Pobieranie, instalacja i autoryzacja programu SketchUp


Pobieranie programu SketchUp

Aby rozpocząć, pobierz prawidłową wersję instalatora programu SketchUp:

Pobierz

Program SketchUp Pro zawiera 30-dniową wersję próbną.

Instalowanie programu SketchUp po raz pierwszy lub w wersji po większych zmianach

Uwaga:
 • Z licencji dla pojedynczego użytkownika może korzystać tylko zarejestrowany użytkownik.
 • Zarejestrowany użytkownik może autoryzować program maksymalnie na 2 komputerach osobistych.

Obsługa sterowników karty graficznej

Aby mieć pewność, że program SketchUp zostanie zainstalowany i będzie działać prawidłowo, zalecamy sprawdzenie, czy jest zainstalowana najbardziej aktualna wersja sterownika karty wideo. Więcej informacji na temat aktualizacji sterownika karty wideo znajdziesz w Centrum pomocy.

Aby mieć pewność, że program SketchUp zostanie zainstalowany i będzie działać prawidłowo, zalecamy zainstalowanie najbardziej aktualnej wersji sterownika do karty wideo. Aby to zrobić, sprawdź, czy masz najnowszą dostępną wersję systemu OS X lub macOS. Jeżeli nie masz najnowszej wersji systemu macOS, może być konieczne jej uaktualnienie.

Uwaga na temat uprawnień

PC — aby pomyślnie zainstalować i autoryzować program SketchUp Pro, musisz najpierw zalogować się do systemu Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora lub użytkownika zaawansowanego.

Mac — aby pomyślnie zainstalować program SketchUp Pro, musisz najpierw zalogować się do systemu Mac jako użytkownik z uprawnieniami administratora. Pamiętaj, że podczas procesu instalacji pojawi się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła.

Wskazówka: Program SketchUp 2018 nie zostanie zainstalowany na starszej głównej wersji programu SketchUp. Na tym samym komputerze może być zainstalowanych wiele wersji programu SketchUp. Jeśli jednak użytkownik nie potrzebuje starszych wersji, ich odinstalowanie poprawi sprawność działania komputera.

Windows — po pobraniu pliku wykonaj następujące czynności, aby zainstalować program SketchUp:

 1. Zaloguj się do komputera przy użyciu konta użytkownika, które ma przypisane uprawnienia administratora.
 2. Dwukrotnie kliknij plik instalacyjny EXE. Możesz również kliknąć menu kontekstowe i wybrać opcję Uruchom jako administrator.
 3. W oknie powitalnym kliknij przycisk Dalej.
 4. Na końcu Umowy licencyjnej użytkownika końcowego kliknij przycisk Akceptuję warunki niniejszej umowy licencyjnej , jeśli zgadzasz się na te warunki.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować program SketchUp w lokalizacji domyślnej.
 6. Jeśli ustawienia są zgodne z Twoimi preferencjami, kliknij przycisk Zainstaluj.
 7. Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zakończ.
  Windows 7 i Windows 8: przed wykonaniem autoryzacji należy zamknąć program SketchUp Pro.
 8. Uruchom raz program SketchUp przed wylogowaniem się z konta użytkownika z uprawnieniami administratora. Jeśli masz licencję programu SketchUp Pro, pamiętaj, że przy logowaniu się do konta administratora jest wymagana autoryzacja. Pomoc przy autoryzacji przedstawiono w poniższych łączach.

Mac — po pobraniu pliku wykonaj następujące czynności, aby zainstalować program SketchUp:

 1. Dwukrotnie kliknij plik instalacyjny DMG. Spowoduje to zainstalowanie sterownika instalatora i uruchomi okno aplikacji Finder.
 2. Kliknij i przeciągnij aplikację do folderu Aplikacje. Pojawi się monit o podanie hasła konta użytkownika.

Instalowanie wydań poprawkowych lub drobnych aktualizacji

Wydania poprawkowe lub drobne aktualizacje są przeznaczone do zainstalowania na istniejącej wersji głównej. Gdy wydanie poprawkowe jest dostępne, w programie SketchUp pojawia się wiadomość z prośbą o pobranie i zainstalowanie takiej aktualizacji. Po zakończeniu pobierania pakietu instalacyjnego dwukrotnie kliknij plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami. Zainstalowanie aktualizacji na istniejącej wersji to najlepszy sposób, aby zachować swoje ustawienia i preferencje.


Przenoszenie programu SketchUp na nowy komputer

Licencja pojedynczego użytkownika jest przeznaczona dla jednej osoby. Taka osoba może zainstalować licencję maksymalnie na 2 komputerach, z których korzysta, jednak programu SketchUp Pro nie można jednocześnie używać na dwóch komputerach. Aby użyć swojej licencji na innym komputerze lub przenieść licencję na nowy komputer, pamiętaj, że:

 1. Jeśli nie planujesz go więcej używać, usuń licencję z tego komputera, postępując zgodnie z opisem w artykule Usuwanie licencji.
 2. Zainstaluj program SketchUp na nowym komputerze. Odwiedź stronę pobierania, aby znaleźć plik instalacyjny.
 3. Podaj swoje dane licencyjne, aby go autoryzować.
 4. Jeśli nie zamierzasz używać programu SketchUp na komputerze, na którym został on pierwotnie zainstalowany, odinstaluj go.

Jeśli chcesz używać programu SketchUp na więcej niż dwóch komputerach jednocześnie, rozważ dokupienie dodatkowych licencji pojedynczego użytkownika.


Usuwanie licencji z programu SketchUp

Licencje pojedynczego użytkownika programu SketchUp Pro są „zablokowane” w urządzeniu, na którym użytkownik licencjonował program SketchUp. Jeśli kupisz nowe urządzenie i chcesz przenieść swoją licencję na to urządzenie, musisz usunąć swoją licencję ze starego urządzenia. Aby usunąć licencję:

 1. Wybierz pozycje SketchUp > Licencja (macOS) lub Pomoc > Licencja (Windows)
 2. Kliknij łącze „Usuń licencję” — pojawi się okno dialogowe potwierdzenia.
 3. Kliknij przycisk Usuń licencję — licencja zostanie usunięta.
Jeśli chcesz ponownie dodać licencję na tym komputerze, kliknij przycisk „Dodaj licencję” w prawym górnym rogu ekranu.

Autoryzacja programu SketchUp — pojedynczy użytkownik

Windows:
 1. Jeśli program SketchUp nie został pobrany i zainstalowany, należy to zrobić.
 2. Dwukrotnie kliknij ikonę programu SketchUp 2015 na pulpicie.
 3. Dwukrotnie kliknij ikonę programu SketchUp 2016 na pulpicie.
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę programu SketchUp 2017 na pulpicie.
 5. Dwukrotnie kliknij ikonę programu SketchUp 2018 na pulpicie.
 6. w oknie dialogowym Witamy w programie SketchUp kliknij przycisk Dodaj licencję na górze ekranu.
  Jeśli nie pojawi się okno dialogowe Witamy w programie SketchUp, wybierz pozycje Pomoc > Licencja.
 7. W momencie zakupienia programu SketchUp została wysłana wiadomość e-mail z kodem licencji i autoryzacji. Otwórz tę wiadomość z potwierdzeniem licencji i znajdź dane dotyczące wersji programu SketchUp, którą autoryzujesz.
  Każdy numer licencji i autoryzacji jest unikatowy dla konkretnej wersji programu SketchUp. Jeśli instalujesz nową wersję programu SketchUp, musisz użyć nowego kodu licencji i autoryzacji. Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości e-mail z potwierdzeniem licencji, dane swojej bieżącej licencji możesz znaleźć tutaj.
 8. Skopiuj i wklej do okna dialogowego numer seryjny i kod autoryzacji.
 9. Kliknij przycisk Dodaj licencję. Plik licencji zostanie pobrany z chmury na komputer.
Mac —
 1. Jeśli program SketchUp nie został pobrany i zainstalowany, należy to zrobić.
 2. Otwórz aplikację Finder i kliknij przycisk Aplikacje.
 3. Przejdź do folderu programu SketchUp 2015.
 4. Przejdź do folderu programu SketchUp 2016.
 5. Przejdź do folderu programu SketchUp 2017.
 6. Przejdź do folderu programu SketchUp 2018.
 7. Kliknij ikonę programu SketchUp.
 8. W oknie dialogowym Witamy w programie SketchUp kliknij przycisk Dodaj licencję w górnej części okna.
  Jeśli nie pojawi się okno dialogowe Witamy programu SketchUp, wybierz pozycje SketchUp > Licencja...
 9. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem licencji, która została wysłana zaraz po zakupie licencji.
 10. Skopiuj i wklej do okien dialogowych swój numer seryjny i kod autoryzacji.
 11. Kliknij przycisk Dodaj licencję. Pliku licencji zostanie pobrany z chmury na komputer.

