Często zadawane pytania dotyczące zakończenia licencji klasycznej

Spis treści

Termin obowiązywania

Czy nadal mogę kupić klasyczną licencję wieczystą na program SketchUp?

Nie, klasyczne licencje wieczyste na program SketchUp nie są już oferowane.

Czy mogę zaktualizować klasyczną licencję wieczystą do najnowszej wersji oprogramowania razem z planem obsługi technicznej?

Nie, nie można już zaktualizować klasycznej licencji wieczystej.

Czy moja klasyczna licencja wieczysta przestanie obowiązywać po 4 listopada 2020 r.?

Licencja klasyczna będzie nadal obowiązywać po tej dacie. Nadal zachowasz prawa własności i możliwość pełnego korzystania z licencji. Pamiętaj, że planów licencyjnych, które wygasają po 4 listopada 2020 r., nie można odnowić ani przedłużyć, ale w każdej chwili można przejść na subskrypcję.

(Zalecamy zapisanie pliku instalatora dla swojej wersji oprogramowania na nośniku innym niż komputer).

Czy mogę nadal korzystać z mojego planu obsługi technicznej dla mojej istniejącej klasycznej licencji wieczystej oraz odnawiać go?

Tak, możesz odnowić plan obsługi technicznej do 4 listopada 2020 r., o ile data odnowienia planu obsługi technicznej przypada w tym dniu lub wcześniej.

Będzie można nadal korzystać z planu obsługi technicznej, w tym wsparcia, przez cały okres obowiązywania planu, nawet jeśli plany te obejmują okres po 4 listopada 2020 r. Planów licencyjnych wygasających po 4 listopada 2020 r. nie można jednak odnowić ani przedłużyć.

Jak zakupić nowe licencje programu SketchUp po 4 listopada, jeśli licencje wieczyste przestaną być dostępne?

Znany i lubiany program SketchUp będzie dostępny w ramach subskrypcji.

Czy to zmiana globalna?

Tak, zmiana ta zostanie wprowadzona we wszystkich regionach, w których sprzedawany jest program SketchUp.

Subskrypcje

Dlaczego zdecydowano się przejść na subskrypcje programu SketchUp?

Przejście na model biznesowy oparty w 100% o subskrypcje stanowi istotną zmianę w sposobie prowadzenia naszej działalności. Umożliwia on nam dalsze wspieranie, ulepszanie i usprawnianie programu SketchUp oraz częstsze wprowadzanie poprawek. Od ponad roku oferujemy subskrypcje, co umożliwiło nam szybsze udostępnianie nowych funkcji. Dzięki temu pakiet produktów SketchUp może być udoskonalany każdego dnia.

SketchUp od zawsze bardzo dba o swoich klientów. Nic się nie zmienia. Dzięki subskrypcjom możemy udostępnić opcję o niższych kosztach początkowych, która obejmuje program SketchUp Pro — jeden z najbardziej przystępnych cenowo profesjonalnych programów do modelowania. Oferujemy również bezpłatnie nasze podstawowe funkcje modelowania w sieci z opcją uaktualnienia do bardziej rozbudowanej wersji za jedyne 119 USD rocznie.

Czym jest subskrypcja?

Subskrypcje programu SketchUp obejmują znane i lubiane produkty SketchUp oraz wiele innych opcji. Funkcje, produkty i usługi w wybranej wersji subskrypcji są udostępniane w chmurze, do której użytkownik uzyskuje dostęp za pomocą unikatowych danych logowania.

Dlaczego warto skorzystać z subskrypcji?

Przejście na subskrypcje znacznie rozszerza oferowane portfolio produktów i stanowi dla naszych zespołów produktowych wyzwanie, dzięki któremu szybciej ulepszają program SketchUp.

Korzyści zapewniane przez subskrypcję:

 • Pełna aktualność najnowszych funkcji
 • Częstsze aktualizacje i ulepszenia
 • Większe korzyści z wszystkich funkcji, produktów i usług oferowanych w subskrypcji w porównaniu z licencją klasyczną:
  • Szybkie i łatwe zarządzanie użytkownikami i urządzeniami: nie jest już konieczne śledzenie nowych numerów seryjnych na każdy rok ani ustalanie, który komputer używa danej licencji!
  • Rozbudowane samodzielne zarządzanie: możliwość zdalnego kontrolowania logowania do programu SketchUp oznacza, że nie jest już konieczne kontaktowanie się z zespołem obsługi technicznej programu SketchUp w celu uzyskania pomocy związanej z utraconymi aktywacjami.
  • Dostęp do obsługi technicznej Pro
  • Automatyczne odnawianie: nie już już konieczne odnawianie subskrypcji ani konfigurowanie przypomnień o zakończeniu okresu subskrypcji.
  • Dostęp do wielu wersji subskrypcji : można zainstalować i jednocześnie używać dowolnych dwóch wersji programu SketchUp, które obsługują licencję subskrypcyjną (* wersje z 2019 r. i nowsze).
  • Współpraca, zarządzanie danymi i przechowywanie plików: subskrypcja obejmuje platformę współpracy w chmurze Trimble Connect z nieograniczonym miejscem do przechowywania plików
  • Wyświetlanie modeli w każdym momencie: umożliwia to aplikacja SketchUp Viewer na urządzenia mobilne z dodatkowymi funkcjami rozszerzonej rzeczywistości
Jakie opcje subskrypcji są dostępne?

SketchUp oferuje trzy rodzaje subskrypcji do zastosowań profesjonalnych. Dowiedz się więcej o ich funkcjach i cenach na tej stronie.

Czy ta zmiana wpłynie na istniejące subskrypcje?

Nie. Zmiany w klasycznych licencjach wieczystych nie mają wpływu na istniejące subskrypcje.

Jakie działania podejmuje SketchUp, aby ułatwić klientom przejście na nowe warunki?
 • Dla uprawnionych odbiorców przygotowano różne programy promocyjne. Zobacz poniżej...
 • Powiadomienie z wyprzedzeniem, aby umożliwić klientom przygotowanie się do zmiany, ocenę propozycji i wybranie odpowiedniej opcji.
 • Możliwość zakupu licencji klasycznej oraz planu obsługi technicznej do 4 listopada 2020 r.
 • Jeśli klient zdecyduje się na wybranie subskrypcji, uzyska dostęp do wszystkich objętych nią produktów za pośrednictwem jednej platformy (konto Trimble) i przy użyciu jednych danych logowania. Oznacza to również, że wszystkie produkty i funkcje będą mieć jedną datę odnowienia.
Czy są dostępne promocje ułatwiające przejście z licencji klasycznej na subskrypcje?

Tak, dla klientów z kwalifikującymi się klasycznymi licencjami wieczystymi dostępne są promocje. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby dowiedzieć się więcej. Klienci spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady mogą skontaktować się z lokalnym sprzedawcą .

Czy mogę zaktualizować plan obsługi technicznej dla wcześniejszej wersji programu (np. SketchUp 2019, 2018) w dowolnym momencie przed 4 listopada 2020 r.?

Tak, jest to możliwe. Należy jednak pamiętać, że jeśli plan obsługi technicznej wygasł ponad 30 dni wcześniej, zostanie naliczona opłata za przywrócenie. Jeśli plan obsługi technicznej wygasł ponad trzy lata temu, nie można go już odnowić.

Czy mogę zaktualizować plan obsługi technicznej dla wcześniejszej wersji programu w dowolnym momencie po 4 listopada 2020 r.?

Nie. Po tej dacie będzie konieczne wykupienie jednej z naszych opcji subskrypcji. SketchUp oferuje trzy rodzaje subskrypcji do zastosowań profesjonalnych. Dowiedz się więcej o ich funkcjach i cenach na tej stronie.

Obsługa techniczna

Co to jest klasyczny plan wieczystej obsługi technicznej?

Subskrypcja obsługi technicznej programu SketchUp zapewnia przez rok aktualizacje licencji dla głównych wersji programu SketchUp Pro, gdy staną się one dostępne, drobne aktualizacje programu, które zawierają poprawki błędów, oraz dostęp do naszych zasobów pomocy technicznej Pro. Wraz z wygaśnięciem naszych planów obsługi technicznej wszystkie te korzyści będą zawarte w naszych ofertach subskrypcji.

Co jeśli użytkownik ma obecnie klasyczny plan wieczystej obsługi technicznej?

Użytkownik może korzystać ze swojego planu obsługi technicznej do 3 listopada 2021 r. lub do wygaśnięcia licencji (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Taki plan licencyjny nie będzie uprawniać do jakichkolwiek aktualizacji produktów wdrożonych po 3 listopada 2021 r. Nie zapewnia on również użytkownikowi dostępu do pomocy technicznej Pro i usług w chmurze.

