• När du skapar en modell i 3D måste du kunna se den från varje vinkel. I SketchUp kretsar, zoomar och panorerar du hela tiden när du ritar: Kretsa: När du kretsar rör du dig runt, ovanför eller under din modell. Att kretsa är som att flyga runt din modell som Peter Pan. Zooma: Zooma in för att fokusera på ett specifikt område när du ritar och zooma ut för att se mer av din modell. Panorera: När du panorerar rör du dig till vänster, höger, uppåt eller nedåt.