Autoryzacja programu SketchUp w sieci jako administrator

Autoryzacja licencji sieciowej w systemie Mac OS przebiega w taki sam sposób, jak przy licencji pojedynczego użytkownika.

Jeśli program SketchUp ma być rozpowszechniany w większej sieci, zalecamy zastosowanie pakietu obrazowania dysku, takiego jak Norton Ghost lub Deep Freeze. Po zainstalowaniu programu SketchUp na wszystkich komputerach klienckich można uprościć proces licencjonowania poprzez załączenie pliku, który będzie wstępnie wypełniać numer seryjny i kod autoryzacji. Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli wpisywać go samodzielnie.

Aby użyć tej procedury:
 1. Upewnij się, że program SketchUp Pro 2015 jest zainstalowany na wszystkich komputerach.
 2. Upewnij się, że program SketchUp Pro 2016 jest zainstalowany na wszystkich komputerach.
 3. Upewnij się, że program SketchUp Pro 2017 jest zainstalowany na wszystkich komputerach.
 4. Upewnij się, że program SketchUp Pro 2018 jest zainstalowany na wszystkich komputerach.
 5. Utwórz plik o nazwie activation_info.txt
 6. W tym pliku wprowadź sieciowy numer seryjny i kod autoryzacji w następującym formacie: {"serial_number":"<Twój numer seryjny>", "auth_code":"<Twój kod autoryzacji>"}
 7. Zapisz plik i prześlij go do następującej lokalizacji na każdym urządzeniu:
  Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2015
  OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2015
  Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2016
  OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2016
  Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2017
  OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2017
  Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2018
  OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2018
 8. Uruchom program SketchUp na każdym komputerze lub poproś o to użytkowników.
 9. W oknie dialogowym Witamy w programie SketchUp kliknij kartę Licencja. Numer seryjny i kod autoryzacji powinny być wstępnie wypełnione w swoich polach, dzięki czemu użytkownicy nie muszą nic wpisywać.
 10. Aby zakończyć ten proces, użytkownik musi podczas uruchamiania programu kliknąć przycisk Dodaj licencję.

Migracja z poprzedniej wersji programu SketchUp

Do programu SketchUp 2014 wprowadzono nową biblioteka Ruby 2.0, która może zakłócać pracę Twojej ulubionej wtyczki. Jeżeli aktualizujesz z programu SketchUp 2013 lub starszej wersji, przed rozpoczęciem instalacji lub przeniesieniem wtyczek przeczytaj nasz artykuł na temat zgodności wtyczki programu SketchUp.

Uwaga: W tej chwili migracja konfiguracji paska narzędzi między głównymi wersjami programu SketchUp nie jest możliwa.
Migracja materiałów i komponentów
 1. (Jeśli migrujesz z programu SketchUp 8 lub starszej wersji) Przejdź do folderu głównego programu SketchUp 8 lub starszej wersji. Typowa lokalizacja:
  C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Materials (lub Components)
  (Jeśli migrujesz z programu SketchUp 2013) Przejdź do folderu głównego programu SketchUp 8 lub starszej wersji. Typowa lokalizacja:
  C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Materials (lub Components)
 2. Wybierz pliki w folderze Plugins i naciśnij klawisze Ctrl + C, aby skopiować elementy.
 3. Przejdź do folderu C:\Program Files\SketchUp\SketchUp #\Materials (lub Components)
 4. Naciśnij klawisze Ctrl + V na klawiaturze, aby wkleić te pliki. W systemie Windows 7 pojawi się monit z pytaniem o scalenie folderów i przyciskiem „Potwierdź zmianę folderu”. W odpowiedzi na monity kliknij przycisk Tak.
 5. Następnie przy każdym kolejnym pliku zostanie wyświetlony monit o treści „Kopiuj i zamień” lub „Nie kopiuj”. Zalecamy wybranie opcji „Nie kopiuj”, aby nowe treści można było zapisywać pod tą samą nazwą pliku. Wszelkie nowe pliki z treścią, które utworzysz, można będzie kopiować bez żadnego problemu. Możesz też wybrać opcję „Zrób tak w przypadku następnych (liczba) konfliktów”, aby nie potwierdzanie każdego pliku nie było konieczne.
 6. Otwórz program SketchUp 2014 lub nowszy. Nowe materiały powinny znaleźć się w oknie dialogowym Materiały, a nowe komponenty — w oknie dialogowym Komponenty.
Migracja wtyczek

Sporo zainwestowaliśmy w rozszerzenia aplikacji, gdyż zalety programu SketchUp są najbardziej widoczne wtedy, gdy klienci mogą instalować rozszerzenia odpowiadające ich potrzebom. Z tego powodu stworzyliśmy platformę Extension Warehouse, na której twórcy oprogramowania mogą umieszczać swoje wtyczki. Dzięki temu znaleźliśmy oczekiwane od dawna odpowiedzi na potrzeby klientów, takie jak aktualizacja środowiska Ruby do wersji 2.0 (sprawia ona, że nie wszystkie wtyczki działają teraz prawidłowo, ale właśnie o takie rozwiązanie prosili twórcy oprogramowania!). Problem polega na tym, że współczesny sposób zarządzania rozszerzeniami oraz wprowadzenie zaktualizowanej wersji Ruby nie działa zbyt dobrze ze starym systemem zarządzania wtyczkami. W związku z tym migrowanie wtyczek do programu SketchUp 2014 i nowszych jest trochę kłopotliwe. Ponadto na platformie Extension Warehouse nie mamy jeszcze wszystkich możliwych wtyczek. Jesteśmy przekonani, że zarządzanie rozszerzeniami programu SketchUp idzie nam coraz lepiej, jednak wiemy, że nie jest jeszcze doskonałe. Niektórzy klienci będą musieli przejrzeć swoją listę wtyczek, potem szukać kolejno tych wtyczek na platformie Extension Warehouse, a następnie instalować na komputerze. Gdy wszystkie wtyczki użytkownika będą już zarządzane przez Extension Warehouse, ułatwi to znacznie ich ponowną instalację, gdy w przyszłości pojawią sie nowe wersje programu SketchUp lub gdy użytkownik po zmianie komputera będzie od nowa instalować program SketchUp. W przypadku zainstalowania wtyczek z platformy Extension Warehouse w programie SketchUp 2013, gdy użytkownik chce zainstalować te same wtyczki w nowszej wersji programu SketchUp, wystarczy skorzystać z przycisku Zainstaluj wszystkie na platformie Extension Warehouse. Spowoduje to zainstalowanie wszystkich wtyczek z programu SketchUp 2013 do nowego programu SketchUp za pomocą jednego kliknięcia, pod warunkiem, że wtyczki te zostały wcześniej zaktualizowane (a większość jest) do obsługi nowszych wersji programu. Sugerujemy, aby podjąć próby kopiowania i wklejania wtyczek pomiędzy folderami tylko wtedy, gdy zostały one zainstalowane z platformy Extension Warehouse lub, gdy została pobrana zaktualizowana wersja wtyczek zakupiona od ich twórców:

