Wypychanie i wciąganie kształtów w 3D

Za pomocą narzędzia Push/Pull (Wypchnij/Wyciągnij) () można utworzyć kształt 3D z powierzchni lub wyciąć kształt 3D z modelu. Można przekształcać w ten sposób dowolny typ powierzchni, w tym powierzchnie okrągłe, prostokątne i abstrakcyjne.

W tym filmie prezentujemy wszystkie sztuczki, które można wykonać za pomocą narzędzia Push/Pull (Wypchnij/Wyciągnij). Możesz też czytać dalej, aby poznać kroki, które przeprowadzą Cię przez proces przekształcania modelu.

Wyciąganie kształtu 3D z powierzchni

Aby przekształcić powierzchnię i dodać objętość do modelu, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz narzędzie Push/Pull (Wypchnij/Wyciągnij) () lub naciśnij klawisz P.
 2. Za pomocą kursora Push/Pull (Wypchnij/Wyciągnij) kliknij powierzchnię, którą chcesz rozszerzyć. Wybrana powierzchnia zostaje zacieniona, jak pokazano na poniższej ilustracji.
  Wskazówka: jeśli chcesz przekształcać powierzchnię, którą trudno zaznaczyć, spróbuj najpierw ja wybrać za pomocą narzędzia Select (Zaznacz), a dopiero później skorzystać z narzędzia Push/Pull (Wypchnij/Wyciągnij). Naciśnij klawisz Esc, aby zacząć od nowa.


 3. Przesuń kursor, aby wyciągnąć zaznaczoną powierzchnię. W polu Measurements (Wymiary) wyświetlana jest głębokość rozwiniętej powierzchni (nazywanej również wyciągnięciem).
  Wskazówka: jeśli musisz wyciągnąć powierzchnię tak, aby była równoległa do innej powierzchni, warto skorzystać z mechanizmu wnioskowania programu SketchUp. Przed wyciągnięciem powierzchni umieść kursor narzędzia Push/Pull (Wypchnij/Wyciągnij) nad drugą powierzchnią, a mechanizm wnioskowania poinformuje Cię, kiedy dwie ściany są równoległe, jak pokazano na poniższej ilustracji.


 4. Kliknij ponownie, aby ustawić rozmiar wyciągnięcia. Dopóki nie zostanie wybrany inny element, można wprowadzić dokładny wymiar w polu Measurements (Wymiary). Wpisz liczbę i wartość, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wskazówka: natychmiast po przekształceniu elementu w celu dodania objętości do modelu można podwoić rozmiar wyciągnięcia lub utworzyć oddzielne, ale identyczne wyciągnięcie:
 • Aby powielić wyciągnięcie na innej powierzchni, kliknij dwukrotnie inną powierzchnię.
 • Aby ułożyć identyczne wyciągnięcie na istniejącym, naciśnij klawisz Ctrl (Microsoft Windows) lub Option (macOS) i dwukrotnie kliknij myszą.

Uwaga: jeśli przekształcenie tworzy płaszczyznę wygiętą, w istocie powstaje płaszczyzna, która wygląda na gładką, ale w rzeczywistości składa się z wielu mniejszych płaszczyzn. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat elementów powierzchni, zobacz temat Zmiękczanie, wygładzanie i ukrywanie geometrii.

Uwaga: jeśli wyciągniesz element na niewielką odległość (mniej niż cal (2,54 cm)), krawędzie będą widoczne przez obiekt. Jest to ograniczenie renderowania, które ma wpływ na wszystkie programy 3D. Element musi mieć grubość co najmniej cala, aby usunąć ten efekt. Jeśli widoczne krawędzie stanowią problem, wybierz krawędź, kliknij ją prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Hide (Ukryj).

Wycinanie kształtu 3D z modelu

Narzędzia Push/Pull (Wypchnij/Wyciągnij) można także użyć, aby wyciąć elementy z modelu. Ta czynność jest przydatna w różnych sytuacjach, takich jak tworzenie drzwi, tworzenie skośnego dachu lub wycinanie nacięcia na element złączny, jak pokazano na ilustracji.

Aby za pomocą narzędzia Push/Pull (Wypchnij/Wyciągnij) wyciąć elementy z modelu, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz narzędzie Push/Pull (Wypchnij/Wyciągnij) () lub naciśnij klawisz P.
 2. Kliknij powierzchnię, którą chcesz wyciągnąć, jak pokazano po lewej stronie na poniższej ilustracji.
 3. Przesuń kursor w kierunku, w którym chcesz wykonać wypchnięcie. Możesz wypchnąć linię oddzielającą do modelu, aby usunąć tylko jego część, jak pokazano po prawej stronie na poniższej ilustracji. Jeśli chcesz całkowicie usunąć zawartość, przeciągnij, aż zobaczysz komunikat z informacją, że przesunięcie jest ograniczone.
  Wskazówka: aby całkowicie usunąć zawartość, wypychana powierzchnia musi być równoległa do powierzchni po przeciwnej stronie modelu. Jeśli jakieś linie dzielą przeciwległą powierzchnię, należy je usunąć, zanim będzie możliwe wycięcie otworu w modelu. Aby zobaczyć przykłady, obejrzyj film na początku tego artykułu.

 4. Kliknij ponownie, aby zakończyć wypychanie zawartości modelu. Aby ustawić dokładną odległość, wpisz liczbę i wartość, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Was this article helpful?