Diffusion egenskaper

SketchUp Diffusion erbjuder alla funktioner du behöver för att skapa övertygande bilder när du behöver dem:

  • Generera utdata med textuppmaningar – En översikt över hur man använder snabb teknik för att få bästa möjliga resultat.
  • Stilförinställningar – SketchUp Diffusions stilförinställningar tar bort gissningsarbetet från snabb teknik. 
  • Förhandsgranska scener – Så här skapar du nya scener och använder fönstret Förhandsgranskning för att granska dina genererade bilder.
  • Spara och dela utdata – Importera, exportera, spara och dela dina modeller som du har förbättrat med Diffusion.
  • Inställningar – Lär dig mer om de olika inställningarna som hjälper dig att finjustera resultaten av dina genererade bilder. 
Was this article helpful?