Att flytta objekt

När du ritar en modell i SketchUp och flyttar modellen (eller delar av den) får den en tredje dimension. Bokstavligen.

I den här artikeln kan du läsa om att flytta objekt runt din 3D-modell; från enkla klick-och-dra-åtgärder till att flytta objekt exakt med 3D-koordinater.

Obs: Verktyget Flytta (Move) är ett ödmjukt verktyg vars namn inte visar allt det kan göra. Se Stretcha geometri, Kopiera vad du redan har ritat och Vänd och rotera för information om vad mer Flytta-verktyget kan göra.

Redo att flytta? Följ dessa steg:

 1. Använd verktyget Välj (Select) () för att välja objektet (eller objekten) du vill flytta.
 2. Välj verktyget Flytta (Move) () eller tryck på M-tangenten.
 3. Klicka på objektet du vill flytta. Platsen du klickar på blir din flyttpunkt.

  Tips: Det är enklare att flytta objekt när du väljer ett hörn som din flyttpunkt. Om du flyttar ett objekt för att justera det till någon annan del av modellen bör flyttpunkten vara hörnet som du vill justera objektet till. Om du till exempel vill justera det övre högra hörnet av ett skåp till ett annat skåp klickar du på det övre högra hörnet såsom i bilden.

 4. Flytta musen för att flytta ditt val. När du flyttar objektet kan du se att inferens och Mått (Measurements) ändras:
  • En inferenslinje visas mellan flyttens startpunkt och slutpunkt. (Se bildtext 1 i bilden.)
  • Avståndet visas dynamiskt i rutan Mått (Measurements) (2).
  • När du flyttar objektet närmare andra objekt i modellen kan du se inferens för geometri i närheten. (3)

  Tips: För att låsa en inferens till en axel när du flyttar objekt kan du hålla ner Shift-tangenten när flyttlinjen har samma färg som önskad axel. Du kan även hålla den uppåtriktade piltangenten nedtryckt för att låsa förflyttningen till den blå axeln, vänsterpil för den gröna axeln eller högerpil för den röda axeln.
 5. Klicka på målpunkten för att slutföra flytten.
 6. (Valfritt) För att flytta ditt objekt ett exakt avstånd kan du skriva in ett av följande alternativ under flytten eller direkt därefter:
  • Avstånd (Distance): Siffran du skriver in kan vara positiv eller negativ, till exempel 20' eller -35mm. Om du anger en måttenhet används den istället för mallens standardenheter. Du kan till exempel skriva in 3'6" även om du använder metriskt system som standard.
  • Koordinater (Coordinates): Du kan skriva in globala eller relativa koordinater i rutan Mått (Measurements). För att ange globala koordinater, använd hakparentes. Till exempel: [3', 4’, 5’]. För att ange relativa koordinater, använd vinkelparentes. Till exempel: <3’, 4’, 5’>.

För att se hur dessa steg fungerar i praktiken samt för extra tips för att flytta objekt, titta på följande video.

Inferensgrepp i hörn</h4

När du väljer eller håller markören ovanför en komponent/grupp visas inferensikoner i komponentens/gruppens omgivande ruta. De visas för att hjälpa dig att flytta komponenten/gruppen. I bilden nedan visas en grå punkt vid rutans varje hörn. Dessa är grepp som du kan ta tag i för att flytta objektet.

Tips: När en komponent/grupp är vald och när du inte håller markören över ett grepp i ett hörn kan du växla mellan synliga grepp genom att trycka på tangenten CMD (MacOS) eller ALT (Windows 10). Du kan växla mellan: gruppens hörn, gruppens mittpunkt, mitt i gruppens sida och gruppens center.

När du rör markören över ett hörn som täcks av annan geometri blir den grå pricken blå. Din komponent visas som genomskinlig för att hjälpa dig att se det dolda hörnet så att du kan ta tag i det.

  

Was this article helpful?