SketchUp Desktop 2024.0

Nowości w programie SketchUp 2024

SketchUp for Desktop

 • Nowy silnik graficzny – silnik graficzny SketchUp został ulepszony! Ten nowy silnik graficzny wykorzystuje nowe technologie sprzętowe i programowe, zapewniając znaczną poprawę nawigowania po plikach oraz wyższą szybkości reakcji. 
 • Okluzja otoczenia — nowy styl powierzchni, który wizualnie podkreśla interakcję krawędzi i ścian w modelach, zapewniając głębię i realizm w programie SketchUp. 
 • Trimble Connect i udostępnianie łączy – SketchUp for Desktop oferuje teraz natywną integrację z Trimble Connect. Dzięki Trimble Connect możesz łatwo udostępnić łącze do wersji swojego modelu, która jest przeznaczona tylko do przeglądania, i szybko uzyskać dostęp do pliku .skp na różnych urządzeniach.
 • Dodaj lokalizację – nowa funkcja Dodaj lokalizację upraszcza proces dodawania dokładnego terenu o wysokiej jakości, usprawnia proces pracy, dodaje widoczną strzałkę wskazującą północ i ulepszone opcje importu. 
 • Ulepszenia importu i eksportu plików IFC - Importowanie plików IFC do SketchUp jest teraz szybsze i bardziej intuicyjne. Wprowadziliśmy również wiele ulepszeń procesu eksportu formatu IFC-4, które pomagają zachować spójność danych i uzyskać zoptymalizowane pliki. Ulepszenia te obejmują opcję teselacji geometrycznej i wiele aktualizacji sposobu eksportowania komponentów. 
 • Współdziałanie formatów USDZ i gITF – nowo dodana funkcja importu i eksportu zarówno plików USDZ, jak i gITF, otwiera nowe możliwości w zakresie zaawansowanych przepływów pracy związanych z wizualizacjami oraz płynne przejście do i ze standardowych narzędzi do tworzenia treści cyfrowych.  
 • Narzędzie Siatka podłoża w Scan Essentials – nowe narzędzie Siatka podłoża w Scan Essentials może szybko i łatwo przekształcić skan chmury punktów 3D w dokładną siatkę terenu opartą na czterech wierzchołkach, którą można edytować i manipulować w programie SketchUp. 
 • Okno dialogowe błędu rozszerzenia – jeśli jedno z rozszerzeń nie zostanie wczytane po uruchomieniu programu SketchUp, zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe błędu, które pomoże określić, które rozszerzenie nie działa, a także zaktualizować je, gdy jest dostępna aktualizacja, lub je odinstalować. 
 • Ulepszenia modelowania – różne ulepszenia modelowania w podstawowych narzędziach i funkcjach, które mają na celu zwiększenie produktywności i pomoc w utrzymaniu kreatywności.  
 • Revit Importer – narzędzie Revit Importer w programie SketchUp jest teraz zgodne z Revit 2024. 

LayOut 

 • LayOut bez wersji – pliki LayOut od wersji 24.0 nie są teraz oznaczane numerem wersji. Oznacza to, że pliki utworzone w 2024 roku mogą być otwierane w obsługiwanych wersjach (do dwóch lat wcześniejszych niż bieżąca wersja) programu LayOut bez konieczności zapisywania ich w wersji specyficznej dla roku. 
 • Wydajność – nowa karta Wydajność w oknie Preferencje wprowadza tzw. tryb roboczy, który pomaga poprawić wydajność graficzną podczas pracy z dokumentem. Ponadto polecamy wypróbować eksperymentalny silnik graficzny LayOut [Labs].
 • Okluzja otoczenia – nowy styl powierzchni Okluzja otoczenia jest rozpoznawany i odwzorowywany w widokach LayOut, co umożliwia tworzenie bardziej szczegółowej dokumentacji 2D.
 • Ulepszone wnioskowanie – wnioskowanie w programie LayOut jest teraz nieco bardziej podobne do SketchUp. Dodatkowo, podczas pracy z dokumentem program LayOut ograniczy dostępne odniesienia podczas rysowania do elementów znajdujących się najbliżej ostatniego kliknięcia myszą, zwiększając szybkość reakcji podczas przenoszenia i kopiowania elementów.  
 • Etykiety nieskalowalne – etykiety nie mają już uchwytów skalowania, ale pozostaną skalowalne po dołączeniu do geometrii LayOut lub SketchUp. 
 • Ulepszenia eksportu – podczas eksportowania dokumentu teraz można wybrać wiele zakresów stron jednocześnie. W nazwie eksportowanego pliku będą teraz znajdować się nazwy stron. 

Poprawki błędów i inne ulepszenia 

SketchUp

Nowy silnik graficzny programu SketchUp

Co się zmieniło?

