• Aby dodać szczegóły i nadawać modelom realny wygląd, program SketchUp umożliwia malowanie powierzchni materiałów. Materiały to po prostu farby, które mają kolor i opcjonalną teksturę (zdefiniowaną w pliku obrazu). Na przykład na poniższej ilustracji materiał pokrycia dachowego ma kolor niebieski i teksturę imitującą metalowe pokrycie dachowe. Oblicówka i trawa również są materiałami mającymi kolor i teksturę.

  • Tworzenie modelu 3D musi zapewniać możliwość oglądania go ze wszystkich stron. W programie SketchUp podczas rysowania można wykonywać orbitowanie, powiększanie i przesuwanie:

  • Za pomocą Solid Tools (Narzędzia brył) programu SketchUp można tworzyć nowe kształty, łącząc jeden kształt z innym lub wycinając go, co ułatwia modelowanie zewnętrznej powłoki lub stolarki.

  • Co odróżnia konstrukcję i projekt bryły od złudzenia optycznego M.C. Eschera? Dokładne wymiary. W programie SketchUp narzędzia Tape Measure (Miarka) i Protractor (Kątomierz) oraz pole Measurements (Wymiary) umożliwiają precyzyjne modelowanie:

  • W programie SketchUp można zmieniać rozmiar i kształt modelu na podstawie względnych rozmiarów krawędzi i powierzchni. Oto krótki przegląd dostępnych opcji:

  • Dzięki narzędziom do odwracania i obracania programu SketchUp geometria może się poruszać niczym akrobata. Polecenie Flip Along (Odwróć wzdłuż) umożliwia odwrócenie geometrii o 180 stopni wzdłuż dowolnej osi. Dzięki narzędziu Rotate (Obróć) geometria może się obracać i składać jak zawodowa gimnastyczka.

  • Podczas rysowania modelu w programie SketchUp przesuwanie modelu (lub jego części) nabiera trzeciego wymiaru. Dosłownie. Ten artykuł jest przewodnikiem na temat poruszania się po modelu 3D: od prostej operacji „kliknij i przesuń” do precyzyjnego poruszania się za pomocą współrzędnych 3D.

  • Za pomocą narzędzia Push/Pull (Wypchnij/Wyciągnij) () można utworzyć kształt 3D z powierzchni lub wyciąć kształt 3D z modelu. Można przekształcać w ten sposób dowolny typ powierzchni, w tym powierzchnie okrągłe, prostokątne i abstrakcyjne.

  • Narzędzie Select (Zaznacz) () umożliwia wybór elementów, które będą modyfikowane za pomocą innych narzędzi lub poleceń programu SketchUp. Jeśli chcesz zmienić długość linii, najpierw wybierz linię. Jeśli chcesz przeskalować ramkę, najpierw wybierz tę ramkę. Jeśli chcesz przenieść linię i ramkę, zacznij od zaznaczenia obu, tworząc tak zwany zbiór wskazań. Oto miejsca, w których można skorzystać z narzędzia Select (Zaznacz) w programie SketchUp:

  • Wiele modeli zaczyna się od podstawowych kształtów. W programie SketchUp narzędzia kształtu pomagają rysować prostokąty, okręgi i wielokąty. Narzędzia te znajdują się na paskach narzędzi Getting Started (Pierwsze kroki), Drawing (Rysowanie) oraz Large Tool Set (Duży zestaw narzędzi).