Lägg till färg och textur med "material"

För att ge dina modeller detalj och realism kan du använda SketchUp för att måla "material" på ytor. Material är i grunden färger med valfria texturer (som definieras inom en bildfil). Till exempel: I följande figur har takets material blå färg och en textur som liknar metalltak. Fasaderna och gräset har även de material med färg och textur.

När du har applicerat dessa typer av material på din modell hjälper SketchUps materialfunktioner dig att:

 • Ersätta ett material med ett annat: Du kanske vill visa ett tak i metall istället för takplattor. Du kan snabbt och enkelt skifta takets material mellan takplattor och metall.
 • Redigera material: Eftersom färg och material är separata kan du redigera dem oberoende av varandra. Du kan till exempel ändra fasadens färg (vad tror du om gult?) men behålla samma textur. Du kan även redigera materialets opacitet, vilket bestämmer hur ogenomskinligt eller genomskinligt materialet är.
 • Beräkna hur mycket material du behöver: SketchUp kan beräkna ytan för alla takplattor eller för fasaden. För att beräkningen ska vara relevant måste du självklart skapa en precis modell så att siffrorna motsvarar modellens faktiska storlek.
Tips: SketchUp har flera samlingar av material, såsom: mattor, kakel, golvbeläggningar, trä och mer. Om det specifika materialet du behöver inte finns tillgängligt kan du även skapa eget material. Funktionen är särskilt praktisk om du är målare eller byggnadsarbetare som vill visa dina kunder exakt finish.

I SketchUp-gränssnittet kan du modellera material med färgpytsen () och materialpanelen (Microsoft Windows) eller färgpanelen (macOS). Material- eller färgpanelen låter dig även visa, hantera och organisera materialen. Material- eller färgpanelen håller reda på alla material i modellen och används för att skapa egna materialsamlingar för dina projekt eller arbetsflöden.

Obs: Om du byter mellan datorer som drivs med Microsoft Windows och macOS bör du vara medveten om att materialpanelens gränssnitt och färgpanelens gränssnitt är unika för respektive operativsystem. I följande delar kan du se anvisningar för Microsoft Windows eller macOS, beroende på vilket operativsystem du valt i rullgardinsmenyn på valfri sida i hjälpcentret.

I följande video kan du se hur du applicerar material och gör ett par vanliga ändringar, såsom att byta mellan olika material. För steg som visar detaljerad användning av material, se följande delar.

Applicera material

Det är enkelt att applicera material på din modell: Välj en yta eller flera ytor och välj sedan ditt önskade material. Om du målar grupper eller komponenter, se tipsen i slutet av den här delen. De kan göra det ännu enklare att applicera material.

Applicera material på din modell med hjälp av färgpytsen (). Verktyget har följande delar i SketchUp-gränssnittet:

  Windows
 • Kom igång-verktygsfält
 • Stort verktygsfält
 • Huvudsakligt verktygsfält
 • Verktyg (Tools) > Färgpyts (Paint Bucket) i menyraden

För att börja att applicera material på din modell, följ dessa steg:

 1. Välj färgpytsen (Paint Bucket) ().
 2. I materialpanelen som öppnas, klicka på fliken Välj (Select). Om materialpanelen inte öppnas är det möjligt att dialogrutan är i ett dolt fönster. Håll i så fall markören över fliken för det dolda fönstret. Detta utvidgar fönstret. Du kan öppna materialpanelen i fönstret.
 3. Välj en materialsamling i rullgardinsmenyn.
 4. Klicka på materialet som du vill använda.
  Tips: För att prova ett material som redan finns i din modell, håll ner tangenten Alt för att tillfälligt växla till provverktyg. Med provverktygets pipett kan du klicka på ytan vars material du vill prova. Släpp Alt-tangenten för att gå tillbaka till färgpytsen.
 5. Tillbaka i ritområdet kan du klicka på en yta eller flera ytor för att applicera materialet.

Applicera material i SketchUp för Windows

Tips: För att återställa standardfärger, följ föregående steg. Istället för att klicka på ett material, klicka på Set Material to Paint with Default () i det övre högra hörnet. Klicka sedan på en yta i din modell för att applicera standardfärgerna.