Masz pytania dotyczące swojej konkretnej sytuacji? Skontaktuj się z działem sprzedaży lub z lokalnym sprzedawcą.

Co jeśli wygaśnie klasyczny plan wieczystej obsługi technicznej?

Użytkownik może nadal używać klasycznej licencji wieczystej na posiadaną wersję oprogramowania. Aby otrzymywać kolejne aktualizacje produktów i poprawki błędów oraz uzyskać dostęp do pomocy technicznej Pro, trzeba będzie zarejestrować się w celu uzyskania subskrypcji.

Klienci korporacyjni

Jak ta zmiana wpłynie na użytkowników korzystających z programu SketchUp Enterprise?

Ta zmiana nie dotyczy użytkowników programu SketchUp Enterprise.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze swoim dedykowanym opiekunem konta lub z opiekunem klienta.

Jeśli nie jesteś jeszcze klientem, ale chcesz skorzystać z umowy dla przedsiębiorstw, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży tutaj .

Pytania ogólne

Jak ta zmiana wpłynie na klientów bez połączenia z Internetem?

Cały zestaw programów SketchUp oferowany na podstawie subskrypcji (Free, Shop, Pro, Studio) działa w taki sposób, że użytkownicy logują się za pomocą unikatowych danych uwierzytelniających zwanych Trimble ID (TID), a zatem wymaga okresowego połączenia z Internetem.

Połączenie z Internetem jest wymagane przy pierwszej instalacji i odebraniu licencji na produkty objęte subskrypcją. Nasze aplikacje komputerowe dostępne w subskrypcji SketchUp, takie jak program SketchUp Pro, są instalowane bezpośrednio na komputerze użytkownika. W przypadku programu SketchUp Pro po jego zainstalowaniu nie jest potrzebne stałe połączenie z Internetem. Po instalacji oprogramowania licencja użytkownika jest weryfikowana co 28 dni, co wymaga aktywnego połączenia z Internetem. W przypadku innych produktów objętych subskrypcją do korzystania z nich może być konieczne połączenie z Internetem — nawet po zainstalowaniu go na komputerze.

* Niektóre usługi, które zawsze wymagają połączenia z Internetem, takie jak 3D Warehouse i funkcja Dodaj lokalizację, nie będą działać.

Prosimy klientów, którzy muszą pracować całkowicie bez połączenia z Internetem, o skontaktowanie się z naszym zespołem sprzedaży lub pomocy technicznej albo ze sprzedawcą w swoim regionie.

Czy muszę być online, aby uzyskać dostęp do swoich aplikacji komputerowych?

Aplikacje komputerowe dostępne w subskrypcji SketchUp, takie jak program SketchUp Pro, są instalowane bezpośrednio na komputerze użytkownika. Po uzyskaniu licencji na te aplikacje stałe połączenie z Internetem nie jest konieczne.

Połączenie z Internetem jest wymagane przy pierwszej instalacji i odebraniu licencji na produkty objęte subskrypcją. Po instalacji oprogramowania licencja użytkownika jest weryfikowana co 28 dni, co wymaga połączenia z Internetem.

Pomiędzy tymi logowaniami nasze aplikacje komputerowe mogą być używane w trybie offline. Niektóre usługi, które zawsze wymagają połączenia z Internetem, takie jak 3D Warehouse i funkcja Dodaj lokalizację, nie będą działać.

Prosimy klientów, którzy muszą pracować całkowicie w trybie offline, o skontaktowanie się z naszym zespołem sprzedaży lub pomocy technicznej albo ze sprzedawcą w swoim regionie.

Jak uzyskać dostęp do produktów w ramach subskrypcji SketchUp?

Można to zrobić za pośrednictwem swojego konta Trimble.

Czy mogę udostępniać pliki współpracownikom lub klientom, którzy nie mają subskrypcji SketchUp?

Klienci SketchUp mogą nadal udostępniać i wymieniać pliki tak, jak wcześniej. Aplikacja komputerowa SketchUp Viewer i aplikacja mobilna SketchUp Mobile Viewer umożliwiają innym osobom przeglądanie udostępnionych modeli niezależnie od tego, czy mają dostęp do programu SketchUp, czy nie. Obie aplikacje są dostępne bezpłatnie, ale funkcje AR wymagają aktywnej subskrypcji lub zakupu w aplikacji na urządzeniu mobilnym.

