ för att exportera en 3D CAD-fil från SketchUp för Microsoft Windows
Alternativ för att exportera en 3D CAD-fil från SketchUp för Mac OS X
Alternativ för att exportera en 3D CAD-fil från SketchUp för Mac OS X
Tips: Använd Export och Import med material för bättre BIM-interoperabilitet och arbetsflöden i .dwg- format.
Was this article helpful?