• Återbetalningar Begäran om återbetalning måste göras inom 14 dagar från den ursprungliga transaktionen. För att begära återbetalning eller om du har frågor om återbetalning kontaktar du vårt supportteam via vårt kontaktformulär för kundsupport. Begäran om återbetalning måste komma från den e-postadress eller företagsdomän som är kopplad till ditt SketchUp-konto. Ange den e-postadress som användes för transaktionen, kontonummer och datum för transaktionen.