• Klicka på motsvarande länkar nedan för att komma igång. Vi erbjuder nedladdningar för de senaste två versionerna av SketchUp Pro:

  • Från och med SketchUp Pro 2020 finns det endast ett installationsprogram för alla tillgängliga språk. Det laddar ner det valda språket vid installation. När du har laddat ner filen nedan rekommenderar vi att du läser hur du installerar och aktiverar SketchUp Pro.

  • PRO Om du är en SketchUp Pro-användare kan du importera eller exportera CAD-filer som använder filformatet .dwg eller .dfx .

  • För att ge dina modeller detalj och realism kan du använda SketchUp för att måla "material" på ytor. Material är i grunden färger med valfria texturer (som definieras inom en bildfil). Till exempel: I följande figur har takets material blå färg och en textur som liknar metalltak. Fasaderna och gräset har även de material med färg och textur.

  • När du skapar en modell i 3D måste du kunna se den från varje vinkel. I SketchUp kretsar, zoomar och panorerar du hela tiden när du ritar:

  • Med hjälp av SketchUp-verktygen för att vända och rotera blir din geometri lika smidig som en akrobat. Kommandot Vänd längsmed (Flip Along) låter dig vända geometri med 180 grader längs valfri axel. Med verktyget Rotera (Rotate) kan din geometri snurra och vändas som en professionell gymnast.

  • Många modeller börjar med enkla former. I SketchUp kan du använda formverktygen för att rita rektanglar, cirklar och polygoner. Dessa verktyg hittar du i följande verktygsfält: Kom igång (Getting Started), Rita (Drawing) och Stora verktyg (Large Tool Set).

  • Första gången du använder SketchUp måste du logga in för att aktivera din provperiod eller prenumeration. När du har loggat in visas dialogrutan som välkomnar dig till SketchUp (såsom i bilden). Dialogrutan är din utgångspunkt för att skapa en modell. Den visas varje gång du öppnar SketchUp (såvida du inte stänger av funktionen i dialogrutan SketchUp-inställningar (SketchUp Preferences)).