  MacOS
 • Stort verktygsfält
 • Verktyg (Tools) > Färgpyts (Paint Bucket) i menyraden
 • Verktygspalett

För att börja att applicera material på din modell, följ dessa steg:

 1. Välj färgpytsen (Paint Bucket) (). I färgpanelen som visas kan du välja en färg i en av de fyra flikarna för färgval eller använda materialsamlingarna.
 2. För att bläddra bland materialsamlingarna, klicka på fliken Texturpaletter (Texture Palettes), vars ikon är en tegelsten. (Se Blanda färger i färgvalet för information om hur du använder de andra flikarna för att välja färger).
 3. Välj en materialsamling i rullgardinsmenyn. I följande bild har samlingen med takmaterial valts.
 4. Klicka på materialet du vill använda i din modell.
  Tips: För att prova ett material som redan finns i din modell, klicka på pipetten (Eyedropper) längst ner i fliken med texturpaletter. Använd den stora cirkelmarkören för att klicka på ytan vars material du vill prova. Detta laddar materialet på provytan och du ser markören för färgpytsen igen.
 5. Tillbaka i ritområdet kan du klicka på en yta eller flera ytor för att applicera materialet.

Du kan även klicka och dra materialprover från det huvudsakliga området i fliken för texturpaletter till en yta på din modell. (Det är inte möjligt att dra prover från paletten längst ner i macOS-färgpanelen. För information om att använda sparade prov, se Blanda färger med färgväljaren).

Tips: För att återgå till standardfärger, välj standardprovet i samlingen Färger i modell (Colors in Model).

Tips: Om det valda materialet inte visas efter att du klickar på en yta använder din modell sannolikt en stil som inte visar texturer. För att kontrollera det, öppna Stilpanelen (Styles panel), välj fliken Redigera (Edit) och klicka sedan på ikonen Ytinställningar (Face Settings). I stilområdet, se till att valet Visa skuggning med texturer (Display Shaded Using Textures) är markerat.

Om dina stilar visar texturer är det möjligt att din dator har otillräckligt minne för att visa materialen i din modell. Se Lösa problem i SketchUp för att få hjälp.

Det är möjligt att måla flera ytor och kanter samtidigt. För att göra det, använd verktyget Val (Select, ) för att välja kanterna och ytorna du vill måla. Växla sedan till färgpytsen och applicera material. (Välja geometri har tips om att göra val).

När du applicerar material på flera ytor samtidigt, kom ihåg följande:

 • Ytor har två sidor: En framsida och en baksida. Du kan måla framsidan eller baksidan av de valda ytorna, men inte en kombination av de två alternativen. Sidan du målar bestäms av sidan du klickar på med färgpyts-markören. I följande bild visas funktionen. Att klicka på framsidan av en yta målar alla framsidor som valts, trots att två framsidor och två baksidor visas.
 • Kontrollera hur bakre kanter ser ut med stilar. När du väljer en yta och alla kanter och målar framsidan av ytan målas alla valda kanter. Om du målar baksidan av ytan målas kanterna inte. För att sammanblanda bakre kanter med material, öppna Stilpanelen (Styles), klicka på fliken Redigera (Edit), klicka på ikonen Kantinställningar (Edge Settings) och välj Enligt material (By Material) i rullgardinsmenyn med färg.

Du kan applicera material på en grupp eller komponent, på ett helt objekt eller på en specifik geometri inom gruppen eller komponenten:

 • För att måla en hel grupp eller komponent, välj gruppen eller komponenten och applicera ett material. När du väljer en grupp eller komponent och applicerar ett material målas endast ytor i standardmaterialet.
 • För att måla geometri inom en grupp eller komponent, dubbelklicka för att öppna kontext. Välj sedan ytorna du vill måla med ett material.

Följande video visar flera tips och tricks för att applicera material på komponenter. Du kan även läsa vidare för steg som visar hur du målar hela eller delar av dina komponenter.

Tips: För att snabbt och enkelt modellera versioner i olika material kan du kombinera teknikerna för målning av hela och delar av komponenter.

För att se hur tipset fungerar kan du tänka dig att du modellerar en stol med träram och två kuddar. Du vill visa fyra olika färger på kuddar. Linjeverktyget (Outliner) som visas här visar att varje stolelement (ramen och de två kuddarna) är en grupp inom en grupp, inom en komponent. (Se Organisera en modell för mer information om linjeverktyget).

