Korzystanie ze skrótów w programie SketchUp for Web

Aktywowanie narzędzi i poleceń za pomocą skrótów klawiaturowych

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych to jeden z najlepszych sposobów na szybsze modelowanie w programie SketchUp. Gdy używasz klawisza R do aktywowania narzędzia Rectangle (Prostokąt), nie musisz przesuwać kursora myszy z rysowanego elementu na pasek narzędzi lub menu. Ponadto można bardziej skupić się na modelowanym elemencie zamiast wyszukiwania narzędzia Rectangle (Prostokąt).

W tym artykule przedstawiamy informacje na temat skrótów klawiaturowych programu SketchUp i uczymy korzystania z nich do szybszego modelowania.

Domyślne skróty klawiaturowe w programie SketchUp for Web

Domyślne skróty klawiaturowe programu SketchUp for Web są prawie identyczne jak w programie SketchUp na komputery stacjonarne. Jeśli często używasz konkretnego narzędzia, najłatwiej po prostu wyszukać jego skrót w programie SketchUp for Web. Chociaż nie wszystkie narzędzia mają domyślny skrót klawiaturowy, dostępne skróty są wyświetlane przy każdym wyniku wyszukiwania.

Zalecamy, aby naukę korzystania ze skrótów klawiaturowych rozpocząć od najczęściej używanych narzędzi. Oto kilka domyślnych skrótów klawiaturowych, z których możesz często korzystać:

 • Select (Zaznacz) – spacja
 • Line (Linia) – L
 • Eraser (Gumka) – E
 • Arc (Łuk) – A
 • Rectangle (Prostokąt) – R
 • Circle (Okrąg) – C
 • Push/Pull (Wypchnij/Wyciągnij) – P
 • Paint Bucket (Wiadro z farbą) – B
 • Move (Przesuń) – M
 • Rotate (Obróć) – Q
 • Scale (Skaluj) – S
 • Tape Measure (Miarka) – T

Podczas korzystania z programu SketchUp można wyszukiwać klawisze skrótów za pomocą narzędzia Search (Wyszukaj). Dla każdego narzędzia lub polecenia narzędzie Search (Wyszukaj) wyświetla krótki opis, a także przypomnienie o przypisanym skrócie klawiaturowym. Jeśli nie ma skrótu do często używanego narzędzia, można taki skrót skonfigurować.

W programie SketchUp dostępne są również skróty myszy. Najważniejszy z nich to aktywacja narzędzia Orbit (Orbituj) poprzez przytrzymanie kółka myszy. Dowiedz się więcej w sekcji Wyświetlanie modelu.

Aby w pełni korzystać ze skrótów w programie SketchUp for Web, zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge.

Dostosowywanie skrótów klawiaturowych

Niezależnie od tego, czy chcesz dodać skrót do narzędzia, które jeszcze go nie ma, czy zmienić przypisanie skrótu domyślnego, można przypisać lub zmodyfikować skróty do dowolnego narzędzia lub polecenia, które jest dostępne w narzędziu Search (Wyszukaj).

Aby przypisać skrót do narzędzia, najpierw wyszukaj narzędzie za pomocą narzędzia Search (Wyszukaj). Następnie najedź kursorem na wynik wyszukiwania i kliknij bieżący klawisz skrótu lub puste pole, które się pojawi, gdy nie ma skrótu do polecenia.

Pojawi się monit Set shortcut (Ustaw skrót). Wystarczy teraz nacisnąć klawisz skrótu (lub kombinację: klawisz modyfikujący + klawisz), a skrót zostanie natychmiast przypisany.

W większości przypadków skróty klawiaturowe można dostosować zgodnie z upodobaniami, ale jest kilka wskazówek, które pomogą zrozumieć, jakie klawisze są (lub nie są) dostępne jako skróty.

 • Oprócz używania liter i niektórych klawiszy interpunkcyjnych można także użyć klawiszy Shift i Alt/Option. Klawisz CTRL (Windows) ani klawisz Command (Mac) nie mogą być wykorzystywane jako klawisz modyfikujący.
 • Nie możesz przypisać klawisza numerycznego jako skrótu bez użycia klawisza modyfikującego (takiego jak Shift lub Alt/Option).
 • Można zmieniać przypisanie domyślnych skrótów klawiaturowych. Na przykład domyślnie klawisz O jest skrótem do narzędzia Orbit (Orbituj), ale można zmienić przypisanie klawisza O jako skrót do polecenia Open (Otwórz) lub Offset (Odsuń).
Was this article helpful?