Silnik graficzny SketchUp został ulepszony! Ten nowy silnik graficzny wykorzystuje nowe technologie sprzętowe i programowe, zapewniając znaczną poprawę nawigowania po plikach oraz wyższą szybkości reakcji.

Szczegóły

Nowy silnik graficzny SketchUp to naprawdę coś wyjątkowego, ponieważ umożliwia korzystanie z nowych technologii sprzętowych i programowych, tak by modelowanie było jeszcze płynniejsze. Zauważalne ulepszenia obejmują zarówno wzrost liczby klatek na sekundę podczas obracani modeli o różnym rozmiarze i złożoności w przestrzeni 3D, jak i lepszą obsługę oraz szybkość reakcji. Mimo że wyniki mogą się różnić, nasze wewnętrzne testy wykazały, że w przypadku najczęstszych konfiguracji szybkość była około 2,4 raza większa niż z klasycznym silnikiem graficznym SketchUp. W przypadku wysokiej konfiguracji sprzętowej komputera zaobserwowaliśmy nawet 8,4 raza większe szybkości, a w niektórych przypadkach – jeszcze większe!  

W razie potrzeby nadal dostępny jest „klasyczny” silnik graficzny SketchUp. W nowej sekcji Grafika w oknie Preferencje znajdują się opcje umożliwiające przełączanie silników graficznych w dowolnym momencie. 

Nowy silnik graficzny nie jest obsługiwany przez niektóre konfiguracje sprzętowe, na których można uruchomić SketchUp for Desktop. W przypadku nieobsługiwanych konfiguracji lub jeśli program SketchUp wykryje, że nowy silnik będzie wolniejszy lub niestabilny na urządzeniu użytkownika, zostanie wyświetlone powiadomienie z informacją, że program SketchUp będzie nadal korzystać z klasycznego silnika graficznego. 

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat nowego silnika graficznego i wszystkiego, co jest dostępne w nowej sekcji Grafika w oknie Preferencje, zawiera temat Grafika w naszym Centrum pomocy. 

Okluzja otoczenia

Co się zmieniło?

Okluzja otoczenia to nowe ustawienie stylu, które wizualnie podkreśla interakcje krawędzi i ścian w modelach, zapewniając głębię i realizm w programie SketchUp. 

Szczegóły

Okluzja otoczenia to nowe ustawienie stylu dostępne w nowym silniku graficznym SketchUp. To ustawienie wykorzystuje techniki cieniowania i renderowania, aby wizualnie podkreślić interakcje krawędzi i powierzchni. Te interakcje mogą pomóc w dodaniu postrzeganej głębi do modeli, zwiększając ich realizm. 

Dowiedz się więcej

Okluzja otoczenia to globalnie ustawienie stylu, które można włączyć w menu Widok: Widok > Styl powierzchni > Okluzja otoczenia lub za pomocą funkcji Szukaj. Można także wybrać gotowe style okluzji otoczenia w panelu Style lub zmienić ustawienie suwaka ustawień okluzji otoczenia i stworzyć własne nowe style wykorzystujące okluzję. Więcej informacji zawiera temat Wybieranie stylu

Trimble Connect i udostępnianie łączy

Co się zmieniło?

Program SketchUp oferuje teraz natywną integrację z Trimble Connect. Dzięki Trimble Connect możesz łatwo udostępnić łącze do wersji swojego modelu, która jest przeznaczona tylko do przeglądania, i szybko uzyskać dostęp do pliku .skp na różnych urządzeniach za pomocą SketchUp for Desktop, SketchUp for iPad lub SketchUp for Web.

Szczegóły

Trimble Connect to oparte na chmurze wspólne środowisko danych (CDE) oraz platforma do współpracy zaprojektowana z myślą o branży budowlanej. Twoja subskrypcja SketchUp obejmuje dostęp do Trimble Connect z nieograniczonym miejscem na dane w chmurze. W przeszłości dostęp do Trimble Connect można było uzyskać poprzez rozszerzenie Trimble Connect dostępne w bazie Extension Warehouse. Teraz nie trzeba już korzystać z tego rozszerzenia, ponieważ Trimble Connect zintegrowaliśmy bezpośrednio ze SketchUp for Desktop. Trimble Connect oferuje za pośrednictwem menu Plik własny, dedykowany pasek narzędzi z większą liczbą opcji. 

Nowa integracja z Trimble Connect pozwala korzystać z następujących udogodnień: 

 • Łatwe otwieranie i zapisywanie plików w Trimble Connect
 • Śledzenie zmian i sprawdzanie, kiedy plik został ostatnio zaktualizowany
 • Szybkie przenoszenie modeli między programami SketchUp for Desktop, SketchUp For Web i SketchUp for iPad 
 • Udostępnianie łączy do modelu zapisanego w Trimble Connect, które umożliwiają wyłącznie przeglądanie

Dowiedz się więcej

Więcej informacji o tym, jak w pełni wykorzystać możliwości Trimble Connect, zawiera temat Używanie Trimble Connect z programem SketchUp

Dodaj lokację

Co się zmieniło?