Följande steg förklarar det enklaste sättet att applicera material och visa de fyra färgvalen:

 1. Eftersom ramen är densamma för varje stol kan du välja ramens grupp och applicera trämaterial, som du ser här.
 2. Skapa en kopia för varje kuddfärg. (Kopiera vad du redan har ritat visar hur du gör).
 3. Välj en komponent och måla med kuddens färg och material. Eftersom ramen redan har målats men kuddarna har standardfärgen målas endast kuddarna med färg och material. Ramen behåller sitt trämaterial.
 4. Upprepa föregående steg för varje färgval. Du kan se resultatet i följande bild.

Tips: När flera grupper eller komponenter ligger inom andra grupper och komponenter är det möjligt att du inte kan måla genom att klicka på den översta gruppen eller komponenten. Om du stöter på det problemet, försök att applicera material på en grupp eller komponent som ligger lägre ner i rangordningen. Linjeverktyget (Outliner) kan hjälpa dig att se var ditt val befinner sig i rangordningen.

Ersätt ett material med ett annat

Eftersom SketchUp låter dig byta från ett material till ett annat kan du snabbt och enkelt experimentera med material. I ett kök kan du förhandsgranska olika material för bänkskivor, såsom svart granit, blått kakel eller vit komposit. Om du ska välja färg att måla ett hus med kan du jämföra gul fasad och mörkgröna accenter med marinblå fasad och krämfärgade accenter. När du kan processens kortkommandon går det på ett kick. Du kan se dem i följande tabell.

För att ersätta ett material med ett annat ... Kortkommando (Microsoft Windows) Kortkommando (macOS)
På intilliggande ytor Ctrl Option
På alla ytor i det aktuella sammanhanget (till exempel samma grupp eller komponent) Shift Shift
På alla anslutande ytor Ctrl+Shift Option+Shift

Här kan du se ett exempel som hjälper dig att visualisera hur varje kortkommando fungerar. Vi kan tänka oss att du ska välja färg för en abstrakt väggmålning på två separata väggar. Följande bild visar hur väggmålningen modelleras med material från samlingen Colors-Named.

För att se hur det ser ut med grönt istället för rött, välj färgpytsen (Paint Bucket) och välj sedan en grön färg i materialpanelen (Microsoft Windows) eller färgpanelen (macOS). Om du håller ner Ctrl eller Option och klickar på den röda triangeln i det övre vänstra hörnet ersätts endast de intilliggande ytorna med rött material med grönt, som du kan se i den följande bilden.

Om du istället håller ner Shift och klickar blir alla röda ytor gröna:

Men om du håller ner Ctrl + Shift och klickar eller Option + Shift och klickar blir endast de röda ytorna på den vänstra väggen gröna:

Redigera material

SketchUp låter dig redigera material. När du gör ändringar uppdateras ytorna som målats med materialet du redigerar automatiskt. Eftersom varje material har en färg och en valfri textur kan du redigera färgen och texturen separat.


Materialredigering i SketchUp är särskilt användbart när du har ett material som använts på många ytor. Genom att redigera materialet - istället för att bara byta material på en yta - uppdateras alla ytor med materialet som redigeras automatiskt. Eftersom varje material har en färg och en valfri textur kan du redigera färgen och texturen separat.

Obs: Redigering av material är möjligt med betalda prenumerationer i SketchUp för webben. Funktionen är även tillgänglig för SketchUp for Schools-användare.

Ett material måste sparas med din modell innan du kan redigera det. För att se materialen som sparats med din modell, öppna materialpanelen i verktygsfältet på höger sida av skärmen.

För att redigera ett material, välj det i modellmaterial (under hem-ikonen) eller ta ett prov från modelleringsfönstret med hjälp av SketchUps Pipett (Eyedropper) som automatiskt väljer materialet i materialpanelen. När du har valt ditt material, klicka på ikonen Redigera (Edit) bredvid ikonen för materialet.

När du redigerar material kan du ställa in:

 • Materialets namn: Ange ett nytt materialnamn för att byta namn på materialet som redigeras.
 • Färg: Du kan manuellt anpassa färgen på ditt material med SketchUps färgval eller genom att ange specifika värden för RGB, HSL eller HEX. När du ändrar färger kan du se att färgen redigeras i realtid.
 • Bild: Du kan lägga till eller ändra bildtextur att länka till ditt material. Att lägga till eller ändra bildtextur kan åsidosätta ditt färgval för materialet. Du kan även ta bort bildtextur från ett material genom att klicka på "X".
 • Materialets storlek: När du använder en bildtextur på en yta läggs texturbilden ut i rutor som täcker hela ytan. Skriv in ett värde i fältet för bredd (Width) eller höjd (Height) för att ändra storlek på texturfilen. Som standard behålls bildens bildförhållande. Om du anger 2 i fältet för bredd uppdateras höjden automatiskt för att bibehålla bildförhållandet. Klicka på kedjeikonen för att bryta kedjan. Sedan kan du ändra bildförhållandet precis som du vill. Om du inte är nöjd med resultatet kan du klicka på Avbryt (Cancel) längst ner i menyn eller ångra dina ändringar genom att klicka på CTRL/Command + Z.
 • Opacitet: Du kan även ändra hur genomskinligt eller ogenomskinligt materialet är. Att flytta reglaget för opacitet till höger ökar dess opacitet. 100 är helt ogenomskinligt. Att flytta reglaget till vänster minskar dess opacitet. 0 är helt genomskinligt. Du kan även ange en siffra från 0 till 100 i fältet för opacitet.
Obs: Alla materialändringar kan ångras när du redigerar ett material. Ånga genom att klicka på Avbryt (Cancel) längst ner i menyn för materialändringar. Om du godkänner ändringar för ditt material kan du använda kommandon för att göra om (Redo) eller ångra (Undo). Det låter dig växla mellan originalet och dina redigerade material.

Windows

Ett material måste sparas med din modell innan du kan redigera det. För att se materialen som sparats med din modell, öppna materialpanelen och klicka på ikonen I modell (In Model) () för att visa din samling i modellen såsom i följande bild.

Om materialet du vill redigera inte visas i samlingen "I modell" kan du spara ett material "I modell" oberoende av om materialet för närvarande används på ytor i modellen. För att lägga till ett material "I modell", följ dessa steg:

 1. Klicka på ikonen för att visa sekundärt urval Display Secondary Selection () i det övre högra hörnet av materialfönstret.
 2. I det andra fönstret undertill kan du se samlingar för det material du vill redigera.
 3. Dra materialprovet till din I modell-samling.

För att redigera materialet, välj materialet i I modell-samlingen och klicka på fliken Redigera (Edit) såsom visas i följande bild.

Här kan du läsa en kort introduktion av alla verktyg du kan använda för att redigera materialets färg:

 • Rullgardinsmeny med val: Använd rullgardinsmenyn med val (Picker) för att välja mellan HLS (Hue, Light, Saturation, d.v.s. nyans, ljus, mättnad), HSB (Hue, Saturation, Brightness, d.v.s. nyans, mättnad, ljusstyrka), RGB (Red, Green, Blue, d.v.s. röd, grön, blå) och färgval. Se Blanda färger i färgvalet för information om färgvalet.
 • Ångra färgändringsprov: Klicka på provet för att ångra alla färgändringar du gjort under redigeringen.
 • Matcha färg för objekt i modell-knapp (Match Color of Object In Model): Klicka på knappen för att förvandla markören till en pipett. Med pipetten kan du klicka på ett objekt för att välja dess färg och applicera färgen på materialet du redigerar.
  Tips: Om du tar ett prov av ett material med textur kan variationer i texturen dölja materialets färg något. För att ta ett prov på en specifik färg från en textur, använd knappen Matcha färg på skärm (Match Color on Screen) för bättre resultat.
 • Knappen Matcha färg på skärm (Match Color on Screen): Klicka på knappen och sedan var som helst på skärmen med pipetten för att ta ett prov av en pixelfärg. SketchUp tillämpar den valda färgen på det valda materialet.

Följande verktyg låter dig justera materialtextur:

