• När du skapar en modell i 3D måste du kunna se den från varje vinkel. I SketchUp kretsar, zoomar och panorerar du hela tiden när du ritar: