• I SketchUp kan du kopiera geometri genom att använda

  • Väljverktyget () anger vilka objekt du vill ändra med hjälp av SketchUps andra verktyg eller kommandon. Om du vill ändra längden på en linje, börja med att välja linjen. Om du vill skala upp eller ner en box, börja med att välja boxen. Om du vill flytta en linje och en box, börja med att välja båda delarna. Detta kallas för ett set. Här hittar du väljverktyget i SketchUp:

  • Första gången du använder SketchUp måste du logga in för att aktivera din provperiod eller prenumeration. När du har loggat in visas dialogrutan som välkomnar dig till SketchUp (såsom i bilden). Dialogrutan är din utgångspunkt för att skapa en modell. Den visas varje gång du öppnar SketchUp (såvida du inte stänger av funktionen i dialogrutan SketchUp-inställningar (SketchUp Preferences)).