Jeśli masz wtyczkę, która korzysta z niestandardowego instalatora (tj. po dwukrotnym kliknięciu pliku, który instaluje wtyczkę), musisz skontaktować się z twórcą wtyczki w celu uzyskania konkretnej instrukcji aktualizacji zgodnej z programem SketchUp 2014 lub nowszym. Instrukcje te są przeznaczone dla użytkowników, którzy skopiowali i wkleili pliki .RB, .RBS lub .RBZ do folderu wtyczek programu SketchUp:

 1. Otwórz nowe okno w programie Eksplorator Windows.
 2. (Od wersji programu SketchUp 8 )Przejdź do folderu głównego w starszych wersjach programu SketchUp. Typowa lokalizacja:
  C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Plugins
  (Od wersji programu SketchUp 2013 lub 2014) Przejdź do folderu głównego w starszych wersjach programu SketchUp. Typowa lokalizacja:
  C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Plugins
 3. Wybierz pliki w folderze Plugins i naciśnij klawisze Ctrl + C, aby skopiować elementy.
 4. Przejdź do C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp #\SketchUp\Plugins
 5. Naciśnij klawisze Ctrl + V na klawiaturze, aby wkleić te pliki.
 6. Otwórz program SketchUp 2014 lub nowszy i korzystaj z wtyczek, które były wcześniej zainstalowane. Pamiętaj, że niektóre starsze wtyczki mogą być niezgodne z bieżącą wersją programu SketchUp. W takim przypadku skontaktuj się z twórcą wtyczki, aby uzyskać dodatkową pomoc.
Uwaga: Nie wszystkie wtyczki SketchUp są zgodne z bieżącą wersją programu SketchUp. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z twórcą wtyczki.
Migracja materiałów i komponentów

Zobacz wideo

 1. Otwórz nowe okno aplikacji Finder.
 2. Otwórz menu Przejdź i wybierz opcję „Przejdź do folderu”
 3. (Jeśli migrujesz z programu SketchUp 8) Wprowadź następujące wartości, a następnie kliknij przycisk Przejdź
  ~/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/Materials
  (Jeśli migrujesz z programu SketchUp 2013) Wprowadź następujące wartości i kliknij przycisk Przejdź
  ~/Library /Application Support/SketchUp 2013/SketchUp
 4. Wybierz pliki w folderze Materials i naciśnij klawisze Ctrl + C, aby skopiować elementy.
 5. Otwórz menu Przejdź i wybierz opcję „Przejdź do folderu”
 6. Wprowadź następujące wartości, a następnie kliknij przycisk Przejdź
  ~/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2017/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2018/SketchUp
 7. Uwaga: Jeśli nie ma folderu Materials, należy go utworzyć.
 8. Naciśnij klawisze Ctrl + V na klawiaturze, aby wkleić te pliki.
 9. Otwórz program SketchUp 2014 lub nowszy. Nowe materiały powinny znaleźć się w oknie dialogowym Materiały, a nowe komponenty — w oknie dialogowym Komponenty.
Migracja wtyczek