 • Rutan Använd texturbild (Use Texture Image): När rutan markeras kan du inkludera en bildfil som representerar en struktur. Att avmarkera rutan tar bort bildfilen med textur. (Obs: Att markera rutan igen återställer inte bildfilen. Istället kan du välja en ny bildfil.)
 • Knapparna Textur-bildfil (Texture Image File) och Bläddra (Browse): Fältet för texturfil innehåller namnet på en bildfil (som representerar en textur) om det finns en fil som länkas till det aktuella materialet. För att ändra textur, dra en bildfil till detta fält eller klicka på Bläddra (Browse) för att visa dialogrutan Välj bild (Choose Image). Där kan du bläddra bland bildfiler på din hårddisk. När du har applicerat en textur kan du även justera hur texturen visas (i rutor) på din modell. Se nästa del, Flytta texturer för mer information.
 • Knappen Redigera bildtextur i extern redigerare (Edit Texture Image in External Editor): När du klickar på den här knappen öppnar SketchUp texturfilen i ditt standardprogram för bildredigering.
  Obs: Ditt standardprogram för bildredigering anges i SketchUp-fönstret för preferenser (Preferences) i applikationspanelen. Se Anpassa din arbetsyta för information om att ställa in standardprogram. Om du inte har angett ett standardprogram för bildredigering öppnar SketchUp operativsystemets standardprogram eller applikation för bildvisning.
 • Rutan Färglägg (Colorize): Markera rutan för att applicera samma nyans på hela texturen. Färgen anges i fliken Redigera (Edit). Funktionen är särskilt användbar för filer som inte visar korrekta färger.
 • Återställ färgprov (Reset Color Swatch): Klicka på färgprovet för att återställa materialet till färgen i texturfilen.
 • Dimensionsfält: När du målar en textur på en yta läggs texturbilden ut i rutor som täcker hela ytan. Skriv in ett värde i fältet för bredd eller höjd för att ändra storlek på texturfilen. Som standard behålls bildens bildförhållande. Om du anger 2 i fältet för bredd uppdateras höjden automatiskt för att bibehålla bildförhållandet. Klicka på kedjeikonen för att bryta kedjan (förlåt, Fleetwood Mac). Sedan kan du ändra bildförhållandet. Om du inte är nöjd med resultatet kan du klicka på de horisontala och vertikala pilknapparna för att återgå till tidigare inställningar för bredd och höjd.
 • Opacitetsreglage: Opacitet anger hur genomskinlig eller ogenomskinlig bilden är. Att flytta reglaget för opacitet till höger ökar texturens opacitet. 100 är helt ogenomskinligt. Att flytta reglaget till vänster minskar texturens opacitet. 0 är helt genomskinligt. Du kan även ange en siffra från 0 till 100 i fältet för opacitet.

MacOS

Ett material måste sparas med din modell innan du kan redigera det. För att se materialen som sparats med din modell, välj Windows > Material (Materials) för att öppna färgpanelen. I fliken för texturpalett (ikon i form av en tegelsten), klicka på ikonen Färger i modell (Colors In Model) () eller välj Färger i modell (Colors In Model) i rullgardinsmenyn för att visa samlingen av färger i modellen, såsom i följande bild.

Om materialet du vill redigera inte visas i samlingen "I modell" kan du applicera materialet på en yta i din modell. (Vänligen notera: Om du senare ersätter materialet med ett annat material stannar det ursprungliga materialet i samlingen Färger i modell (Colors in Model) tills du rensar oanvända material).

När du är redo att redigera ett material, följ dessa steg:

 1. I fliken Texturpalett (Textures Palette), tegelstensikonen, öppna samlingen Färger i modell (Colors In Model).
 2. Välj materialet du vill redigera.
 3. I rullgardinsmenyn för färg, välj Redigera (Edit). Eller håll ner Control och klicka på materialet. Sedan kan du välja Redigera (Edit) i menyn som visas.
 4. I panelen för att redigera material (Edit Material), såsom i bilden, välj önskade ändringar.
 5. Klicka på knappen Stäng (Close) när du är klar.

Här kan du läsa en introduktion av alternativen i panelen för att redigera material (Edit Material):

