• För att ge dina modeller detalj och realism kan du använda SketchUp för att måla "material" på ytor. Material är i grunden färger med valfria texturer (som definieras inom en bildfil). Till exempel: I följande figur har takets material blå färg och en textur som liknar metalltak. Fasaderna och gräset har även de material med färg och textur.

  • När du skapar en modell i 3D måste du kunna se den från varje vinkel. I SketchUp kretsar, zoomar och panorerar du hela tiden när du ritar:

  • Med hjälp av SketchUp-verktygen för att vända och rotera blir din geometri lika smidig som en akrobat. Kommandot Vänd längsmed (Flip Along) låter dig vända geometri med 180 grader längs valfri axel. Med verktyget Rotera (Rotate) kan din geometri snurra och vändas som en professionell gymnast.

  • Många modeller börjar med enkla former. I SketchUp kan du använda formverktygen för att rita rektanglar, cirklar och polygoner. Dessa verktyg hittar du i följande verktygsfält: Kom igång (Getting Started), Rita (Drawing) och Stora verktyg (Large Tool Set).