Nowa funkcja Dodaj lokalizację upraszcza proces dodawania dokładnego terenu o wysokiej jakości, usprawnia proces pracy, dodaje widoczną strzałkę wskazującą północ i ulepszone opcje importu.

Szczegóły

Nowa i ulepszona funkcja Dodaj lokalizację sprawia, że geolokalizacja modelu i importowanie szczegółowych danych terenu jest łatwiejsze i bardziej przewidywalne niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie w przypadku dużych importów. 

Nowa funkcja Dodaj lokalizację obejmuje następujące udogodnienia: 

 • Pinezka lokalizacji, którą można włączać i wyłączać 
 • Strzałka prawdziwej północy, która pomaga prawidłowo ukierunkować model i określić, gdzie znajduje się północ w projekcie, co przydaje się użytkownikom podczas generowania symulacji świateł i cieni
 • Prześwitująca wersja modelu, która pomaga sprawdzić, jak pasuje on do importowanego terenu 
 • Większe obszary importu niezależnie od rozdzielczości 
 • Możliwość samodzielnego spersonalizowania każdej strony obszaru wyboru 
 • Suwak umożliwiający zmodyfikowanie gęstości siatki importowanego terenu 
 • Wyższa jakość danych na potrzeby średniego i dużego importu
 • Możliwość przeglądania wszystkich poprzednich importów przy każdym kolejnym imporcie 
 • Lepsze zarządzanie tagami    

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat działania nowej funkcji Dodaj lokalizację można znaleźć w naszych artykułach dotyczących dodawania lokalizacji

Ulepszenia w zakresie importu i eksportu plików IFC

Co się zmieniło?

Importowanie plików IFC do programu SketchUp jest teraz szybsze i bardziej przewidywalne. Wprowadziliśmy również wiele ulepszeń procesu eksportu formatu IFC-4, które pomagają zachować spójność danych i uzyskać zoptymalizowane pliki. Ulepszenia te obejmują opcję teselacji geometrycznej i wiele aktualizacji sposobu eksportowania komponentów. 

Szczegóły

Pliki IFC zawierają system klasyfikacji używany przez klasyfikator programu SketchUp. Wprowadzono kilka istotnych ulepszeń w procesie importowania i eksportowania plików IFC, między innymi: 

 • Teraz można importować pliki IFC zawierające znaki specjalne, takie jak „ã”, „ó”, „ğ”. 
 • Można importować tekst z języków zawierających znaki inne niż arabskie, takich jak japoński, chiński lub grecki.
 • Dodaliśmy również opcję, która zachowuje punkt początkowy rysunku podczas importowania. 

Jeśli chodzi o eksportowanie plików IFC4, SketchUp udostępnia teraz dodatkowe opcje:

 • Eksport teselacji geometrii. Teselacja może pomóc zoptymalizować dane, gdyż sprawia, że rozmiar eksportowanych danych jest o połowę mniejszy niż zwykle.  
 • Eksport typów predefiniowanych / typów obiektów. Te atrybuty są teraz eksportowane jako atrybuty klasy. 
 • Zachowane jednostki atrybutów. Wartości takich atrybutów, jak „Pozycja” i „Rozmiar” w jednostkach imperialnych lub metrycznych, są teraz zachowywane podczas eksportu. 
 • Eksport atrybutów dynamicznych. Wszelkie atrybuty dynamiczne komponentów są eksportowane do formatu IFC4 jako zestaw właściwości o nazwie „SU_DynamicAttributes”.  

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat używania plików IFC w programie SketchUp zawiera temat Klasyfikowanie obiektów

Współdziałanie formatów USDZ i gITF

Co się zmieniło?

Funkcja importu i eksportu zarówno plików USDZ, jak i gITF, otwiera nowe możliwości w zakresie zaawansowanych przepływów pracy związanych z wizualizacjami oraz płynnego przejście do i ze standardowych narzędzi do tworzenia treści cyfrowych.

Szczegóły

Format USDZ został opracowany przez firmę Pixar i jest znany z wydajnego zarządzania złożonymi scenami i animacjami 3D. Format gITF jest znany jako „JPEG 3D” i oferuje solidną platformę do przesyłania i wczytywania modeli 3D. SketchUp oferuje teraz opcję importowania i eksportowania obu tych formatów, odblokowując nowe możliwości współdziałania tych formatów i tworzenie tym samym zaawansowanych wizualizacji 3D. 

Dowiedz się więcej

Więcej szczegółów można znaleźć w artykule Używanie danych programu SketchUp z innymi programami lub narzędziami do modelowania

Narzędzie Siatka podłoża w Scan Essentials

Co się zmieniło?

Nowe narzędzie Siatka podłoża w Scan Essentials może szybko i łatwo przekształcić skan chmury punktów 3D w dokładną siatkę terenu opartą na czterech wierzchołkach, którą można edytować i manipulować w programie SketchUp. Dzięki tej aktualizacji Scan Essentials będzie również używać tego samego języka, co SketchUp. 

Szczegóły

Program Scan Essentials jest dostępny w ramach subskrypcji SketchUp Studio. Dzięki nowemu narzędziu Siatka podłoża program Scan Essentials zapewnia nowe sposoby tworzenia terenu z chmury punktów 3D przy użyciu metod Dopasuj do chmury, Prostokąt lub Ograniczenie. 

Dzięki metodzie Dopasuj do chmury siatka zostanie dopasowana do zeskanowanych danych terenu i automatycznie wypełni przerwy.

Za pomocą metody Prostokąt można wyznaczyć prostokątny obszar w danych skanowania w celu zdefiniowania siatki podłoża. 

Metoda Ograniczenie tworzy siatkę podłoża, która jest mapowana na wybraną powierzchnię w modelu.  

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat korzystania z nowego narzędzia Siatka podłoża i innych funkcji w celu lepszego wykorzystania danych chmury punktów w modelach SketchUp zawiera temat Korzystanie ze Scan Essentials

Okno dialogowe błędu rozszerzenia

Co się zmieniło?

Jeśli jedno z rozszerzeń nie zostanie wczytane po uruchomieniu programu SketchUp, zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe błędu, które pomoże określić, które rozszerzenie nie działa, a także zaktualizować je, gdy jest dostępna aktualizacja, lub je odinstalować. 

Szczegóły

Rozszerzenia to znakomity sposób na spersonalizowanie programu SketchUp i zwiększenie jego możliwości. Niestety czasami rozszerzenia te nie wczytują się (zwykle dlatego, że są nieco nieaktualne). Aby ustabilizować działanie programu SketchUp, gdy co najmniej jedno z rozszerzeń napotka błąd podczas uruchamiania aplikacji, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Gdy pojawi się ten błąd, SketchUp sprawdzi bazę rozszerzeń Extension Warehouse pod kątem dostępności aktualizacji problematycznego rozszerzenia. Następnie można wyświetlić szczegóły błędu, skopiować je, zaktualizować rozszerzenie, wyłączyć je lub odinstalować.  

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat postępowania z tymi błędami zawiera artykuł Błędy dotyczące rozszerzeń w sekcji Rozwiązywanie problemów w Centrum pomocy. 

Ulepszenia dotyczące modelowania

Co się zmieniło?

Różne ulepszenia modelowania w podstawowych narzędziach i funkcjach, które mają na celu zwiększenie produktywności i pomoc w utrzymaniu kreatywności.  

Szczegóły

W ramach tej aktualizacji ciężko pracowaliśmy również nad ulepszeniem niektórych podstawowych narzędzi SketchUp i natywnych funkcji modelowania. Oto skrótowy przegląd: 

 • Uchwyty obrotowe narzędzia Przesuń – teraz można wyłączyć lub włączyć uchwyty obrotowe narzędzia Przesuń w sekcji Rysowanie w oknie Preferencje, aby ograniczyć zakłócenia wizualne i ułatwić nawigację po narzędziu Przesuń. Jest również dostępny skrót dla tej nowej preferencji rysowania.
 • Cofnij w trakcie operacji – polecenie Cofnij teraz anuluje trwającą operację bez cofania wcześniej zakończonego działania. 
 • Wnioskowanie do linii pomocniczych – wnioskowanie dotyczące linii pomocniczych było czasami niemożliwe podczas rysowania linii od obiektu do linii pomocniczej. Teraz można skuteczniej używać linii pomocniczych jako punktów wnioskowania podczas rysowania.
 • Wnioskowanie z prostokątem – podczas rysowania prostokąta na powierzchni, teraz można odnosić się do krawędzi znajdujących się na tej samej powierzchni, co oznacza, że prostokąt może być wyrównany do dowolnej krawędzi na tej samej płaszczyźnie, co powierzchnia, na której jest rysowany. 
 • Wnioskowanie z pochyloną drabiną – podobnie, jak w przypadku opierania drabiny o ścianę, ta nowa funkcja informuje Cię symbolem „X”, gdy obracane elementy geometryczne przecinają płaszczyznę, w której stronę są „pochylane”. 
 • Niezapisany postęp* (Windows) – jeśli w systemie Windows wprowadzono w modelu zmiany, które nie zostały zapisane, obok nazwy pliku na pasku tytułu aplikacji będzie teraz widoczny symbol „*”. Użytkownicy komputerów Mac: Można to sprawdzić, szukając szarej kropki pośrodku czerwonego przycisku Zamknij. Wskazuje ona, że postępy nie zostały jeszcze zapisane.  

