• Innehållsförteckning Tidslinjer Prenumerationer Underhåll och support Enterprise-kunder Allmänna frågor Migrering av Classic-licens Tidslinjer Kan jag fortfarande köpa en evig Classic-licens från SketchUp? Nej. SketchUp säljer inte längre eviga Classic-licenser.