Przesuwanie elementów

Podczas rysowania modelu w programie SketchUp przesuwanie modelu (lub jego części) nabiera trzeciego wymiaru. Dosłownie.

Ten artykuł jest przewodnikiem na temat poruszania się po modelu 3D: od prostej operacji „kliknij i przesuń” do precyzyjnego poruszania się za pomocą współrzędnych 3D.

Uwaga: narzędzie Move (Przesuń) to narzędzie o skromnie brzmiącej nazwie, ale o wielkich możliwościach. Aby uzyskać więcej informacji na temat innych możliwości narzędzia Przesuń, zobacz punkty Rozciąganie geometrii, Kopiowanie narysowanych wcześniej elementów oraz Odwracanie i obracanie.

Możesz już zacząć przesuwać? Wykonaj następujące kroki:

 1. Za pomocą narzędzia Select (Zaznacz) () wybierz element lub elementy, które chcesz przesunąć.
 2. Wybierz narzędzie Move (Przesuń) () lub naciśnij klawisz M.
 3. Kliknij element, który chcesz przesunąć. Gdziekolwiek klikniesz, to miejsce stanie się punktem przesunięcia.

  Wskazówka: przesuwanie jest łatwiejsze, jeśli jako punkt przesunięcia wybierzesz narożnik. Jeśli przesuwasz element, ponieważ chcesz wyrównać go z czymś innym w modelu, ustaw narożnik jako punkt przesunięcia, do którego chcesz wyrównać element. Jeśli na przykład wyrównujesz prawy górny róg szafki z inną szafką, kliknij prawy górny róg, jak pokazano na ilustracji.

 4. Poruszaj myszą, aby przesunąć wybrany element. Podczas przesuwania elementu zwróć uwagę, jak zmieniają się pola wnioskowania i Measurements (Wymiary):
  • Linia wnioskowania pojawia się między punktem początkowym i końcowym ruchu. (Zobacz objaśnienie 1 na ilustracji).
  • Odległość ruchu jest dynamicznie wyświetlana w polu Measurements (Wymiary) (2).
  • Gdy przesuniesz element blisko innych elementów w modelu, zobaczysz wnioskowania dotyczące pobliskiej geometrii. (3)

  Wskazówka: aby zablokować wnioskowanie do osi podczas przesuwania, przytrzymaj klawisz Shift, gdy linia ruchu zmieni kolor żądanej osi. Można też przytrzymać klawisz strzałki w górę, aby zablokować ruch na niebieskiej osi, strzałki w lewo, aby zablokować ruch na osi zielonej, lub strzałki w prawo, aby zablokować ruch na osi czerwonej.
 5. Kliknij punkt docelowy, aby zakończyć przesuwanie.
 6. (Opcjonalnie) Aby przesunąć przedmiot na dokładną odległość, można wpisać jedną z poniższych opcji podczas przesuwania lub bezpośrednio po jego zakończeniu:
  • Odległość: wpisywana liczba może być dodatnia lub ujemna, na przykład 20' lub -35 mm. Jeśli dodatkowo zostanie wpisana jednostka miary, zastąpi ona domyślne jednostki szablonu. Na przykład możesz wpisać 3' 6", nawet jeśli domyślnie używasz systemu metrycznego.
  • Współrzędne: w polu Measurements (Wymiary) można wpisywać współrzędne globalne lub względne. Aby ustawić współrzędne globalne, użyj nawiasów kwadratowych, na przykład [3', 4', 5']. Aby ustawić współrzędne względne, użyj nawiasów ostrych, na przykład <3', 4', 5'>.

Aby zobaczyć, jaki skutek przynosi wykonanie tych czynności, oraz poznać kilka dodatkowych wskazówek dotyczących przesuwania, obejrzyj poniższy film.

Narożne uchwyty wnioskowania</h4

Po zaznaczeniu komponentu/grupy lub najechaniu na dany element kursorem zauważysz ikony wnioskowania w rogach obwiedni komponentu/grupy, które pomogą Ci lepiej przenieść komponent/grupę. Na poniższym obrazku zobaczysz szarą kropkę w każdym narożniku obwiedni. Są to uchwyty, za które można chwycić obiekt, aby go przesunąć.

Wskazówka: gdy dany komponent/grupa są zaznaczone i nie najeżdżasz kursorem na uchwyt narożny, można przełączać się między widocznymi uchwytami, naciskając klawisz CMD (MacOS) lub ALT (Windows 10), umożliwiając przełączanie między: narożnikiem grupy, punktem środkowym grupy, bocznym środkiem grupy, środkiem grupy.

Kiedy przesuniesz kursor nad narożnik, który jest zasłonięty przez inną geometrię, szara kropka zmieni kolor na niebieski, a komponent zostanie wyświetlony jako przezroczysty, aby zobaczyć zasłonięty narożnik i uchwycić go.

  

Was this article helpful?