LayOut

LayOut bez wersji

Co się zmieniło?

LayOut bez wersji – pliki LayOut od wersji 23.0 nie są teraz oznaczane numerem wersji. Oznacza to, że pliki utworzone w wersji 2024 mogą być otwierane w programie LayOut z ubiegłych lat bez konieczności zapisywania ich w wersji specyficznej dla roku.

Wydajność

Co się zmieniło?

Nowy zestaw opcji w oknie Preferencje oferuje takie ustawienia, jak Tryb roboczy, które pomagają poprawić wydajność grafiki podczas pracy z dokumentem. 

Szczegóły

Nowa karta Wydajność w oknie Preferencje oferuje opcje, które umożliwiają zmianę sposobu obsługi grafiki w programie LayOut i poprawiają w ten sposób ogólną wydajność. Dwie główne funkcje to tryb roboczy oraz nasz nowy eksperymentalny silnik graficzny. 

W trybie roboczym można odłożyć w czasie renderowanie elementów na stronie podczas nawigacji. Gdy tryb roboczy jest włączony, LayOut wyświetli uproszczone wersje bez końcowych grubości linii, linii przerywanych i wypełnień deseniami. Tryb roboczy można włączyć podczas nawigacji po stronie lub włączyć/wyłączyć go w celu poruszania się po stronach z wieloma elementami. Zmiany te są widoczne wyłącznie podczas pracy z dokumentem. Przekłada się to na mniejsze obciążenie, co poprawia szybkość nawigacji w pliku, ale jednocześnie pozwala zachować wysoką rozdzielczość w przypadku eksportowania dowolnego rysunku. 

Eksperymentalny silnik graficzny LayOut to funkcja dostępna w SketchUp Labs. Domyślnie jest ona wyłączona, ale można ją włączyć, by zobaczyć, jak może zwiększyć wydajność, zapewniając nowoczesną platformę graficzną o dużej elastyczności. 

Dowiedz się więcej

Możliwości te opisujemy bardziej szczegółowo w sekcji Wydajność

Ulepszone wnioskowanie

Co się zmieniło?

Wnioskowanie w LayOut jest teraz nieco bardziej podobne do SketchUp. Podczas pracy z dokumentem LayOut ograniczy dostępne odniesienia podczas rysowania do elementów znajdujących się najbliżej ostatniego kliknięcia myszą. 

Szczegóły

Osoby przyzwyczajone do sposobu działania wnioskowania w SketchUp z przyjemnością usłyszą, że funkcja ta działa teraz w LayOut nieco bardziej podobnie do SketchUp. 

Ponadto, uproszczono aktywne wnioskowanie podczas przenoszenia i kopiowania elementów, dzięki czemu LayOut tak naprawdę wnioskuje tylko w odniesieniu do punktu, z którego pobrano element. Można zauważyć większą responsywność podczas przenoszenia, kopiowania i umieszczania elementów na stronie.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat działania wnioskowania w programie LayOut po tym ulepszeniu zawiera temat Korzystanie z wnioskowania.

Etykiety nieskalowalne

Co się zmieniło?

Etykiety nie mają już uchwytów skalowania, ale pozostają skalowalne po dołączeniu do geometrii LayOut lub SketchUp. 

Szczegóły

Za pomocą narzędzia Etykieta programu LayOut () można utworzyć element etykiety z polem tekstowym, linią (tj. linią odniesienia) i strzałką lub punktem końcowym wskazującym konkretny element w obszarze rysunku. Zaktualizowaliśmy sposób działania tych etykiet, tak by nie miały już uchwytów skalowania, ale nadal umożliwiały skalowanie, gdy są dołączone do innej geometrii. 

Dowiedz się więcej

Etykiety opisano szczegółowo w części Etykietowanie elementów w dokumencie.

Ulepszenia eksportu

Co się zmieniło?

Podczas eksportowania dokumentu teraz można wybrać wiele zakresów stron jednocześnie. Nazwa eksportowanego pliku może teraz zawierać nazwy stron.

Szczegóły

Teraz w ramach jednego eksportu można wskazać wiele zakresów stron. Oznacza to, że można eksportować konkretne strony lub zakresy stron jednocześnie, bez konieczności inicjowania wielu operacji eksportu. 

Ponadto w nazwie pliku z wyeksportowanym obrazem znajduje się teraz nazwa strony, więc nawigacja po wyeksportowanych plikach poza programem LayOut jest łatwiejsza. 

Dowiedz się więcej

Więcej informacji można znaleźć w temacie Eksportowanie lub drukowanie dokumentu LayOut

Poprawki błędów i inne ulepszenia

SketchUp

Stabilność

 • Naprawiono awarię, która mogła wystąpić podczas otwierania niektórych plików utworzonych w programie SketchUp 2023.1.
 • (Win) Naprawiono awarię, która występowała, gdy rozszerzenia wysyłały wiadomości do programu SketchUp. Najczęściej występowało to podczas zmiany scen po zainstalowaniu programu Scan Essentials.
 • Naprawiono awarię, która występowała podczas wprowadzania dużej wartości liczby segmentów łuku.

Narzędzia

 • Dodano opcję Pokaż uchwyty obrotu narzędzia Pokaż ruch jako preferencję wraz z możliwością przełączania za pomocą skrótu klawiszowego.
 • Poprawiono widoczność elementów przyciągania podczas korzystania z narzędzia Przesuń.
 • Poprawiono obsługę elementów przyciągania znajdujących się na górze wierzchołka (na przykład punkty końcowe krawędzi).
 • Wprowadzono usprawnienia dotyczące orientacji istniejącego elementu przyciągania.
 • Ulepszono proces umieszczenia elementu przyciągania.
 • Zmodyfikowano element menu kontekstowego służący do zmiany orientacji przyciągania na Zmień kierunek przyciągania.
 • Elementy przyciągania są teraz widoczne dla dowolnego wybranego obiektu podczas korzystania z niektórych narzędzi, na przykład Przesuń. Wcześniej konieczne było wskazanie obiektu, aby zobaczyć jego elementy przyciągania.
 • Dodano opcję Odwróć przyciąganie do menu kontekstowego.
 • Naprawiono błąd powodujący usunięcie elementu przyciągania po jego uprzednim zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza Esc.
 • Naprawiono problem, w wyniku którego przemieszczanie się w niektórych modelach odbywało się w przeciwnym kierunku.
 • Naprawiono problem, w wyniku którego operacja cofnięcia nie dawała żadnego efektu.
 • (Win) Nie można już przypadkowo usunąć natywnych narzędzi z paska narzędzi poprzez kliknięcie, gdy otwarte jest okno dialogowe paska narzędzi.
 • (Win) Aby zmienić nazwę karty sceny, teraz można kliknąć w dowolnym miejscu na karcie nazwy.
 • (Wygraj) Zwiększono rozmiar przycisku „Dodaj tag” w zasobniku tagów, aby lepiej odpowiadał rozmiarowi innych przycisków.
 • (Win) Aby usprawnić edycję, naciśnięcie klawisza Tab powoduje teraz przechodzenie między polami podczas edytowania nazwy i opisu sceny w zasobniku sceny.

Scan Essentials

 • Scan Essentials zaktualizowano do wersji 1.2024.0318.

Revit Importer

 • Narzędzie Revit Importer zaktualizowano do wersji 1.2024.0318.

Okluzja otoczenia

 • Panel Style oferuje teraz nową domyślną bibliotekę stylów „Okluzja otoczenia”. Wypróbuj różne warianty i pokaż nam, jakie style tworzysz za pomocą stylów Okluzja otoczenia!
 • Naprawiono błąd, który powodował, że status nie był tłumaczony w menu Okluzja otoczenia.

Inne usprawnienia

 • Zmieniono lokalizację plików roboczych w programach SketchUp i LayOut, używanych do odzyskiwania modeli i dokumentów. Nowa ścieżka:
 •  Windows: C:\<UserName>\AppData\Local\SketchUp\SketchUp 2024\SketchUp\working\ Komputery Mac: /Library/Application Support/SketchUp 2024/SketchUp/working/
 • Usunięto problem z kropkami wykonanymi przy użyciu języka Ruby, które nie wyglądały poprawnie.
 • Usunięto problem, w wyniku którego funkcja Napraw problemy w informacjach o modelu/statystykach mogła usuwać krawędzie terenu.
 • (Win) Naprawiono błąd, który powodował, że zmiany wprowadzane w oknie dialogowym debugowania kamery nie miały zastosowania.
 • Usunięto problem z nieprawidłowym działaniem pola wyboru Tagi w oknie konfiguracji sceny.
 • Dodano możliwość przełączania procesorów graficznych w oknie Preferencje > Grafika w konfiguracjach z oddzielnymi kartami graficznymi.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że po uruchomieniu programu SketchUp wybraną strefą czasową była UTC-7, a nie strefa czasowa ustawiona w domyślnym szablonie.
 • Naprawiono błąd powodujący awarię programu SketchUp po dodaniu komponentu z poziomu przeglądarki komponentów.
 • Naprawiono błąd powodujący, że dodanie komponentu z przeglądarki komponentów powodowało awarię programu SketchUp. 
 • Naprawiono problem powodujący, że użycie selektora w oknie dialogowym Materiały powodowało zmianę wybranej geometrii na czarną, a prawidłowy kolor nie był stosowany.
 • Naprawiono problem powodujący, że podczas drukowania anulowanie procesu nie było możliwe.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że wybrany tekst tagu nie był prawidłowo wyświetlany.
 • Naprawiono problem w oknie dialogowym stylów, w wyniku którego suwak prześwietlenia rentgenowskiego nie działał prawidłowo.
 • Naprawiono problem powodujący, że zasobniki nie były prawidłowo dokowane po wybraniu przycisku „Zresetuj obszar roboczy”.
 • Naprawiono błąd w narzędziu tekstowym, który powodował, że po ustawieniu wskaźnika myszy nad geometrią nie pojawiał się odpowiedni punkt aktywny.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego klawisz Esc nie zamykał okna dialogowego komponentu po edycji.
 • Naprawiono błąd związany z pozycjonowaniem okna Ruby, w wyniku którego pozycja nowego okna dialogowego nie była prawidłowa.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że przełączanie między informacjami o elemencie nie odbywało się w prawidłowej kolejności.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że nieotagowana geometria nie była prawidłowo wyświetlana w oknie Informacje o elemencie.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że wybranie tagu w modelu powodowało zwiększenie szerokości zasobnika.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego używanie skrótów klawiszowych, na przykład dla narzędzia zmiany skali, powodowało wyświetlanie litery „Z” w polu Pomiary.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że opisy scen nie działały prawidłowo.
 • Naprawiono problem występujący podczas pracy z rzutnią, który powodował, że szerokość zasobnika okna dialogowego losowo zmieniała się na inną.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że tagi znikały po wybraniu opcji Plik/Nowy.
 • Poprawiono kilka nieprawidłowych tłumaczeń w zlokalizowanych językach.
 • (Win) Naprawiono błąd, w wyniku którego klasyfikator, pasek narzędzi tagów i pole pomiaru nie były prawidłowo wyświetlane.
 • (Win) Naprawiono problem polegający na tym, że karta edycji w oknie dialogowym Materiał z wybraną paletą barw RGB nie była prawidłowo wyświetlana.
 • (Win) Rozwiązano problemy z instalacją rozszerzenia Revit Importer. Instalator nie zaznacza już domyślnie do instalacji rozszerzeń Scan Essentials i Revit.
 • (Mac) Naprawiono błąd, który powodował, że aktywne punkty wskaźnika w rozdzielczości 32x32 nie były wyświetlane.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego odpowiedź na żądanie HtmlDialog - Large POST nie była prawidłowo sformułowana.
 • (Win) Naprawiono błąd, w wyniku którego tekst nazwy miniatury sceny nie był wyrównany.
 • (Win) Naprawiono problem z oknem dialogowym Zapisz jako w Trimble Connect, który polegał na tym, że naciśnięcie klawiszy Alt+Tab w celu przełączenia aplikacji powodowało, że okno dialogowe zachowywało się nieprawidłowo i nakładało się na inne aplikacje.
 • (Win) Wprowadzono ulepszenie, dzięki któremu pasek narzędzi Trimble Connect będzie domyślnie wyświetlany po prawej stronie górnego paska narzędzi.
 • (Win) Naprawiono błąd powodujący brak części obramowania menu pasków narzędzi przy niektórych rozdzielczościach ekranu.
 • (Win) Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre separatory menu miały różną grubość.
 • Naprawiono błędy, którego polegały na tym, że brakowało zlokalizowanych tłumaczeń lub były one nieprawidłowe (dotyczyło to między innymi tekstu związanego z narzędziami Przesunięcie, Udostępnij łącze, Dostosuj, Pinezka lokalizacji i Informacje o modelu).

LayOut

Stabilność

 • Poprawiliśmy wydajność wczytywania dokumentów. Spowolnienie było spowodowane sprawdzeniem, które wykonywaliśmy w związku z poprawką płaszczyzny przycinania Blisko/Daleko w SketchUp, dlatego należy poszukać ewentualnych przypadków przycinania rzutni w rzutniach modeli SketchUp.  Prosimy również o kontakt w przypadku zauważenia poprawy procesu wczytywania plików.
 • Nasze domyślne szablony są teraz dostarczane z wyłączoną opcją Zastąpienie wyjścia.

Rzutnie modelu SketchUp

 • Teraz po odznaczeniu opcji Tło w inspektorze modelu SketchUp niebo, ziemia i horyzont nie będą już wyświetlane w rzutni.
 • Zaktualizowano zachowanie wymiarów, aby zapobiec wymiarowaniu do granic rzutni modelu SketchUp.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że program LayOut losowo wymagał ponownego renderowania rzutni modelu SketchUp.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że zastąpienie stylu nie utrzymywało się po skopiowaniu i wklejeniu rzutni.

Inne usprawnienia

 • Naprawiono problem polegający na tym, że zmniejszenie liczby wielu wybranych elementów poprzez zaznaczanie z klawiszem Shift nie powodowało zmiany rozmiaru ramki ograniczającej.
 • Naprawiono zachowanie polegające na tym, że klawisz „Escape” nie zamykał okna dialogowego Znajdź tekst.
 • Naprawiono zachowanie polegające na tym, że siatka przesuwała się podczas modyfikowania marginesów papieru i powiązanych ustawień marginesów.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że narzędzie do precyzyjnego umieszczania było wyświetlane w nieprawidłowym miejscu podczas anulowania ruchu lub obrotu.
 • Naprawiono błąd, który powodował analizowanie nieoczekiwanych znaków w dokumentach z tekstem RTF.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że skalowanie etykiet i wymiarów powodowało nieprawidłowe umiejscowienie centrum kontroli obrotu.
 • Naprawiono błąd związany z cofaniem operacji, który polegał na anulowaniu skrótu klawiaturowego nieprzypisanego do żadnej funkcji, gdzie cofnięcie wymagało dwukrotnego wpisania skrótu klawiaturowego.
 • Naprawiono błąd, który powodował awarię po zastąpieniu tekstu autotekstem w systemie Windows.
 • (Win) Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe renderowanie łuków i okręgów bez linii ciągłych w eksporcie obrazów.
 • (Mac) Naprawiono błąd, w wyniku którego fokus mógł blokować się w inspektorze stron do czasu ponownego uruchomienia programu LayOut.
 • Naprawiono problem z lokalizacją preferencji układu we wszystkich językach, w których nie została przetłumaczona opcja opóźnienia ponownego rysowania podczas przesuwania i powiększania.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że uruchomienie programu LayOut z poziomu wiersza poleceń przy użyciu opcji -lang nie otwierało programu LayOut we wskazanym języku.

Kreator stylów

Poprawki błędów

 • (Mac) Naprawiono błąd powodujący awarię Kreatora stylów podczas zamykania.
 • Naprawiono awarię występującą podczas zamykania Kreatora stylów (Mac).

Interfejs API programu SketchUp

Nakładki interfejsu API C

Wprowadzamy interfejsy API w języku C, które umożliwiają rozszerzeniom rysowanie w widoku programu SketchUp. Te interfejsy API umożliwiają rysowanie mieszane przy użyciu informacji o przezroczystości i/lub głębi. Nowe funkcje interfejsu API C zapewniają możliwości, których nie oferują nakładki z interfejsu API Ruby.

W przeszłości zaawansowane rozszerzenia (takie jak rozszerzenia renderowania) musiały używać technik specyficznych dla platformy, aby uzyskać dostęp do widoku SketchUp i przeprowadzić rysowanie. Po wprowadzeniu nowego silnika graficznego nie jest to już możliwe. Mamy nadzieję, że te nowe interfejsy API zapewnią stabilny i udokumentowany sposób dalszego działania tych wspaniałych rozszerzeń.

Pakiet SDK zawiera prosty przykładowy projekt (o nazwie „Nakładki”) demonstrujący możliwości interfejsu API. Prosimy o przetestowanie i kontakt z nami, jeśli o czymś zapomnieliśmy.

Ruby 3.2

Zaktualizowaliśmy Ruby do wersji 3.2.2. 

Dodatkowe zmiany i ulepszenia interfejsu API Ruby

 • Wersja OpenSSL w Ruby została zaktualizowana do OpenSSL 1.1.1w.
 • Dodano obsługę opcji eksportu: page_range dla Layout::Document#export
 • Dodano polecenie Sketchup::View#graphics_engine

Poprawki błędów w interfejsie API Ruby

 • Naprawiono problem na komputerze Mac, w wyniku którego polecenie UI.create_cursor powodowało wyświetlenie nieprawidłowego punktu aktywnego.
 • Naprawiono usterkę, która pojawiła się w funkcji Sketchup.resize_viewport wprowadzonej w programie SketchUp 2023.1 dla systemu Windows.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że konsola Ruby nie przewijała się automatycznie na koniec po wyczyszczeniu danych.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre obserwatory Ruby uruchamiały się, gdy model został zapisany podczas edycji komponentu. W szczególności w tej sytuacji nie należy już wywoływać funkcji onOpen/onClose InstanceObserver oraz onTransactionStart/onTransactionCommit ModelObserver.