• Spis treści Pobieranie programu SketchUp Instalowanie programu SketchUp (po raz pierwszy lub w wersji po większych zmianach) Instalowanie programu SketchUp (wydanie poprawkowe lub drobne aktualizacje) Przenoszenie programu SketchUp na nowy komputer Usuwanie licencji z instalacji programu SketchUp <