SketchUp Desktop 2024.0

Vad är nytt i SketchUp 2024?

SketchUp för stationära datorer

 • Ny grafikmotor – SketchUps grafikmotor har fått en uppgradering! Den nya grafikmotorn utnyttjar ny hårdvaru- och mjukvaruteknik och ger avsevärda förbättringar av filnavigering och responsivitet. 
 • Ambient Occlusion (Omgivande ocklusion) – En ny ytstil som lägger visuell vikt vid hur kanter och ytor interagerar i dina modeller, vilket ger djup och realism i SketchUp. 
 • Trimble Connect och länkdelning – SketchUp för stationära datorer innehåller nu en inbyggd Trimble Connect-integration. Med Trimble Connect kan du enkelt dela en visningslänk till en version av din modell och snabbt komma åt dina .skp- filer på olika enheter.
 • Add Location (Lägg till plats) – Nya Add Location (Lägg till plats) förenklar processen med att lägga till högkvalitativ, exakt terräng, inklusive ett uppdaterat arbetsflöde, en synlig sann nord-pil och förbättrade importalternativ. 
 • Förbättringar av IFC-import och IFC-export – Import av IFC-filer till SketchUp går nu snabbare och är mer förutsägbart. Vi har också gjort flera uppdateringar av IFC-4-exporter som hjälper till att upprätthålla datakonsistens och optimerade filer, inklusive ett alternativ för geometrisk tessellation och flera uppgraderingar av hur dina komponenter exporteras. 
 • USDZ- och gITF-interoperabilitet – Nya import- och exportfunktioner för både USDZ- och gITF-filer öppnar nya möjligheter för avancerade visualiseringsarbetsflöden och smidiga övergångar till och från branschstandardverktyg för skapande av digitalt innehåll.  
 • Scan Essentials Ground Mesh (marknät) – Det nya Ground Mesh-verktyget (marknätsverktyget) i Scan Essentials kan snabbt och enkelt omvandla en skanning av 3D-punktmoln till ett exakt, quad-face-baserat terrängnät som du kan redigera och manipulera i SketchUp. 
 • Feldialogstillägg – Om ett av dina tillägg inte laddas när du startar SketchUp visas nu en ny feldialog som kan hjälpa dig att avgöra vilket tillägg som är felaktigt, uppdatera tillägget om det finns en tillgänglig uppdatering eller avinstallera det. 
 • Modelleringsförbättringar – Olika förbättringar av modellering i kärnverktyg och funktioner syftar till att öka produktiviteten och hjälpa dig att behålla ditt kreativa flöde.  
 • Revit-importör – SketchUps Revit-importör är nu kompatibel med Revit 2024. 

LayOut

 • Versionslös LayOut – LayOut-filer från v. 24.0 och framåt är nu versionslösa. Det innebär att filer som skapats i 2024 kan öppnas i versioner som stöds (två år före den aktuella versionen)  av LayOut utan att de behöver sparas i en specifik årsversion. 
 • Performance (Prestanda) – Den nya fliken Performance (Prestanda) i inställningar introducerar Draft Mode (Ukastläge) som hjälper dig att förbättra grafikprestandan när du arbetar i ditt dokument. Dessutom kan du prova LayOuts experimentella grafikmotor [Labs]..
 • Ambient Occlusion (Omgivande ocklusion) – Den nya ytstilen Ambient Occlusion (Omgivande ocklusion) känns igen och förmedlas i LayOut-vyportar för rikare 2D-dokumentation.
 • Förbättrad inferens – Inferenslåsning i LayOut är nu lite mer likt SketchUp. När du arbetar i dokumentet kommer LayOut dessutom att begränsa tillgängliga referenser när du ritar, till entiteter som ligger närmast ditt senaste musklick, vilket ökar responsen när du flyttar och kopierar entiteter  
 • Ej skalbara etiketter – Etiketter har inte längre skalgrepp men förblir skalbara när de kopplas till LayOut- eller SketchUp-geometri. 
 • Exportförbättringar – När du exporterar ditt dokument kan du nu välja flera sidintervall samtidigt. Exporter kommer nu att inkludera sidnamn tillsammans med filnamnet. 

