• Många modeller börjar med enkla former. I SketchUp kan du använda formverktygen för att rita rektanglar, cirklar och polygoner. Dessa verktyg hittar du i följande verktygsfält: Kom igång (Getting Started), Rita (Drawing) och Stora verktyg (Large Tool Set).