Sporo zainwestowaliśmy w rozszerzenia aplikacji, gdyż zalety programu SketchUp są najbardziej widoczne wtedy, gdy klienci mogą instalować rozszerzenia odpowiadające ich potrzebom. Z tego powodu stworzyliśmy platformę Extension Warehouse, na której twórcy oprogramowania mogą umieszczać swoje wtyczki. Dzięki temu znaleźliśmy oczekiwane od dawna odpowiedzi na potrzeby klientów, takie jak aktualizacja środowiska Ruby do wersji 2.0 (sprawia ona, że nie wszystkie wtyczki działają teraz prawidłowo, ale właśnie o takie rozwiązanie prosili twórcy oprogramowania!). Problem polega na tym, że współczesny sposób zarządzania rozszerzeniami oraz wprowadzenie zaktualizowanej wersji Ruby nie działa zbyt dobrze ze starym systemem zarządzania wtyczkami. W związku z tym migrowanie wtyczek do programu SketchUp 2014 i nowszych jest trochę kłopotliwe. Ponadto na platformie Extension Warehouse nie mamy jeszcze wszystkich możliwych wtyczek. Jesteśmy przekonani, że zarządzanie rozszerzeniami programu SketchUp idzie nam coraz lepiej, jednak wiemy, że nie jest jeszcze doskonałe. Niektórzy klienci będą musieli przejrzeć swoją listę wtyczek, potem szukać kolejno tych wtyczek na platformie Extension Warehouse, a następnie instalować na komputerze. Gdy wszystkie wtyczki użytkownika będą już zarządzane przez Extension Warehouse, ułatwi to znacznie ich ponowną instalację, gdy w przyszłości pojawią sie nowe wersje programu SketchUp lub gdy użytkownik po zmianie komputera będzie od nowa instalować program SketchUp. W przypadku zainstalowania wtyczek z platformy Extension Warehouse w programie SketchUp 2013, gdy użytkownik chce zainstalować te same wtyczki w nowszej wersji programu SketchUp, wystarczy skorzystać z przycisku Zainstaluj wszystkie na platformie Extension Warehouse. Spowoduje to zainstalowanie wszystkich wtyczek z programu SketchUp 2013 do nowego programu SketchUp za pomocą jednego kliknięcia, pod warunkiem, że wtyczki te zostały wcześniej zaktualizowane (a większość jest) do obsługi nowszych wersji programu. Sugerujemy, aby podjąć próby kopiowania i wklejania wtyczek pomiędzy folderami tylko wtedy, gdy zostały one zainstalowane z platformy Extension Warehouse lub, gdy została pobrana zaktualizowana wersja wtyczek zakupiona od ich twórców:

 1. Otwórz nowe okno aplikacji Finder.
 2. Otwórz menu Przejdź i wybierz opcję „Przejdź do folderu”
 3. (Jeśli migrujesz z programu SketchUp 8) Wprowadź następujące wartości, a następnie kliknij przycisk Przejdź
  ~/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/Plugins
  (Jeśli migrujesz z nowszej wersji programu SketchUp) Wprowadź następujące wartości i kliknij przycisk Przejdź
  ~/Library /Application Support/SketchUp nr/SketchUp
 4. Wybierz pliki w folderze Wtyczki i naciśnij klawisze Ctrl + C, aby skopiować elementy.
 5. Otwórz menu Przejdź i wybierz opcję „Przejdź do folderu”
 6. Wprowadź następujące wartości, a następnie kliknij przycisk Przejdź
  ~/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2017/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2018/SketchUp
  Uwaga: Jeśli nie ma folderu Plugins, należy go utworzyć.
 7. Naciśnij klawisze Ctrl + V na klawiaturze, aby wkleić te pliki.
 8. Otwórz program SketchUp 2014 lub nowszy i korzystaj z wtyczek, które były wcześniej zainstalowane. Pamiętaj, że niektóre starsze wtyczki mogą nie być zgodne z bieżącą wersją programu SketchUp. W takim przypadku skontaktuj się z twórcą wtyczki, aby uzyskać dodatkową pomoc.
Uwaga: Nie wszystkie wtyczki SketchUp są zgodne z bieżącą wersją programu SketchUp. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z twórcą wtyczki.