 • Namn: Ange ett nytt namn för att byta namn på materialet som redigeras.
 • Redigera texturbild i extern redigerare (Edit Texture Image in an External Editor): När du klickar på den här knappen öppnar SketchUp filen i ditt standardprogram för bildredigering eller -visning. Gör och spara dina ändringar i filen så visas ändringarna i materialet.
 • Rullgardinsmeny för textur (Texture): Alternativen i den här rullgardinsmenyn låter dig redigera texturen inom SketchUp. Välj Ladda (Load) och välj sedan en ny bildfil för texturen. Välj Ta bort (Remove) för att radera texturens bildfil. (En uppskattad, enkelt färgad version av den borttagna bilden visas när texturbilden tas bort.) Om du har färgat texturen, välj Återställ färg (Reset Color) för att återställa färgen. Om du väljer Redigera (Edit) öppnas texturens bildfil i ditt standardprogram för bildredigering eller -visning. När du har applicerat en textur kan du även justera hur texturen visas (i rutor) på din modell. Se nästa del, Flytta texturer för mer information.
 • Bredd och höjd: När du målar en textur på en yta läggs texturbilden ut i rutor som täcker hela ytan. Skriv in ett värde i fältet för bredd (Width) eller höjd (Height) för att ändra storlek på texturfilen. Som standard behålls bildens bildförhållande. Om du anger 2 i fältet för bredd uppdateras höjden automatiskt för att bibehålla bildförhållandet. Klicka på kedjeikonen för att bryta kedjan (förlåt, Fleetwood Mac). Sedan kan du ändra bildförhållandet precis som du vill. Om du inte är nöjd med resultatet måste du komma ihåg de ursprungliga måtten och ange dessa manuellt för att återgå till det tidigare bildförhållandet.
 • Färglägg: När panelen för att redigera material är öppen kan du färglägga en texturfil. Använd en av färgflikarna för att välja en färg och färglägga förhandsvisningen av materialet i panelen. Eller klicka på pipetten längst ner i färgpanelen och klicka på valfritt material i din modell eller på fliken texturpaletter (Textures Palettes) (ser ut som en tegelsten).
  Tips: Att färglägga är ett utmärkt sätt att experimentera med olika materialfärger.
 • Opacitet: När panelen för att redigera material (Edit Material) är öppen kan du även ändra materialets opacitet, vilket anger hur genomskinlig eller ogenomskinlig bilden är. Att flytta reglaget för opacitet till höger ökar texturens opacitet. 100 är helt ogenomskinligt. Att flytta reglaget till vänster minskar texturens opacitet. 0 är helt genomskinligt. Du kan även ange en siffra från 0 till 100 i fältet för opacitet.

Byt position på texturer

När du har applicerat en textur till en eller flera ytor i en 3D-modell kan du justera hur texturfilerna visas på ytan. För att göra det används verktyget för texturposition (Position Texture) som har två lägen:

 • Fast nål (Fixed Pin): I det här läget kan du flytta, rotera, skala eller snedvrida en textur. Läget låter dig till exempel justera en textur på en yta så att den är i linje med texturen på en annan yta, såsom två fasader på en byggnad.
 • Fri nål (Free Pin): I det här läget kan du stretcha och krympa strukturer.

Så justerar du en textur i Fast nål-läge (Fixed Pin):

 1. Klicka (context-click) för att visa materialets meny och välj Textur (Texture) > Position i menyn som visas. En matris med prickade linjer visas. Den representerar strukturens individuella plattor. Markören ändras även till en hand. Fyra nålar visas.
 2. Om du ser de fyra färgade nålarna, såsom visas i följande bild, gå till nästa steg. Om inte, klicka (context-click) på materialet och välj Fasta nålar (Fixed Pins.
 3. Använd handmarkören och/eller nålarna för att justera din textur. I det här exemplet är målet att flytta den gröna nålen så att riktningen i träet på skåpets översida matchar dess sida. Här följer en översikt med dina alternativ:
  • Klicka och dra materialet med handmarkören för att flytta hela texturen.
  • Klicka på en nål för att plocka upp den och klicka igen för att släppa nålen någon annanstans i strukturen.
  • Dra en nål för att ändra texturen. Att dra den blå nålen skalar upp eller beskär texturen. Att dra den gula nålen förvränger texturen. Att dra den gröna nålen skalar texturen eller roterar texturen runt Flytta-nålens axel. Att dra den röda nålen, vilket är "Flytta-nålen", flyttar texturen.
  Tips: Med fasta nålar kan du även klicka (context-click) på texturen för att se ytterligare alternativ: vänd horisontalt eller vertikalt eller rotera texturen i steg om 90 grader. Alternativet Återställ (Reset) återställer texturen till det ursprungliga tillståndet. Alternativet Ångra (Undo) ångrar den senaste åtgärden. Om du ångrar en åtgärd kan du även använda alternativet Gör om (Redo).
 4. När du är färdig med att redigera texturen, klicka (context-click) på texturen och välj Klar (Done). Eller klicka strax utanför texturen för att lämna läget Fast nål (Fixed Pin).

