• W przypadku większości modeli 3D w programie SketchUp jednostka miary ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Na przykład budynki są zwykle modelowane w stopach lub w metrach, a projekty obróbki drewna – w calach lub w centymetrach. W tym artykule przedstawiono sposoby kontrolowania jednostek miary modelu w programie SketchUp i wskazano inne istotne artykuły zawierające bardziej szczegółowe informacje.