Migracja programu LayOut

Lokalizację, w której będą przechowywane szablony, albumy i wypełnienia deseniem każdej wersji programu LayOut, możesz zdefiniować w oknie dialogowym Ustawienia w sekcji Foldery. Wszystkie nowo utworzone szablony i albumy są domyślnie przechowywane w podanych poniżej ścieżkach. Podczas uaktualniania starszej wersji programu SketchUp wystarczy zlokalizować odpowiedni folder poniżej, skopiować jego zawartość i wkleić ją do nowego folderu. Możesz też utworzyć folder w wybranej przez siebie lokalizacji, na przykład w folderze Dokumenty, a następnie wskazać tę lokalizację w programie LayOut w oknie dialogowym Preferencje.

Szablony
 • LayOut 2014 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\LayOut\Templates
 • LayOut 2015 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\LayOut\Templates
 • LayOut 2016 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\LayOut\Templates
 • LayOut 2017 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\Templates
 • LayOut 2018 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2018\LayOut\Templates
Albumy z wycinkami
 • LayOut 2014 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\LayOut\Scrapbooks
 • LayOut 2015 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\LayOut\Scrapbooks
 • LayOut 2016 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\LayOut\Scrapbooks
 • LayOut 2017 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\Scrapbooks
 • LayOut 2018C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2018\LayOut\Scrapbooks
Obrazy wypełnione deseniem
 • LayOut 2014: Brak folderu użytkownika
 • LayOut 2015: Brak folderu użytkownika
Uwaga: Po zdefiniowaniu miejsca lokalizacji zapisywania danych w sekcji Preferencje można zauważyć, że każdy element jest również zapisywany w folderze ProgramData. Jest to systemowe miejsce przechowywania danych, dlatego przestrzegamy przed umieszczaniem swoich treści bezpośrednio w tej lokalizacji.
Należy pamiętać, że myślnik (~) na początku każdej ścieżki wskazuje, że jest to struktura folderów z „Poziomu użytkownika” i jest często opisywana jako Użytkownicy/NAZWA UŻYTKOWNIKA. Jeśli folder Templates lub Scrapbooks jeszcze nie istnieje, należy go utworzyć ręcznie.
Szablony
 • LayOut 2014 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2014/LayOut/Templates
 • LayOut 2015 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2015/LayOut/Templates
 • LayOut 2016 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2016/LayOut/Templates
 • LayOut 2017 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2017/LayOut/Templates
 • LayOut 2018 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2018/LayOut/Templates
Albumy z wycinkami
 • LayOut 2014 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2014/LayOut/Scrapbooks
 • LayOut 2015 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2015/LayOut/Scrapbooks
 • LayOut 2016 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2016/LayOut/Scrapbooks
 • LayOut 2017 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2017/LayOut/Scrapbooks
 • LayOut 2018 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2018/LayOut/Scrapbooks
Obrazy wypełnione deseniem
 • LayOut 2014 — Brak folderu użytkownika
 • LayOut 2015 — Brak folderu użytkownika
 • LayOut 2016 — Brak folderu użytkownika
 • LayOut 2017 — Brak folderu użytkownika
Uwaga: Po zdefiniowaniu miejsca lokalizacji zapisywania danych w sekcji Preferencje można zauważyć, że każdy element jest również zapisywany w folderze Contents. Jest to systemowe miejsce przechowywania danych, dlatego przestrzegamy przed umieszczaniem swoich treści bezpośrednio w tej lokalizacji.

Odinstalowywanie programu SketchUp

W przypadku zamiaru trwałego odinstalowywania programu SketchUp z komputera należy najpierw usunąć licencję. Otwórz program SketchUp, kliknij kartę Licencja w oknie powitalnym, a następnie kliknij czerwony przycisk Usuń licencję.

Windows

Windows Vista/Windows 7: Kliknij menu Start (z logo Windows) > Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje > SketchUp #.