Dzięki Trimble Connect można udostępniać pojedyncze pliki każdemu — nawet osobom z zewnątrz, które nie są użytkownikami Trimble Connect — za pomocą wygenerowanego łącza. Osoby z zewnątrz mogą jednak wyłącznie wyświetlać i pobierać udostępnione pliki.

Mimo że Trimble Connect jest dołączony do wszystkich naszych subskrypcji, a osoby, którym udostępniasz pliki, mogą przeglądać je za pomocą osobistego bezpłatnego konta Trimble Connect, będą potrzebować subskrypcji Trimble Connect, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji współpracy.

Czy mogę używać produktu objętego dotychczasową klasyczną licencją wieczystą i produktu objętego subskrypcją na tym samym komputerze?

Tak, jest to możliwe.

Czy mogę zamówić płytę instalacyjną CD, umożliwiającą zainstalowanie licencjonowanej wersji programu SketchUp, gdy nie będzie już dostępna do pobrania?

Od dłuższego czasu nie dostarczmy już mediów instalacyjnych do programu SketchUp Pro. Każdy użytkownik może samodzielnie utworzyć wersję instalacyjną programu SketchUp Pro i zapisać ją na dowolnym nośniku (płyta CD, dysk flash, itp.). Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń w pobieraniu i zapisywaniu plików instalacyjnych na wybranym nośniku.

Aby rozpocząć, przejdź do artykułu w Centrum pomocy w celu pobrania programu SketchUp Pro.

Które licencje zostaną objęte tymi zmianami?

Poniżej przedstawiamy zestawienie licencji, na które wpłynie wygaśnięcie klasycznych licencji wieczystych, oraz opcje odnowienia planu obsługi technicznej.

Licencje komercyjne, na które wpłyną zmianyLicencje komercyjne, na które nie wpłyną zmiany
Klasyczna licencja dla pojedynczego użytkownikaProdukty komercyjne objęte subskrypcją
Klasyczne licencje siecioweLicencje dla przedsiębiorstw sprzedawane bezpośrednio
Odnowienia planu obsługi technicznejLicencje sieciowe dla serwerów prywatnych
Klasyczne licencje ATC - TBCSubskrypcja licencji ATC
 Licencje klasyczne na czas określony (tylko w Chinach kontynentalnych)
Licencje edukacyjne, na które wpłyną zmianyLicencje edukacyjne, na które nie wpłyną zmiany
Klasyczne licencje dla studentów, kończące się 1 czerwca 2020 r.Produkty EDU oparte na subskrypcji
Klasyczne licencje dla instruktorów, kończące się 1 czerwca 2020 r.
Klasyczne licencje non-profit, kończące się 1 czerwca 2020 r.Klasyczne licencje na laptopy dla instytucji edukacyjnych
&nbspLicencje dla sieciowych laboratoriów edukacyjnych
Jakie są wymagania systemowe dotyczące korzystania z produktów w ramach subskrypcji programu SketchUp?

Subskrypcje SketchUp są obsługiwane na większości nowoczesnych komputerów, laptopów i urządzeń mobilnych. Zapoznaj się z sekcją wymagania systemowe, aby upewnić się, że Twój komputer i aktualny system operacyjny są obsługiwane.

Na ilu urządzeniach mogę zainstalować produkty objęte subskrypcją SketchUp?

Produkty można instalować na wielu urządzeniach, ale należy pamiętać, że logowanie jest ograniczone do dwóch urządzeń na aplikację.

W jaki sposób lub gdzie mogę zapisać swoją pracę, jeśli przejdę na subskrypcję?

Swoją pracę można zapisać na komputerze lub, za pośrednictwem Trimble Connect, w pamięci masowej w chmurze, która jest udostępniana w ramach subskrypcji programu SketchUp do użytku profesjonalnego. Korzystając z Trimble Connect, można korzystać z takich funkcji, jak synchronizacja plików, wspólne modelowanie, współdzielone biblioteki zasobów i wielu innych. Dowiedz się więcej o pamięci masowej w chmurze Trimble Connect.

Gdzie mogę zarządzać swoją subskrypcją?

Zarządzanie subskrypcją jest możliwe za pomocą indywidualnego konta Trimble. Kliknij łącze, wprowadź nazwę użytkownika i hasło Trimble ID (TID), aby się zalogować. Uzyskasz dostęp do swoich produktów oraz możliwość przeglądania i edytowania planu subskrypcji, informacji rozliczeniowych i nie tylko. Możesz także przypisywać uprawnienia użytkowników w czasie rzeczywistym i zarządzać nimi.

Migracja licencji klasycznej

Jakie promocje są dostępne dla osób, które zdecydują się przejść z klasycznej licencji wieczystej programu SketchUp Pro na subskrypcję?

Promocje są dostępne dla klientów z kwalifikującymi się klasycznymi licencjami wieczystymi programu SketchUp. Jeśli przejdziesz na roczną lub dwuletnią subskrypcję SketchUp Pro, możesz uzyskać do 60% rabatu. Aby sprawdzić, czy się kwalifikujesz, zaloguj się do swojego konta Trimble lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, podając adres e-mail powiązany z Twoją klasyczną licencją wieczystą. Jeśli spełniasz kryteria, możesz od razu uzyskać dwuletnią subskrypcję online. W przeciwnym razie skontaktuj się z działem sprzedaży, aby poznać dostępne opcje.

Którzy klienci programu SketchUp z licencją klasyczną kwalifikują się do tej promocji?

Aby się zakwalifikować, klienci muszą spełnić wszystkie poniższe wymagania:

 1. Kupili klasyczną wieczystą licencję na program SketchUp Pro dla jednego użytkownika.
 2. Nie korzystali wcześniej z subskrypcji programów SketchUp Shop, Pro ani Studio.
 3. Zarejestrowali klasyczną komercyjną licencję wieczystą na program SketchUp Pro 2016 lub nowszy.

Żadne inne typy licencji nie kwalifikują się do promocji. Każdy posiadacz klasycznej licencji wieczystej może skorzystać z oferty dwuletniej migracji tylko raz.

Jeśli masz aktywną licencję na program SketchUp Pro 2016 lub nowszy, kwalifikujesz się do skorzystania z oferty migracji. Jeśli Twoja klasyczna licencja wieczysta nie była aktualizowana przez ponad 3 lata, nie kwalifikujesz się do tej promocji. Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby poznać dostępne opcje.

Do kiedy będzie trwać promocja?

Promocja obowiązuje do 4 grudnia 2021 r. ze zniżkami różnej wysokości. Klienci z aktywną licencją mogą skorzystać z 60% rabatu do 4 grudnia 2021 r. Klienci, których plan obsługi technicznej wygasł, mogą skorzystać z 60% rabatu do 3 kwietnia 2021 roku. Po tym terminie dostępny rabat wyniesie 40%. Aby otrzymać maksymalny rabat, klienci z aktywnym planem obsługi technicznej muszą dokonać konwersji przed upływem 30 dni od daty zakończenia umowy obsługi technicznej.


Czy ceny promocyjne dotyczą odnowienia subskrypcji?

Nie, ceny promocyjne mają zastosowanie tylko do początkowego okresu nowej subskrypcji i nie są dostępne w przypadku odnawiania subskrypcji.

Co się stanie z moją licencją wieczystą, jeśli skorzystam z tej promocji?

Konkretna licencja należąca do klienta może być nadal używana i może zostać zainstalowana na nowych urządzeniach, jeśli istnieją niewykorzystane aktywacje. Więcej informacji o aktywacji licencji znajdziesz tutaj. Obecnie klasyczne licencje wieczyste nie mogą już być uaktualniane. Po wygaśnięciu planu obsługi technicznej można nadal korzystać z najnowszej wersji klasycznej licencji wieczystej.

Co się stanie z niewykorzystanym okresem mojego planu obsługi technicznej?

Plan obsługi technicznej nie ulega zmianie do czasu daty jego wygaśnięcia. Po wygaśnięciu planu użytkownik traci prawo do obsługi technicznej programu SketchUp i nie będzie już otrzymywać przyszłych wersji produktów. Jeśli w przeszłości użytkownik dokonał aktualizacji za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub lokalnego sprzedawcy albo zdecyduje się dziś zmienić kanał zakupu, obowiązujące warunki mogą być inne. Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z działem sprzedaży lub ze sprzedawcą.

Jeśli zaktualizuję klasyczną licencję wieczystą do 4 listopada 2020 r., czy uzyskam dostęp do wersji SketchUp 2021?

Tak, uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji zawartych w wersji SketchUp 2021 dla posiadaczy klasycznej licencji wieczystej, gdy ta aktualizacja stanie się dostępna.

Jeśli mój plan obsługi technicznej zakończy się po 4 listopada 2020 r., czy będę mieć dostęp do klasycznej licencji programu SketchUp 2021, nawet jeśli wersja SketchUp 2021 zostanie wydana po wygaśnięciu mojego planu obsługi technicznej?

Tak*, jeśli plan obsługi technicznej wygaśnie po 4 listopada 2020 r., nadal otrzymasz klasyczną licencję na program SketchUp 2021, niezależnie od tego, czy program SketchUp 2021 zostanie wydany przed czy po wygaśnięciu planu obsługi technicznej. To nasz prezent dla Ciebie! *(W przypadku niektórych klientów, którzy przeszli na subskrypcję bezpośrednio przez sprzedawcę, ta automatyczna aktualizacja może nie mieć zastosowania).

Czy pomoc techniczna dla klientów z klasyczną licencją wieczystą będzie nadal dostępna?

Tak, klienci z aktywnym planem obsługi technicznej będą mogli korzystać z pomocy. Należy jednak pamiętać, że tylko subskrypcja programu SketchUp zagwarantuje stały dostęp do pomocy technicznej po wygaśnięciu planu obsługi technicznej.

Czy można otrzymać zwrot kosztów po wykupieniu subskrypcji?

Klienci mają prawo do zwrotu kosztów do 14 dni od daty zakupu. Po zrealizowaniu zwrotu kosztów produkty objęte subskrypcją nie będą już dostępne.

Mój plan obsługi technicznej został niedawno odnowiony. Czy w związku z tym mogę otrzymać zwrot kosztów?

Jeśli plan obsługi technicznej dla klasycznej licencji wieczystej został zaktualizowany mniej niż 14 dni temu, użytkownik ma prawo do pełnego zwrotu kosztów. Należy pamiętać, że zwrot kosztów planu obsługi technicznej spowoduje przywrócenie poprzedniej wersji klasycznej licencji wieczystej.

Nie chcę dwuletniej umowy. Chcę skorzystać z rocznej promocji, na którą oferta przyszła pocztą e-mail na początku tego roku. Co muszę zrobić, aby ją aktywować?

Nie ma problemu! Aby skorzystać z tej oferty, skontaktuj się z działem sprzedaży. (Nie zapomnij jednak, że dwuletnia umowa to najlepsza propozycja, jaką kiedykolwiek zaoferowaliśmy!)

Co stanie się z moją subskrypcją po zakończeniu dwuletniej umowy?

Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na dodatkowe dwa lata po aktualnym, pełnym koszcie programu SketchUp Pro. Jeśli nie chcesz, aby Twoja subskrypcja była odnawiana, możesz zalogować się do swojego konta Trimble i zmienić ustawienia odnawiania.

Co jeśli chcę kupić program SketchUp Shop zamiast Pro? Czy dostanę rabat na tę subskrypcję?

Nie, rabat oferujemy tylko w przypadku subskrypcji programu SketchUp Pro. Nie obejmuje to subskrypcji programów SketchUp Shop ani SketchUp Studio.

Czy mogę przenieść rabat na inne konto?

Ta oferta jest ważna tylko dla posiadaczy klasycznej licencji wieczystej. Nie można jej przenieść na inne konto. Jeśli masz problemy z zastosowaniem tego rabatu na swoim koncie Trimble, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Czy można kupić kilka subskrypcji z rabatem?

Nie, ta oferta jest ważna tylko dla pojedynczej subskrypcji programu SketchUp Pro. Jeśli masz klasyczną wieczystą licencję sieciową lub korporacyjną, którą chcesz przekształcić w subskrypcję, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Doskonale! Bardzo się cieszę. Jak mogę skorzystać z rabatu?

Musisz zalogować się do swojego konta Trimble, aby zweryfikować swoje uprawnienia. Następnie rabat zostanie automatycznie zastosowany podczas płatności!

Przypadkowo usunąłem kod promocyjny z wiadomości e-mail. Jak mogę go odzyskać?

Możesz uzyskać dostęp do swojej promocji, wracając do wiadomości e-mail i klikając łącze „Subskrybuj”. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem sprzedaży, aby odzyskać swój kod promocyjny.

Zarządzam w mojej firmie wieloma licencjami dla pojedynczego użytkownika, ale wszystkie są zarejestrowane pod moim adresem e-mail. Czy mogę skorzystać z rabatu na subskrypcję dla każdej licencji na pojedynczego użytkownika?

Z tego rabatu nie można skorzystać w naszym sklepie internetowym. Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby poznać dostępne opcje.

Was this article helpful?