• Klicka på motsvarande länkar nedan för att komma igång. Vi erbjuder nedladdningar för de senaste två versionerna av SketchUp Pro:

  • Observera att det bara finns ett enda installationsprogram för samtliga tillgängliga språk, och att det valda språket laddas ner under installationen. När du har laddat ner filen nedan rekommenderar vi att du läser om hur du installerar och aktiverar SketchUp Pro.

  • SketchUp är ett program med tung grafik. Att veta vad du har för grafikkort kan hjälpa dig att felsöka vid ovanliga visuella beteenden eller rekommendera högpresterande kort för andra användare. Det enklaste sättet att hitta ditt grafikkort är att köra diagnostikverktyget DirectX:

  • PRO Om du är en SketchUp Pro-användare kan du importera eller exportera CAD-filer som använder filformatet .dwg eller .dfx .

  • För att ge dina modeller detalj och realism kan du använda SketchUp för att måla "material" på ytor. Material är i grunden färger med valfria texturer (som definieras inom en bildfil). Till exempel: I följande figur har takets material blå färg och en textur som liknar metalltak. Fasaderna och gräset har även de material med färg och textur.

  • När du skapar en modell i 3D måste du kunna se den från varje vinkel. I SketchUp kretsar, zoomar och panorerar du hela tiden när du ritar: Kretsa: När du kretsar rör du dig runt, ovanför eller under din modell. Att kretsa är som att flyga runt din modell som Peter Pan. Zooma: Zooma in för att fokusera på ett specifikt område när du ritar och zooma ut för att se mer av din modell. Panorera: När du panorerar rör du dig till vänster, höger, uppåt eller nedåt.

  • Med SketchUps Solid-verktyg kan du skapa nya former genom att kombinera eller beskära en form med en annan, vilket gör det enkelt att modellera ett ytterskal eller snickeri.

  • Vad skiljer en solid konstruktion och design från en optisk illusion av M.C. Escher? Exakta mått. I SketchUp kan du modellera med noggrannhet med Måttband-verktyget, Gradskiva-verktyget och Mått-rutan: Med Måttband-verktyget () kan du mäta ett avstånd och ställa in exakta styrlinjer och -punkter.

  • I SketchUp kan du ändra storlek på din modell och omforma den baserat på kanternas och ytornas relativa storlek. Här kan du se en snabb översikt över de tillgängliga alternativen:

  • Med hjälp av SketchUp-verktygen för att vända och rotera blir din geometri lika smidig som en akrobat. Kommandot Vänd längsmed (Flip Along) låter dig vända geometri med 180 grader längs valfri axel. Med verktyget Rotera (Rotate) kan din geometri snurra och vändas som en professionell gymnast.