Buggfixar och andra förbättringar

SketchUp

SketchUps nya grafikmotor

Vad vi har gjort

SketchUps grafikmotor har fått en uppgradering! Den nya grafikmotorn utnyttjar av ny hård- och mjukvaruteknik och ger betydande förbättringar av filnavigering och responsivitet.

Detaljerad information

SketchUps nya grafikmotor är en stor grej som gör att du kan utnyttja ny hård- och mjukvaruteknik för att göra din modelleringsupplevelse ännu smidigare. Bland förbättringarna märks både en ökning av bildramar per sekund när man kretsar kring modeller av olika storlek och komplexitet samt bättre hantering och respons. Dina resultat kan variera, men våra interna tester har visat att de vanligaste konfigurationerna var ungefär 2,4 gånger snabbare än SketchUps klassiska grafikmotor. För avancerade konfigurationer såg vi en förbättring på 8,4 gånger snabbare, i vissa fall ännu högre än!  

Den ”klassiska” SketchUp-grafikmotorn är fortfarande tillgänglig vid behov. I det nya avsnittet Grafik i fönstret Inställningar finns alternativ för att växla mellan grafikmotorer när som helst. 

Alla maskinvarukonfigurationer som kan köra SketchUp för stationära datorer har inte stöd för den nya grafikmotorn. För konfigurationer som inte stöds, eller om SketchUp ser att den nya motorn kommer att vara långsammare eller instabil på din enhet, ser du ett meddelande som informerar dig om att SketchUp fortsätter att använda den klassiska grafikmotorn. 

Läs mer

Mer information om den nya grafikmotorn och allt som finns tillgängligt i det nya avsnittet Grafik i Inställningar finns i Grafik i vårt hjälpcenter. 

Ambient Occlusion (Omgivande ocklusion)

Vad vi har gjort

Ambient Occlusion (Omgivande ocklusion) är en ny stilinställning som lägger visuell betoning på hur kanter och ytor interagerar i dina modeller, vilket ger djup och realism i SketchUp. 

Detaljerad information

Ambient Occlusion (Omgivande ocklusion) är en ny stilinställning som är tillgänglig med den nya grafikmotorn i SketchUp. Inställningen använder skuggnings- och renderingstekniker för att lägga visuell betoning på samspelet mellan kanter och ytor. Dessa interaktioner kan hjälpa dig att lägga till ett upplevt djup i dina modeller, vilket ökar realismen. 

Läs mer

Ambient Occlusion (Omgivande ocklusion) är en global stilinställning som kan aktiveras från menyn View (Visa): View (Visa) > View Style (Ytstil) > Ambient occlusion (Omgivande ocklusion), eller genom att använda Sök. Du kan också välja färdiga stilar för Ambient Occlusion (Omgivande ocklusion) i panelen Stilar eller justera inställningarna för Omgivande ocklusion och skapa dina egna nya stilar med Omgivande ocklusion. För mer information se Choosing a Style (Välja en stil)

Trimble Connect och länkdelning

Vad vi har gjort

SketchUp innehåller nu en inbyggd Trimble Connect-integration. Med Trimble Connect kan du enkelt dela en visningslänk till en version av din modell och snabbt komma åt dina .skp- filer på olika enheter via SketchUp för stationära datorer, iPad och webben.

Detaljerad information

Trimble Connect är en molnbaserad gemensam datamiljö (CDE) och samarbetsplattform som utformats med byggbranschen i åtanke. I din SketchUp-prenumeration ingår tillgång till Trimble Connect med obegränsad molnlagring. Tidigare kunde du komma åt Trimble Connect via Trimble Connect-tillägget som finns i Extension Warehouse. Nu har vi eliminerat behovet av det tillägget genom att integrera Trimble Connect direkt i SketchUp för stationära datorer. Trimble Connect har ett eget verktygsfält med fler alternativ i filmenyn. 

Med den nya Trimble Connect-integrationen kan du: 

 • Enkelt öppna och spara filer i Trimble Connect.
 • Spåra revisioner och se när en fil senast uppdaterades.
 • Snabbt överföra modeller mellan SketchUp för stationära datorer, SketchUp för webben och SketchUp för iPad. 
 • Dela en länk med visningslänk till en modell som sparats i Trimble Connect.

