SketchUp Desktop 2021.0.1

SketchUp Pro 2021.0.1
21.0.391 Win 64-bitars
21.0.392 Mac 64-bitars

Releaseinformation för SketchUp

  • Fixat en krasch med Follow Me-verktyget och följde manuellt en bana från enhetens startpunkt.
  • Fixat ett problem där en komponent inte kunde sparas och sedan sparas igen med ett annat namn.
  • Fixat ett problem som förhindrade att vissa stora filer öppnades när de sparades i SketchUp 2021.
  • Fixat ett problem där sektionsskurna plan var fortsatt synliga när den tillhörande geometrin doldes via en taggmapp.
  • (Mac) Fixat en krasch när användare loggade in som icke-administratör och sedan använde färgpaletten.

Releaseinformation för LayOut

  • Förbättrad prestanda vid inferenser till SketchUp-modeller. Inkluderade förflyttning, kopiering och rotering av enheter samt dimensionering och ritning ovanpå StechUp-visningsportar för modeller.
  • (Win) Fixat en krash som kunde uppstå vid stängning av LayOut.