Skala din modell eller delar av din modell

I SketchUp kan du ändra storlek på din modell och omforma den baserat på kanternas och ytornas relativa storlek. Här kan du se en snabb översikt över de tillgängliga alternativen:

 • Skala hela modellen med verktyget Måttband (Tape Measure).
 • Ändra storlek på objekt utan att ändra proportioner, antingen med verktyget Måttband (Tape Measure) eller Skala (Scale).
 • Stretcha eller tryck ihop ett objekt i skala med verktyget Skala (Scale). Du kan till exempel stretcha ett skåp så att det blir dubbelt så brett, eller göra en bil 5 procent smalare.
 • Skala en enstaka komponent eller alla komponenter i din modell.

Följande video visar hur verktyget Skala (Scale) kan skala geometri proportionellt eller stretcha dess mått.

Om du letar efter information om att skala hela modellen eller detaljerade steg som visar hur du skalar i SketchUp, se delarna senare i den här artikeln.

Skala hela modellen

När du vill skala hela modellen använder du verktyget Måttband (Tape Measure).

Tips: Verktyget Måttband (Tape Measure) låter dig skala med exakthet genom att ange önskade mått mellan två punkter. Denna linje kallas för referenslinjen.

För att skala en hel modell, såsom planritningen i den här modellen, följ dessa steg:

 1. Välj verktyget Måttband (Tape Measure) () eller tryck på T-tangenten. Markören ändras till ett måttband.
 2. Mät avståndet mellan två punkter i din modell. I det här exemplet kan vi tänka oss att trappornas bredd ska vara 48 tum. Så mäter du det avståndet:
  1. Klicka på ena änden av en linje för att ange startpunkt för måttet. Använd SketchUps inferensmotor för att se till att du klickar på den exakta punkten.
  2. Flytta markören till slutpunkten av samma linje. När du flyttar markören skapas en tillfällig linje med måttbandet, med pilar i vardera ände. Linjen skapas från din startpunkt.
  3. Klicka på linjens andra ände, såsom i bilden. Det slutgiltiga avståndet visas i rutan Mått (Measurements).
 3. Skriv in en ny längd på linjen, som visas i rutan Mått (Measurements). Tryck sedan på Enter. Detta mått är basen när du ska skala upp eller ner din modell. I det här exemplet är referenslinjen skalad till 48".

  Tips: Du kan använda brittiska eller metriska enheter. SketchUp förstår båda typerna av enheter. Se bara till att ange din önskade måttenhet om den inte är densamma som mallens standardmått.
 4. När följande dialogruta frågar om du vill ändra storlek på din modell, klicka på knappen Ja (Yes). Modellen skalas då proportionerligt.

Skala ett urval proportionellt

När du vill ändra storlek på geometri inom din modell och bibehålla dess proportioner kan du använda verktyget Måttband (Tape Measure) eller Skala (Scale). Valet beror på hur du vill ställa in skalan:

 • För att basera skalan på en specifik linje, använd Måttband (Tape Measure). Du kanske till exempel får reda på att ett rum i din planritning endast kan vara 10 fot i bredd, men att resten av planritningen inte behöver ändras. Eller så vet du att en staty måste vara 3 meter i höjd.
 • För att ändra storlek på ditt val baserat på en procentandel av den ursprungliga storleken, använd Skala (Scale). Välj denna metod om du till exempel vill öka valets storlek med 200 % eller minska det med 50 %.

För att skala en del av din modell med verktyget Måttband (Tape Measure), följ dessa steg:

 1. Använd verktyget Val (Select) () för att välja objekten du vill skala upp eller ner.
 2. Klicka (context-click) på ditt val. I menyn som visas, välj Skapa grupp (Make Group).
 3. Dubbelklicka på gruppen. En ruta med streckade linjer visas runt gruppen. Den visar att du har öppnat gruppen, såsom i bilden.
 4. Välj verktyget Måttband (Tape Measure) () eller tryck på T-tangenten.
 5. Klicka på en slutpunkt av din referenslinje. Använd SketchUps inferensmotor för att se till att du klickar på den exakta slutpunkten.
 6. Klicka på den andra änden av din referenslinje. Det aktuella avståndet visas i rutan Mått (Measurements), såsom i bilden. I exemplet kan vi tänka oss att du behöver minska bredden till 10 fot på grund av platsen där planritningen kommer att byggas.
 7. Skriv in en ny storlek för linjen (10' i det här exemplet) och tryck på Enter. Storleken används som grunden för att proportionerligt ändra storlek på din modell. SketchUp frågar om du vill ändra storlek på hela gruppen eller på komponenten.
 8. Klicka på knappen Ja (Yes). Ditt val skalas då proportionellt. Du kan se resultatet i följande bild. Det är ett mycket mindre rum.

Obs: Processen fungerar även med komponenter. Se Lägg till färdiga och dynamiska komponenter för en introduktion till komponenter. Delen Skala komponenter senare i denna artikel förklaras hur du kan skala upp eller ner en enstaka komponent eller alla komponenter i en modell.