I läget Fri nål (Free Pin) kan du ange storlek på textur i förhållande till din modell. Så fungerar det:

 1. Klicka (context-click) för att visa materialets meny och välj Textur (Texture) > Position i menyn som visas. Som standard används läget Fast nål (Fixed Pin).
 2. Växla till läget Fri nål (Free Pin) genom att klicka (context-click) på texturen och avmarkera alternativet Fast nål (Fixed Pin) I läget Fri nål (Free Pin) visas fyra vita nålar, såsom i följande bild.
 3. Klicka på en nål för att plocka upp den och klicka igen för att placera nålen på en ny plats. Gör detta med alla fyra nålar för att ange var hörnen på texturplattan visas. Om du placerar nålarna i en konfiguration som inte är rektangulär förvrängs texturen.
 4. När du är färdig, klicka (context-click) på texturen och välj Klar (Done). Eller klicka helt enkelt strax utanför texturen för att lämna läget Fri nål (Free Pin).
Tips: I läget Fri nål (Free Pin) kan du endast se storleken på texturplattan på den valda ytan. För att ändra storleken på plattan i hela modellen, använd materialpanelen (Microsoft Windows) eller färgpanelen (macOS). Se tidigare del, Redigera material, för mer information.

Beräkna materialområde automatiskt

Om du vill att SketchUp ska beräkna ytan som målats med ett material kan du klicka (context-click) på materialet och välja Area > Material. I Windows kan du även klicka (context-click) på materialet i materialpanelen och välja Area i menyn. (Om Area-menyn är grå har materialet inte applicerats på några ytor.)

I båda fallen visar dialogrutan för Area det totala området på ytor som har det valda materialet. Enheterna (såsom kvadratmeter) beror på enheterna som angetts i din mall. Se Skapa mallar för information om att ändra dina standardenheter.

Om du använder IFC-klassifikation kan du generera en rapport om material i hela modellen. Se Klassificera objekt (specifikt delen om att generera en rapport) för mer information.

Hantera och organisera material

Materialpanelen (Microsoft Windows) eller färgpanelen (macOS) hjälper dig att hitta och organisera material. Följande lista förklarar hur du kan hantera material med operativsystemet du valde i hjälpcentret.

Windows

 • Bläddra bland inkluderade samlingar: I fliken Välj (Select) kan du välja en samling från rullgardinsmenyn för att visa materialen.
 • Håll koll på materialen i din modell: Klicka på ikonen I modell (In Model ()) för att se alla material du har applicerat på din modell.
 • Rensa onödiga material: Även om du ersätter ett material med ett annat, så att det ursprungliga materialet inte visas i modellen, ligger det fortfarande kvar i samlingen I modell (In Model) tills du raderar det genom att klicka (context-click) och välja Radera (Delete). För att ta bort alla oanvända material i en modell, se till att samlingen I modell (In Model) är vald. Klicka sedan på pilen för mer information (Details) () och välj Rensa oanvända (Purge Unused). Du kan även välja Radera alla (Delete all) för att ta bort allt material från din modell och från samlingen I modell (In Model).
 • Skapa egna samlingar: Du kan skapa en samling för ett specifikt projekt eller för material som du skapar, såsom specifika färgkombinationer, tygprover, alternativ för växter och mer, eller andra saker som du ofta använder. I fliken Val (Select), klicka på Informationspilen (Details) () och välj Öppna eller skapa en samling (Open or Create a Collection). I dialogrutan som låter dig välja en samlingsmapp eller skapa en ny mapp går du till mappen där du vill spara din samling. Klicka på knappen Ny mapp (New Folder), ge din mapp ett namn (vilket blir namnet på din samling) och klicka sedan på Välj mapp (Select Folder). När du har skapat en samling kan du gå till mappen för att öppna samlingen. För att lägga till material i en samling drar du dem från det sekundära valet och till din samling. Du kan även spara material som du skapar i din samling.
 • Lägg till ofta använda samlingar som favoriter: I fliken Val (Select) klickar du på Informationspilen (Details) och väljer Lägg till samling i favoriter (Add Collection to Favorites). Samlingen som är vald för närvarande visas i favoritlistan längst ner i rullgardinsmenyn. Du kan välja samlingen, klicka på Informationspilen (Details) och välja Ta bort samling från favoriter (Remove Collection from Favorites) om du inte längre behöver samlingen i dina favoriter.
  Obs: Klicka på Informationspilen (Details) för att välja material i form av små, medelstora eller stora plattor. Välj alternativet Lista (List) för att se materialens namn istället för förhandsvisningar.

MacOS

 • Bläddra bland inkluderade samlingar: För att se materialen som inkluderas med SketchUp kan du klicka på texturpalettens ikon (tegelstenen) och välja bland samlingarna i rullgardinsmenyn, såsom tegel, fasadbeklädnad, stängsel, tak, genomskinligt material eller trä. Varje material i samlingen visas som ett prov som du kan klicka på med färgpytsens markör och applicera på din modell.
 • Håll koll på material i en modell: Färgpanelen har en speciell materialsamling som heter Färger i modell (Colors In Model) och som innehåller alla material som för närvarande används i din modell. Innehållet i denna samling skapas automatiskt när du lägger till material i din SketchUp-modell. För att se samlingen, välj Färger i modell (Colors In Model) i rullgardinsmenyn med materialsamlingar, eller klicka helt enkelt på ikonen Färger i modell (Colors In Model) ().
 • Rensa onödiga material: Även om du ersätter ett material med ett annat, så att det ursprungliga materialet inte visas i modellen, ligger det fortfarande kvar i samlingen Färger i modell (Colors In Model) tills du raderar det genom att klicka (context-click) och välja Ta bort (Remove). För att ta bort alla oanvända material i en modell, se till att samlingen Färger i modell (Colors In Model) är vald. Välj sedan Lista (List) > Rensa oanvända (Purge Unused). Du kan även välja Radera alla (Delete all) för att ta bort allt material från din modell och från samlingen Färger i modell (Colors In Model).
 • Skapa egna samlingar: Du kan skapa en samling för ett specifikt projekt eller för material som du skapar, såsom specifika färgkombinationer, tygprover, alternativ för växter och mer, eller andra saker som du ofta använder. Välj Lista (List) > Ny (New). I fältet för listnamn (List Name), skriv namnet och klicka sedan på OK. Då visas namnet du angett i rullgardinsmenyn med samlingar.För att lägga till material i en ny samling kan du dra provet bredvid pipetten (Eyedropper) längst ner i färgpanelen. Dra provet till provpanelen för den nya samlingen. Eller skapa nya texturer och spara dem i samlingen. För att ta bort en samling, välj Lista (List) > Ta bort (Remove).
Obs: Om du är van vid att använda materialpanelen i Windows, vänligen notera att färgpanelen i macOS inte låter dig lägga till ofta använda samlingar i en favoritlista.

Skapa egna material

Materialen som inkluderas i SketchUp hjälper dig att komma igång med material och se hur de fungerar. För att applicera material som passar din specifika design eller byggnad måste du sannolikt skapa egna material. Det är ganska enkelt: Börja med en bild för att skapa en texturfil och ange sedan en färg om det behövs.

Windows

För att skapa ett nytt material från egna filer eller färgkoder, följ dessa steg:

 1. I panelen Material (Materials), klicka på ikonen Skapa material (Create Material) () i det övre högra hörnet.
 2. I dialogrutan för att skapa material kan du skriva in ett namn för det nya materialet i textfältet överst i rutan.
 3. Välj färg, textur och opacitet för ditt nya material. Alternativen fungerar precis som i panelen Redigera (Edit). Se tidigare del, Redigera material, för mer information. Eller, för hjälp med att förstå färgalternativet, se Blanda färger med färgväljaren.
 4. Klicka på OK. Ditt nya material visas i samlingen I modell (In Model).

MacOS

För att skapa ett nytt material som är en textur, följ dessa steg:

 1. I färgpanelen, klicka på fliken Texturpalett (Textures Palette, ser ut som en tegelsten).
 2. Välj samlingen där du vill att ditt nya material ska visas.
 3. Välj Färg (Color) > Ny textur (New Texture).
 4. I dialogrutan som visas, välj en bildfil för din textur.
 5. I panelen som visas, ange ett namn för texturen samt bredd och storlek för dess plattor. Klicka sedan på OK. Om du vill färglägga texturen följer du stegen i den föregående delen: Redigera material.

Så sparar du en specifik färg som ett material:

 1. Använd en av färgflikarna för att skapa din färg. Färgen visas i färgprovet längst ner i färgpanelen. Se Blanda färger i färgvalet för mer information.
 2. Välj fliken Texturpalett (Textures Palette, ser ut som en tegelsten).
 3. Gå till samlingen där du vill spara din färg.
 4. Dra färgprovet från färgpanelens nedre del till samlingens prover.
Tips: Du kan även utöka dina materialsamlingar genom att ladda ner material. Se det här inlägget i SketchUpdate-bloggen för mer information.
Was this article helpful?