• Extension Warehouse och SketchUp är menade att användas tillsammans. I de flesta fallen kan du om du vill lägga till ett tillägg i din lokala version av SketchUp helt enkelt klicka på knappen Installera (Install) på sidan med tillägg. Sedan väntar du en kort stund medan programvaran gör resten av jobbet. Dock har denna magiska installationsprocess ett par hakar: