• Innehållsförteckning Ladda ned SketchUp Installerar SketchUp (första gången eller en ny huvudversion) Installerar SketchUp (underhållsversion eller mindre versionsuppdatering) Överföra SketchUp till en ny dator Ta bort licens från en installation av SketchUp Auktoriser