Läs mer

Mer information om hur du får ut mesta möjliga av Trimble Connect finns i Använda Trimble Connect med SketchUp

Add Location (Lägg till plats)

Vad vi har gjort

Nya Add Location (Lägg till plats) förenklar processen med att lägga till högkvalitativ, exakt terräng, inklusive ett uppdaterat arbetsflöde, en synlig sann nord-pil och förbättrade importalternativ.

Detaljerad information

Den nya och förbättrade funktionen Add Location (Lägg till plats) gör det enklare och mer förutsägbart än någonsin att geolokalisera din modell och importera detaljerade terrängdata, särskilt vid stora importer. 

Den nya Add Location (Lägg till plats) innehåller: 

 • Ett platsstift som du kan slå på och av. 
 • En sann norr-pil som hjälper dig att orientera din modell korrekt med förståelse för var projektets norr är. Bra för användare när de genererar sol- och skuggsimuleringar.
 • En ghostad version av din modell som hjälper dig att se hur den passar in i den terräng du importerar. 
 • Större importområden oavsett upplösning. 
 • Möjlighet att justera varje sida av urvalsområdet oberoende av varandra. 
 • Ett reglage som ger dig möjlighet att justera maskdensiteten för den terräng du vill importera. 
 • Högkvalitativa data för medelstora och stora importer.
 • Möjligheten att visa alla tidigare importer vid varje efterföljande import. 
 • Bättre hantering av taggar.    

Läs mer

Ta en titt på våra artiklar om Add Location (Lägg till plats) för mer information om hur den nya Add Location (Lägg till plats) fungerar. 

IFC-förbättringar av import och export

Vad vi har gjort

Importer av IFC-filer till SketchUp går nu snabbare och är mer förutsägbart. Vi har också gjort flera uppdateringar av IFC-4-exporter som hjälper till att upprätthålla datakonsistens och optimerade filer, inklusive ett alternativ för geometrisk tessellation och flera uppgraderingar av hur dina komponenter exporteras. 

Detaljerad information

IFC-filer innehåller ett klassificeringssystem som används av SketchUps klassificerare. Det har gjorts flera betydande förbättringar av processen för import och export av IFC-filer till exempel: 

 • Du kan nu importera IFC-filer med specialtecken som ”ã”, ”ó”, ”ğ”. 
 • Du kan importera text från språk med icke-arabiska tecken, t.ex. japanska, kinesiska eller grekiska.
 • Vi har också lagt till ett alternativ som bevarar ritningens ursprung vid import. 

När det gäller export av IFC4-filer ger SketchUp nu ytterligare alternativ som omfattar:

 • Export av geometrisk tessellering. Tessellation (tessellering) kan hjälpa dig att optimera dina data och gör din export hälften så stor som den annars skulle vara.  
 • Exportera fördefinierade typer/objekttyper. Dessa attribut exporteras nu som klassattribut. 
 • Bevarade attributenheter. Det imperialistiska eller metriska enhetsvärdet för attribut som ”Position” och ”Storlek” bevaras nu vid export. 
 • Exportera dynamiska attribut. Alla dynamiska attribut från komponenter exporteras till IFC4 som en PropertySet med namnet ”SU_DynamicAttributes”.  

Läs mer

Mer information om hur du använder IFC-filer i SketchUp finns i Klassificera objekt

USDZ- och gITF-interoperabilitet

Vad vi har gjort

Import- och exportfunktioner för både USDZ- och gITF-filer öppnar nya möjligheter för avancerade visualiseringsarbetsflöden och smidiga övergångar till och från branschstandardverktyg för skapande av digitalt innehåll.

Detaljerad information

USDZ utvecklades av Pixar och är känt för att effektivt hantera komplexa 3D-scener och animeringar. gITF är känt som ”JPEG i 3D” och erbjuder ett robust ramverk för överföring och laddning av 3D-modeller. SketchUp erbjuder nu möjligheten att importera och exportera båda dessa format, vilket öppnar upp för ny plattformsoberoende interoperabilitet för avancerad 3D-visualisering. 

Läs mer

Ta en titt på Använda SketchUp-data med andra modelleringsprogram eller verktyg

Scan Essentials Ground Mesh (Marknät)

Vad vi har gjort

Det nya verktyget Ground Mesh (marknät) i Scan Essentials kan snabbt och enkelt omvandla en skanning av 3D-punktmoln till ett exakt, quad-face-baserat terrängnät som du kan redigera och manipulera i SketchUp. Med denna uppdatering kommer Scan Essentials också att använda samma språk som SketchUp. 

Detaljerad information

Scan Essentials är nu tillgängligt med en SketchUp Studio-prenumeration. Med det nya verktyget Ground Mesh (marknät) erbjuder Scan Essentials nya sätt att skapa terräng från ett 3D-punktmoln med metoderna Fit Cloud (passa moln), Rectangular (rektangulär) eller Bounded (avgränsad). 

Med metoden Fit Cloud (passa moln) kommer nätet att anpassas till dina skannade markdata och automatiskt fylla i hål.

Med metoden Rectangular (rektangulär) kan du ange ett rektangulärt område inom dina skanningsdata för att definiera ett marknät. 

Metoden Bounded (avgränsad) skapar ett marknät som mappar till en vald yta i modellen.  

Läs mer

Ta en titt på Använda Scan Essentials för all information om hur du använder det nya verktyget Ground Mesh (marknät) och andra funktioner för att bättre utnyttja punktmolnsdata i dina SketchUp-modeller. 

Feldialogstillägg

Vad vi har gjort

Om ett av dina tillägg inte laddas när du startar SketchUp visas nu en ny feldialog som kan hjälpa dig att avgöra vilket tillägg som är felaktigt, uppdatera tillägget om det finns en tillgänglig uppdatering eller radera det. 

Detaljerad information

Tillägg är ett utmärkt sätt att anpassa SketchUp och utöka dess funktioner. Det som inte är så bra är när dessa tillägg inte laddas (vanligtvis för att de är lite föråldrade). För att stabilisera din SketchUp-upplevelse visas följande felmeddelande när ett eller flera tillägg stöter på ett fel vid programstart:

När detta fel visas söker SketchUp i Extension Warehouse efter en uppdatering av det problematiska tillägget. Du kan sedan visa detaljerna om felet, kopiera dessa detaljer, välja att uppdatera tillägget, inaktivera det eller avinstallera det.  

Läs mer

I artikeln Tilläggsfel i avsnittet Felsökning i hjälpcentret finns mer information om hur du kan arbeta med dessa fel. 

Modelleringsförbättringar

Vad vi har gjort

Olika förbättringar av modellering i kärnverktyg och funktioner syftar till att öka produktiviteten och hjälpa dig att behålla ditt kreativa flöde.  

Detaljerad information

Med den här uppdateringen har vi också arbetat hårt med att förbättra några av SketchUps kärnverktyg och inbyggda modelleringsfunktioner. Här är en översikt: 

 • Move Tool Rotation Grips (Rotationsgrepp för flyttverktyget) – Du kan nu stänga av eller slå på flyttverktygets rotationsgrepp i avsnittet Drawing (Ritning) i Preferences (Inställningar) för att begränsa visuellt brus och göra flyttverktyget lättare att navigera. En genväg är också tillgänglig för denna nya ritningsinställning.
 • Mid-Operation Undo (Ångra mitt i en åtgärd) – Ångra avbryter nu en pågående åtgärd utan att också ångra en tidigare genomförd åtgärd. 
 • Inference to Guides (Inferens till guider) – Inferens till guider var ibland omöjligt när man drog en linje från ett objekt till en guide. Du kan nu mer effektivt använda guider som inferens när du ritar.
 • Rectangle Inferences (Rektangelinferenser) – När du ritar en rektangel på ett yta kan du nu inferera till kanter inom ytan, vilket innebär att din rektangel kan anpassas till vilken kant som helst i samma plan som den yta den ritas på. 
 • Leaning Ladder Inference (inferens för lutande stege) – Precis som när du lutar en stege mot en vägg låter denna nya funktion dig veta med ett ”X” när geometrin du roterar korsar ytan du ”lutar” mot. 
 • Osparade framsteg* (Windows) – Om du har gjort ändringar i din modell som inte har sparats, ser du nu en ”*” bredvid filnamnet i programmets titelfält i Windows. Mac-användare: du kan avgöra detta genom att titta efter den grå pricken i mitten av den röda Stäng-knappen för att visa att dina framsteg ännu inte har sparats.  

LayOut

Versionlös LayOut

Vad vi har gjort

LayOut-filer från v. 23.0 och framåt är nu versionslösa. Det innebär att filer som skapades i 2024 kan öppnas i förra årets LayOut utan att man behöver spara dem i ett specifikt format.

Performance (Prestanda)

Vad vi har gjort

En ny uppsättning alternativ i Preferences (Inställningar) erbjuder inställningar som Draft Mode (Utkastläge) för att hjälpa dig att förbättra grafikprestandan när du arbetar i ditt dokument. 

Detaljerad information

Den nya fliken Performance (Prestanda) i Preferences (Inställningar) innehåller alternativ som kan hjälpa dig att justera hur LayOut hanterar grafik för att förbättra den övergripande prestandan. Två viktiga funktioner är Draft Mode (Utkastläge) och vår nya experimentella grafikmotor. 

Med Draft Mode (utkastläge) kan du skjuta upp renderingen av entiteter på din sida medan du navigerar. När Draft Mode (utkastläge) är aktiverat visar LayOut förenklade versioner utan slutliga linjevikter, streck eller mönsterfyllningar. Du kan välja att aktivera utkastläget under sidnavigering, eller slå på/av det för att flytta runt på mycket tunga sidor. Dessa ändringar är endast synliga när du arbetar med ditt dokument. Detta innebär en lättare laddning som förbättrar navigeringshastigheten i din fil samtidigt som den höga upplösningen bibehålls för alla ritningsexporter. 

LayOuts experimentella grafikmotor är en funktion i SketchUp Labs. Den är inaktiverad som standard, men du kan aktivera den för att se hur den kan förbättra din prestanda genom att tillhandahålla en modern grafisk infrastruktur med mycket flexibilitet. 

Läs mer

Vi diskuterar dessa alternativ lite mer ingående i avsnittet Performance (Prestanda)

Förbättrad inferens

Vad vi har gjort

Inferens i LayOut är nu lite mer likt SketchUp. När du arbetar i ditt dokument kommer LayOut att begränsa tillgängliga referenser när du ritar till enheter som ligger närmast ditt senaste musklick. 

Detaljerad information

För dem som är vana vid hur inferenser fungerar i SketchUp kommer du att bli glad att höra att inferenser nu fungerar lite mer som du är van vid. 

Dessutom har de aktiva inferenserna vid flytt och kopiering av entiteter förenklats, så att LayOut egentligen bara infererar mot den punkt där du hämtade en entitet från. Du kommer att märka att det går snabbare att flytta, kopiera och placera entiteter på en sida.

Läs mer

Information om hur inferenser fungerar i LayOut med denna förbättring finns i Using Inferences (Använda inferenser).

Non-Scalable Labels (Ej skalbara etiketter)

Vad vi har gjort

Labels (Etiketter) har inte längre skalgrepp men förblir skalbara när de kopplas till LayOut- eller SketchUp-geometri. 

Detaljerad information

Med LayOuts Label tool (etikettverktyg) () skapar du en etikett med en textruta, en linje (tekniskt kallad ledare) och en pil eller ändpunkt som pekar på ett specifikt objekt i det ritade området. Vi har uppdaterat etiketterna fungerar så att de inte längre har skalgrepp men fortfarande tillåter skalning när de fästs på annan geometri. 

Läs mer

Etiketter beskrivs i detalj i Labeling Items in Your Document (Märkning av objekt i ditt dokument) 

Exportförbättringar

Vad vi har gjort

När du exporterar ditt dokument kan du nu välja flera sidintervall samtidigt och eller exportera med sidnamn inkluderat i filnamnet.