När du vill skala din modell proportionerligt enligt procent gör verktyget Skala (Scale) det enkelt. Tänk dig att du inte är säker på hur du bör tala med kunden om att minska ett rum i planritningen så att rummet endast är 10 fot i bredd. Då kan du modellera en elefant i rummet medan du tänker på saken. Så skalar du din elefant, eller någon annan del av din modell, enligt procent:

 1. Använd verktyget Val (Select) () för att välja geometrin du vill skala. Detta steg är viktigt om du vill skala ett komplext 3D-val. Om du har ett enkelt val, såsom en 2D-form eller en yta, kan du hoppa över det här steget.
 2. Välj verktyget Skala (Scale) () eller tryck på S-tangenten. En gul ruta med gröna "grepp" visas runt ditt val, såsom i bilden. Om du hoppade över steg 1, klicka på geometrin med markören för verktyget Skala (Scale).
 3. För enhetlig skalning, eller skalning som inte påverkar proportionerna, klicka på ett grepp i ett hörn. Det valda greppet samt dess motsatta grepp blir då röda, såsom i följande bild. I rutan Mått (Measurements) visas en skala på 1.00, vilket innebär att din geometri har sin ursprungliga storlek, det vill säga 100 % skala.
 4. Flytta markören för att skala objektet. Rutan Mått (Measurements) visar skalan dynamiskt. Tryck på Esc-tangenten när som helst för att börja om. För att ange skala från objektets mitt istället för motsatt hörn, håll ner Ctrl (Windows) eller Option (macOS) när du flyttar det röda greppet i objektets hörn.
 5. Klicka för att ange valets nya skala. Eller skriv in önskade mått för skala och tryck på Enter.

  Obs: I steg 5 kan du tekniskt sett skriva in ett mått, såsom 2m eller 3" istället för dimension för skala. Dock är skalning baserat på dimension med verktyget Måttband (Tape Measure) mer intuitivt.

Stretcha eller tryck ihop geometri i skala

Ibland kanske du bara vill skala en dimension av en modell (eller kanske två). Då kan du använda verktygets grepp på kanter eller yta. Så fungerar processen med ett skåp som exempel:

 1. Använd verktyget Val (Select) () för att välja geometrin du vill skala. Detta steg är viktigt för ett komplext 3D-val. Hoppa över steget för ett enkelt val, såsom en 2D-form eller en yta.
 2. Välj verktyget Skala (Scale) () eller tryck på S-tangenten. En gul ruta med gröna "grepp" visas runt ditt val. Om du hoppade över steg 1, klicka på geometrin med markören för verktyget Skala (Scale).
 3. Klicka på ett grepp på en kant eller yta (inte ett hörn). Det valda greppet samt dess motsatta grepp blir då röda, såsom i bilden. I rutan Mått (Measurements) visas en skala på 1.00, vilket innebär att din geometri har sin ursprungliga storlek, det vill säga 100 % skala. Rutan Mått (Measurements) visar även axelns riktning för din skala, såsom blå skala eller röd skala. Om du väljer ett grepp på en kant visas två axlar, såsom röd och grön skala.
 4. Flytta markören för att skala objektet. Rutan Mått (Measurements) visar skalan dynamiskt. Tryck på Esc-tangenten när som helst för att börja om. För att ange skala från objektets mitt istället för motsatt kant eller yta, håll ner Ctrl (Windows) eller Option (macOS) när du flyttar det röda greppet i objektets hörn.
 5. Klicka för att ange valets nya skala. Eller skriv in önskade mått för skala och tryck på Enter. För att ange skala på två eller till och med tre axlar, skriv in två eller tre siffror. Separera siffrorna med ett komma. Till exempel: 3,2. I det här exemplet kan du se att det ursprungliga skåpet skalades för att bli dubbelt så brett men hälften så högt.

Tips: Om du tycker att det är svårt att kontrollera skalans riktning kan du flytta axlarna till ditt val. För att göra det, välj Verktyg (Tools) > Axlar (Axes) i menyraden. Med markören för verktyget Axlar (Axes) klickar du på hörnet som du vill använda för att justera axlarna. Flytta sedan markören så att den låser kanten som du vill justera inferensaxeln till. Klicka för att bekräfta ändringen. (Inferens är röd, grön eller blå beroende på vilken riktning du rör markören i.) Se Justera axeln för ritning för information om att arbeta med axlarna.

Skala komponenter

Du kan använda teknikerna för skalning på komponenter samt vanlig geometri. (Se Lägg till färdiga och dynamiska komponenter för en introduktion till komponenter.) När du skalar en komponent kan du dock ändra storlek på en instans av komponenten eller alla dess instanser i din modell:

 • Att skala en komponent ändrar endast den enskilda instansen. Funktionen låter dig ha versioner av samma komponent i olika storlekar inom din modell. För att skala en instans, klicka på komponentinstansen med verktyget Skala (Scale). Använd greppen för att ange ny skala med hjälp av valfri teknik för Skala (Scale) som förklarats i denna artikel. Följande bild visar skalning av en dörrkomponent som laddats ner från 3D Warehouse.
 • Att skala del av en komponent skalar varje instans av komponenten. För att skala en del av en komponent måste du öppna komponenten genom att dubbelklicka på den. Då visas streckade linjer runt komponenten. Dess linjer och ytor blir redigerbara, vilket visas i följande bild. När komponenten är öppen kan du till exempel skala en linje. Åtgärden påverkar komponentens definition. Därför skalas alla instanser av komponenten så att de matchar. När komponenten är öppen kan du välja en linje och använda verktyget Skala (Scale) eller Måttband (Tape Measure) för att skala enligt förklaringen tidigare i denna artikel. Observera att enhetlig skala med hjälp av verktyget Måttband (Tape Measure) vanligtvis är det enklaste sättet att skala alla komponenter i en modell.
Was this article helpful?