Planhantering

I Trimbles Account Management Portal (kontohanteringsportal) (AMP) finns alla verktyg du behöver för att hantera din prenumerationsplan i avsnittet Planinställningar. Detta omfattar ändring av din prenumerationsnivå och att lägga till eller ta bort platser.

Ändra din prenumerationsplan

Endast kontoägare kan uppdatera en prenumerationsplan. Använd följande steg för både uppgraderingar och nedgraderingar av planer:

  1. Klicka på Plan Settings (Planinställningar) och leta upp den prenumerationsplan som du vill uppdatera.
  2. I det övre högra hörnet av prenumerationsplanen klickar du på Edit Plan Settings (Redigera plan inställningar).
  3. Klicka på Manage Plan (Hantera plan) för att ändra alla platser som är knutna till den prenumerationsplanen. Klicka på Manage Seats (Hantera platser) för att bara ändra ett urval av platserna.
  4. Välj den nya prenumerationsplanen och klicka på Continue (Fortsätt).
  5. Ett bekräftelsefönster visas. Om du klickar på Yes (Ja) öppnas varukorgen.
  6. Gå igenom din varukorg och välj Checkout (Utcheckning).
  7. Bekräfta dina betalningsuppgifter och godkänn villkoren innan du klickar på Submit (Skicka).
  8. Ett bekräftelsemeddelande visas och du får ett bekräftelsemejl. Använd länken i mejlet för att gå tillbaka till din kontohanteringsportal.

Planuppgraderingar

När du uppgraderar tillämpas ett proportionellt belopp från den ursprungliga planen på kostnaden för den uppgradera planen, baserat på terminsdatumet. Det proportionella beloppet visas vid utcheckningen. Din uppgraderade produkt är tillgänglig omedelbart efter köpet. Om du inte ser dina nya prenumerationsförmåner kan du logga ut och logga in på ditt konto igen.

Nedgraderingar av planer

När du nedgraderar din prenumerationsplan ska du se till att automatisk förnyelse är aktiverad. Nedgraderingar träder i kraft först efter utgången av den aktuella prenumerationsperioden. På ditt automatiska förnyelsedatum kommer din plan att förnyas till priset av den nedgraderade planen.

Was this article helpful?