Att kopiera vad du redan har ritat

I SketchUp kan du kopiera geometri genom att använda

 • Kommandot kopiera och klistra in (Copy and Paste)
 • Verktyget Flytta (Move) ()
 • Verktyget Rotera (Rotate) ()

När du använder Flytta-verktyget (Move) för att kopiera och klistra in kan du skapa en kopia eller flera kopior. Om du skapar flera kopior kan du ange hur SketchUp ska placera dem – om du kan de smarta genvägarna.

Använd Rotera-verktyget (Rotate) när du vill att en eller flera kopior läggs i en cirkel runt en mittpunkt. Tänk dig att objekten är ingenjörer som svärmar runt en byggsats med den senaste drönaren.

Notera att geometri som kopieras och klistras in inom en SketchUp-modell även kan kopieras och klistras in i ett nytt SketchUp-dokument. Du behöver alltså inte utföra åtgärden i ett och samma dokument.

Kopiera och klistra in geometri

SketchUps kommandon för att kopiera och klistra in fungerar såsom i många andra program. Så gör du för att kopiera och klistra in i SketchUp:

 1. Använd verktyget Val (Select) () för att välja geometrin du vill kopiera. Delen Att välja geometri har tips för att göra val.
 2. Välj Redigera (Edit) > Kopiera (Copy) i menyraden. Eller använd kortkommandot Ctrl + C (Microsoft Windows) eller Command + C (macOS).
 3. Välj Redigera (Edit) > Klistra in (Paste) i menyraden. Eller tryck Ctrl + V (Microsoft Windows) eller Command + V (macOS). Markören ändras till en Flytta-markör. Din kopierade geometri flyttas runt när du flyttar markören. I bilden visas en kopia av den trapetsformade ytan. Kopian ska placeras på det rödgröna planet.
 4. Klicka på platsen där du vill placera den kopierade geometrin.

Att kopiera och multiplicera geometri med verktyget Flytta (Move)

Flytta-verktyget kan även kopiera geometri – eller göra flera kopior – på ett par klick och tryck.

Tips: När du kopierar med Flytta-verktyget kan du ange intervall för kopiorna. Funktionen är särskilt användbar när du skapar 3D-modeller för staket, broar och däck, där flera stolpar eller balkar är jämnt fördelade.

För att göra kopior med Flytta-verktyget (Move), följ dessa steg:

 1. Använd verktyget Val (Select) () för att välja geometrin du vill kopiera.
 2. Välj verktyget Flytta (Move) () i verktygsfältet, eller tryck M. Markören ändras till en symbol med pilar i alla riktningar.
 3. För att ange för SketchUp att du vill kopiera de valda objekten, tryck och släpp Ctrl (Microsoft Windows) eller Option (macOS). Bredvid symbolen med fyra pilar visas då ett plustecken.
 4. Klicka på de valda objekten.
 5. Flytta markören för att kopiera valet. En kopia av ditt val följer Flytta-markören när du rör den på skärmen. I bilden har en del av staketet kopierats.
 6. Klicka på platsen där du vill placera kopian. De kopierade objekten har valts. De ursprungliga objekten har inte valts. Du kan även flytta ditt val en specifik sträcka genom att ange ett värde, såsom 21' eller 30m. Tryck sedan på Enter.
 7. (Valfritt) Omedelbart efter att du har placerat din kopia kan du skapa flera kopior eller placera kopior på jämna avstånd genom att skriva in ett värde och en multiplikator i rutan Mått (Measurements). Följande tabell visar valmöjligheterna.
För att göra så här Skriv detta Exempel
Skapa flera kopior. En siffra och X eller * och en siffra Skriv in 7x (eller*7) för att skapa sju kopior.
Fördela avståndet mellan kopian och originalet. Ett delande värde Skriv in 5/ (eller/5) för att skapa fem kopior som placeras med jämna avstånd mellan originalet och den första kopian.

Tips: Du kan fortsätta att skriva in avstånd och multiplikatorer tills du utför en annan åtgärd. I bilden har vi skrivit in 3/ för att skapa tillräckligt många staketpaneler för att slutföra en del av staketet. På detta vis kan du lägga till staket eller andra repetitiva objekt i din modell på ett par minuter.

Obs: När du skapar flera kopior skapar du tekniskt sett en linjär matris.

Att rotera kopior runt en axel

Oberoende av om du vill skapa en modell av Stonehenge eller en grillplats till trädgården kan du använda verktyget Rotera (Rotate) för att göra det enkelt att placera kopior runt en mittpunkt.

Tips: Om du inte är bekant med verktyget Rotera (Rotate), se över grunderna för att rotera geometri i SketchUp.

För att rotera kopior runt en mittpunkt, följ dessa steg:

 1. Använd verktyget Val (Select) () för att välja geometrin du vill kopiera och rotera.
 2. Välj verktyget Rotera (Rotate) () i verktygsfältet eller tryck Q.
 3. Klicka på platsen som är rotationens mittpunkt, som visas där Rotera-markören kan ses i bilden.
 4. Klicka på valet du vill kopiera och rotera. Följande bild visar inferenslinjerna som kan ses när du klickat på stenen.
 5. Be SketchUp att skapa kopior genom att trycka och släppa Ctrl-tangenten (Microsoft Windows) eller Option-tangenten (macOS). Ett plustecken visas bredvid Rotera-markören. (Du kan i själva verket be SketchUp att skapa kopior när som helst mellan steg 3 och 5.)
 6. Flytta markören till platsen där du vill placera din roterade kopia. När du flyttar markören visar en inferenslinje vinkeln mellan det ursprungliga objektet och den roterade kopian, såsom i bilden.
 7. Klicka för att placera din kopierade geometri.
 8. (Valfritt) Skriv en siffra och x, * eller / för att skapa flera kopior runt mittpunkten. (Se föregående tabell för information om vad varje kortkommando gör.) I bilden skapades 7 kopior av stenen genom att skriva in 7/.

Obs: När du följer de föregående stegen skapar SketchUp en cirkulär uppsättning objekt bakom kulisserna.
Was this article helpful?