Detaljerad information

Du kan nu  ange flera sidintervall för export samtidigt. Det innebär att du kan exportera specifika sidor eller sidintervall samtidigt utan att behöva initiera flera exporter. 

Dessutom innehåller din bildexport nu sidnamnet i filnamnet, så att exporterade filer är lättare att navigera utanför LayOut. 

Läs mer

Mer information finns i Exporting or Printing Your LayOut Document (Exportera eller skriva ut ditt LayOut-dokument)

Buggfixar och andra förbättringar

SketchUp

Stabilitet

 • Åtgärdat en krasch som kunde inträffa vid öppning av vissa filer som skapats med SketchUp 2023.1.
 • (Win) åtgärdat en krasch som inträffade när tillägg skickade meddelanden till SketchUp. Scenbyte när Scan Essentials installerades var det vanligaste fallet.
 • Åtgärdat en krasch när ett stort värde anges för antalet segment i en båge.

Verktyg

 • Visning av Rotation grips (rotationsgrepp) för verktyget Move (flytta) har lagts till som en inställning tillsammans med möjligheten att växla som en genväg
 • Förbättrad synlighet för fästen när du använder verktyget Move (flytta)
 • Förbättrad hantering av fästen som är ovanpå vertex (t.ex. kantändpunkter)
 • Förbättrade ändringar av orienteringen av ett befintligt fäste
 • Förbättringar av de steg som krävs för att placera ett fäste
 • Ändrade det kontextuella menyalternativet för att ändra fästesorienteringen till Reorient Snap (Ändra fästesorientering)
 • Fästen är nu synliga för alla markerade objekt i vissa verktyg, t.ex. Move (flytta). Tidigare var du tvungen att peka på objektet för att se dess fästen
 • Har lagt till en post för Reverse Snap (Omvänt fäste) i snabbmenyn
 • Åtgärdat ett problem där ett fäste raderades om det markerades och Escape sedan trycktes ned
 • Åtgärdat ett problem där promenader i vissa modeller tog dig i motsatt riktning
 • Åtgärdat ett problem där Undo (Ångra) inte hade någon effekt
 • (Win) inbyggda verktyg i verktygsfältet kan inte längre tas bort oavsiktligt genom att klicka när dialogfönstret för verktygsfältet är öppet
 • (Win) Nu kan man klicka var som helst i fliken för scenens namn när man byter namn på den
 • (Vinn) Ökade storleken på knappen ”Add Tag” (”Lägg till tagg”) i taggfacket för att bättre matcha storleken på andra knappar
 • (Win) För effektivare redigering kan du trycka på Tab (Tabb) för att hoppa mellan fälten när du redigerar scenens namn och beskrivning i scenfacket

Scan Essentials

 • Scan Essentials har uppgraderats till version 1.2024.0318

Revit-importören

 • Revit-importör har uppgraderats till version 1.2024.0318

Ambient Occlusion (Omgivande ocklusion)

 • Stilpanelen erbjuder nu ett nytt standardbibliotek för stilar, ”Ambient Occlusion” (”Omgivande ocklusion”). Prova de olika varianterna och visa oss gärna vilka stilar du har skapat med Ambient Occlusion (Omgivande ocklusion)!
 • Åtgärdat ett fel där status inte översattes i menyn för Ambient Occlusion (Omgivande ocklusion)

Diverse

 • Ändrade filplatsen för ”working”-filer i både SketchUp och LayOut som används för att återställa modeller och dokument till att använda följande sökväg:
 •  Windows: C:\<UserName>\AppData\Local\SketchUp\SketchUp 2024\SketchUp\working\Mac: /Library/Application Support/SketchUp 2024/SketchUp/working/
 • Åtgärd för att punkteringar gjorda med Ruby inte ser korrekta ut
 • Korrigerade ett fall där Åtgärda problem i Modellinfo/statistik kunde radera terrängkanter
 • (Win) Åtgärdade ett problem där ändringar i kamerans felsökningsdialog inte trädde i kraft
 • Åtgärdade ett problem där kryssrutan Taggar fungerade dåligt i sceninställningar
 • Möjligheten att byta GPU i Inställningar > Grafik i konfigurationer med diskreta grafikkort har lagts till
 • Åtgärdat ett problem där SketchUp efter start har en tidszon på UTC-7, och tidszonen inte är inställd i standardmallen
 • Åtgärdat ett problem där en komponent som läggs till från komponentbläddraren fick SketchUp att krascha
 • Åtgärdat ett problem där SketchUp kraschade om man lade till en komponent från komponentbläddraren 
 • Åtgärdat ett problem där materialdialogens väljare gjorde den valda geometrin svart istället för i rätt färg
 • Åtgärda ett problem vid utskrift där processen inte kunde avbrytas
 • Åtgärdat ett problem där en markerad taggtext inte visades korrekt
 • Åtgärdat ett problem i stildialogen där röntgenreglaget för transparens inte fungerade korrekt
 • Åtgärdat ett problem där brickor inte dockades korrekt när knappen ”Återställ arbetsyta” valdes
 • Åtgärdat ett problem för textverktyget där hotspot inte visades när muspekaren förflyttades över geometri
 • Åtgärda ett problem där ESC-tangenten inte avslutade komponentdialogen efter redigering
 • Åtgärdade ett problem med fönsterpositionering för Ruby där positionen för dialogrutan för nytt fönster inte angavs korrekt
 • Åtgärdat ett problem där tabbning genom entitetsinformation inte utfördes i rätt ordning
 • Åtgärdat ett problem där geometri utan tagg inte visades korrekt i entitetsinformation
 • Åtgärdat ett problem där valet av en tagg i modellen skulle leda till att brickans bredd blev bredare
 • Åtgärdat ett problem där bokstaven ”Z” visades i rutan Mätningar om man använde kortkommandon som t.ex. zoomverktyget
 • Åtgärdat ett problem där scenbeskrivningar inte fungerade korrekt
 • Åtgärdat ett problem där dialogfackets bredd slumpmässigt hoppade till en annan bredd vid arbete i vyport
 • Åtgärdat ett problem där taggar försvann när man valde Fil/ny
 • Åtgärdat flera felaktiga översättningar i lokaliserade språk
 • (Win) Åtgärdat ett problem där klassificeraren, taggverktygsfältet och mätrutan inte visades korrekt
 • (Win) Åtgärdat ett problem där redigeringsfliken i materialdialogen med RGB valt inte visades korrekt
 • (Win) Löst problem med installationen av Revit-importör. Dessutom markerar installationsprogrammet inte längre Scan Essentials- och Revit-tilläggen som markerade som standard.
 • (Mac) Åtgärdat ett problem med markörens hotspots vid 32 x 32 som inte visades
 • Åtgärdat ett problem där svaret på HtmlDialog – Stor POST-begäran var felaktigt utformad
 • (Win) Åtgärdat ett problem där namntexten för miniatyrbilden av scenen inte var anpassad
 • (Win) Åtgärdat ett problem med Trimble Connects Spara som-dialogruta där Alt+tabbning mellan program fick dialogrutan att bete sig på ett icke-modalt sätt och överlappa andra program
 • (Vinn) Förbättring så att Trimble Connect-verktygsfältet som standard visas på höger sida av det övre verktygsfältet
 • (Win) Åtgärdat ett fel där en del av gränsen för verktygsfältmenyn saknades vid vissa skärmupplösningar
 • (Win) Åtgärdat ett fel som gjorde att vissa menyseparatorer hade olika tjocklek
 • Åtgärdat problem där lokala översättningar saknades eller var felaktiga, inklusive text kopplad till Offset-verktyget, Dela en länk, Anpassa, Platsnål och Modellinfoenheter

LayOut

Stabilitet

 • Vi har förbättrat prestandan för dokumentladdning. Fördröjningen orsakades av en kontroll vi gjorde med klipplanen nära/långt borta i SketchUp så leta efter eventuella fall av vyportsklippning med din SketchUp-modells vyportar.  Låt oss också veta om du upplever att filinläsningen har förbättrats.
 • Våra standardmallar levereras nu med Output Override inaktiverat.

Vyportar för SketchUp-modeller

 • När du avmarkerar bakgrunden i SketchUps modellinspektör visas inte längre himlen, marken och horisonten i vyporten.
 • Uppdaterat beteendet för dimensioner för att förhindra dimensionering till SketchUp-modellens vyportgräns
 • Åtgärdat ett problem där LayOut krävde en ny rendering av en SketchUp-modellvy vid slumpmässiga tidpunkter
 • Åtgärdat ett problem där en åsidosättning av stil inte kvarstod när en vy kopierades och klistrades in

Diverse

 • Åtgärdat ett problem där minskning av antalet flervalsenheter via skiftval inte skulle ändra storlek på avgränsningsrutan
 • Åtgärdat beteende där ”Escape” inte stängde dialogrutan Sök text
 • Åtgärdat ett beteende där rutnät försköts vid ändring av pappersmarginaler och relaterade marginalinställningar
 • Åtgärdat ett problem där precisionsgizmen visades på fel plats när man avbröt en förflyttning eller rotation
 • Åtgärdat ett problem där oväntade tecken infogades i dokument med RTF-text
 • Åtgärdade ett problem där skalning av etiketter och dimensioner orsakade felplacerad rotation i kontrollcentret
 • Åtgärdat en bugg relaterad till att ångra obunden textgenväg, ångring krävde att genvägen skrevs in två gånger
 • Åtgärdat ett fel som orsakade en krasch när text ersattes av autotext i Windows
 • (Win) Åtgärdat ett problem som gjorde att bågar och cirklar utan heldragna linjer återgavs felaktigt i bildexport
 • (Mac) Åtgärdat ett problem där fokus kunde fastna i sidinspektören tills LayOut startades om
 • Åtgärdat ett lokaliseringsproblem med LayOut-inställningar på alla språk där Pan and Zoom Redraw Delay (Panorera och fördröjning av zoomåterställning) inte var översatt
 • Åtgärdat ett problem där LayOut inte öppnades på det angivna språket när LayOut startades från kommandoraden med alternativet -lang

Style Builder

Buggfixar

 • (Mac) Åtgärdat ett problem där Style Builder kraschade vid stängning
 • Åtgärdat en krasch vid stängning av Style Builder (Mac)

SketchUp API

C API-överlagringar

Vi introducerar C API:er som gör det möjligt för tillägg att rita över SketchUps vy. Dessa API:er möjliggör blandad ritning med hjälp av transparens och/eller djupinformation. De nya C API-överlagringsfunktionerna erbjuder funktioner som inte erbjuds av Ruby API Overlays.

Tidigare var avancerade tillägg (som renderingstillägg) tvungna att använda plattformsspecifika tekniker för att få grepp om SketchUps vy och utföra sådana ritningar. Dessa lösningar har nu brutits efter införandet av den nya grafikmotorn. Vi hoppas att dessa nya API:er kommer att ge ett stabilt och dokumenterat sätt för dessa fantastiska tillägg att fortsätta fungera.

SDK-paketet innehåller ett enkelt exempelprojekt (kallat ”Överlagringar”) som demonstrerar API:erna. Ta en titt och meddela oss om vi har missat något.

Ruby 3.2

Vi har uppgraderat till Ruby 3.2.2. 

Ytterligare ändringar och förbättringar av Rubys API

 • Versionen av OpenSSL i Ruby uppdaterades till OpenSSL 1.1.1w
 • Lagt till stöd för exportalternativet :page_range för Layout::Document#export
 • Lagt till Sketchup::View#graphics_engine

Buggfixar i Ruby API

 • Åtgärdat problem på Mac där UI.create_cursor skulle ge en felaktig hotspot
 • Åtgärdat regression i Sketchup.resize_viewport introducerad i SketchUp 2023.1 i Windows
 • Åtgärdat ett problem där Ruby Console inte automatiskt rullade till slutet efter Clear
 • Åtgärdat ett problem där vissa Ruby-observatörer skulle aktiveras om modellen sparades när en komponent redigerades. Särskilt InstanceObserver's onOpen/onClose och ModelObserver's onTransactionStart/onTransactionCommit bör inte längre anropas i den situationen.