Aby odinstalować program SketchUp, wybierz opcję Usuń (Odinstaluj w systemie Vista lub Windows 7). Gdy zostanie wyświetlony monit z pytaniem o usunięcie programu SketchUp, kliknij przycisk Tak.

Jeżeli pojawiły się problemy z programem SketchUp, można wybrać opcję Zmień, która rozpoczyna proces ponownej instalacji funkcji programu zainstalowanych podczas ostatniej instalacji. Może to naprawić wszystkie uszkodzone pliki aplikacji (nie wpływa jednak na pliki rysunkowe użytkownika w programie SketchUp — pliki SKP — ani ich nie naprawia). Jeżeli to nie pomoże, należy odinstalować i ponownie zainstalować program SketchUp.

Mac OS X
 1. Zamknij program SketchUp. (Jeśli masz otwartą więcej niż jedną kopię programu SketchUp, pamiętaj, aby zamknąć wszystkie kopie programu SketchUp).
 2. Otwórz okno aplikacji Finder.
 3. Usuń folder programu SketchUp z głównej biblioteki:
  1. W lewym okienku aplikacji Finder kliknij Macintosh HD.
  2. W prawym okienku kliknij przycisk Biblioteka, a następnie Obsługa aplikacji.
  3. W folderze Obsługa aplikacji znajdź folder Google SketchUp # i przeciągnij go do kosza.
   W przypadku programu SketchUp 2013 nazwa folderu to „SketchUp 2013”.
 4. Usuń folder programu SketchUp z biblioteki użytkownika:
  1. W lewym okienku aplikacji Finder kliknij swoją nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Biblioteka* w prawym okienku.
   1. * Jeśli używasz systemu operacyjnego Mac OS X 10.7 lub nowszego, przytrzymaj przycisk opcji (Alt) na klawiaturze, kliknij Go na pasku menu, a następnie wybierz opcję Biblioteka z listy rozwijanej. Oto przykładowy film.
  2. Otwórz folder Obsługa aplikacji.
  3. W folderze Obsługa aplikacji znajdź folder SketchUp # i przeciągnij go do kosza.
 5. Usuwanie aplikacji SketchUp:
  1. W lewym okienku aplikacji Finder kliknij Aplikacje.
  2. W prawym okienku znajdź folder SketchUp nr i przeciągnij go do kosza.
 6. Usuń plik plist:
  1. W lewym okienku aplikacji Finder kliknij swoją nazwę użytkownika.
  2. W prawym okienku kliknij przycisk Biblioteka*, a następnie Preferencje.
   1. * Jeśli używasz systemu operacyjnego Mac OS X 10.7 lub nowszego, przytrzymaj przycisk opcji (Alt) na klawiaturze, kliknij Go na pasku menu, a następnie wybierz opcję Biblioteka z listy rozwijanej. Oto przykładowy film.
  3. W folderze Preferencje przeciągnij do kosza każdy z następujących plików, jeśli takie występują:
   • com.atlast.sketchup.plist
   • com.google.sketchuppro.plist
   • com.google.sketchupfree.plist
   • com.google.sketchuppro7.plist
   • com.google.sketchupfree7.plist
   • com.google.sketchuppro8.plist
   • com.google.sketchupfree8.plist
   • com.google.LayOut.plist
   • com.google.style_builder.plist
   • com.sketchup.SketchUp.plist
   • com.sketchup.LayOut.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.plist
   • com.sketchup.SketchUp.2014.plist
   • com.sketchup.LayOut.2014.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.2014.plist
   • com.sketchup.SketchUp.2015.plist
   • com.sketchup.LayOut.2015.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.2015.plist
   • com.sketchup.SketchUp.2016.plist
   • com.sketchup.LayOut.2016.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.2016.plist
   • com.sketchup.SketchUp.2017.plist
   • com.sketchup.LayOut.2017.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.2017.plist
 7. Opróżnij kosz.
TAGS