Att skjuta och dra former till 3D

Med verktyget Tryck/dra (Push/Pull) () kan du skapa en 3D-form från en yta eller klippa ut en 3D-form ur din modell. Du kan trycka eller dra alla typer av ytor, inklusive runda, rektangulära och abstrakta ytor.

Videon visar alla tricks du kan göra med verktyget Tryck/dra. Du kan även läsa vidare för steg-för-steg-anvisningar som guidar dig genom tryck/dra i dina modeller.

Att dra en 3D-form från en yta

För att dra ut en yta och ge din modell volym följer du dessa steg:

 1. Välj verktyget Tryck/dra (Push/Pull) () eller tryck på P-tangenten.
 2. Använd Tryck/dra-markören för att klicka på ytan du vill expandera. Den valda ytan skuggas, såsom i följande bild.
  Tips: Om du vill trycka eller dra en yta som är svår att välja kan du välja i förhand med hjälp av verktyget Välj (Select) och sedan trycka eller dra. Om du behöver börja om, tryck på Esc.


 3. Flytta markören så att valet expanderas. Rutan Mått (Measurements) visar djupet på den expanderade ytan (kallas även för extrudering).
  Tips: Om du behöver dra en yta så att den blir parallell med en annan yta kan SketchUps "inferensmotor" hjälpa till. Innan du drar ytan håller du markören för Tryck/dra (Push/Pull) över den andra ytan. Inferensmotorn visar när de två ytorna är parallella, såsom i följande bild.


 4. Klicka igen för att välja storlek på din extrudering. Tills du väljer något annat kan du skriva in ett exakt avstånd. Detta visas i rutan Mått (Measurements) när du skriver. Skriv in en siffra och ett värde och tryck sedan på Enter.

Tips: Omedelbart efter att du har dragit eller tryckt för att ge din modell volym kan du dubbla storleken på din extrudering eller skapa en identisk men separat extrudering:
 • För att dubbla din extrudering på en annan yta, dubbelklicka på en annan yta.
 • För att stapla en identisk extrudering på en existerande extrudering, Ctrl + dubbelklicka (Microsoft Windows) eller Option + dubbelklicka (macOS)

Obs: När du trycker eller drar för att skapa en rundad yta skapas en ytenhet eller yta som ser jämn ut men som i själva verket består av många mindre ytor. För mer information om ytenheter, se Mjuka, jämna ut och dölj objekt.

Obs: Om du drar en enhet med ett litet mått (mindre än en tum eller 2,54 cm) kan kanterna ses genom objektet. Detta är en renderingsbegränsning som påverkar alla 3D-program. Ditt objekt måste vara minst en tum tjockt för att undvika effekten. Om det är ett problem att kanterna visas kan du välja kanten, klicka (context-click) och välja Dölj (Hide).

Att klippa ut en 3D-form från din modell

Du kan även använda verktyget Tryck/dra (Push/Pull) för att klippa ut delar av din modell. Det är ett behändigt verktyg som du till exempel kan använda för att göra dörröppningar, skapa vinklade tak eller skära ut skåror för fästen, såsom i bilden.

Följ dessa steg för att ta bort volym med verktyget Tryck/dra (Push/Pull):

 1. Välj verktyget Tryck/dra (Push/Pull) () eller tryck på P-tangenten.
 2. Klicka på ytan du vill trycka på, såsom i följande bild.
 3. Flytta markören åt hållet som du vill trycka åt. Du kan trycka halvvägs eller del av vägen in i din modell för att ta bort en del av den, såsom till höger i följande bild. Om du helt vill ta bort objektet kan du dra tills du ser ett meddelande som anger att förskjutningen (offset) är begränsad.
  Tips: För att helt ta bort innehåll måste ytan du trycker på vara parallell med ytan på motsatt sida av din modell. Om linjer delar den motsatta ytan måste du ta bort dessa innan du kan klippa ett hål i din modell. För att se exempel, titta på videon i början av den här artikeln.

 4. Klicka igen för att slutföra skjutande av innehåll i din modell. För att ange ett specifikt avstånd skriver du en siffra och ett värde och trycker sedan på Enter.
Was this article helpful?