• Tworzenie modelu 3D musi zapewniać możliwość oglądania go ze wszystkich stron. W programie SketchUp podczas rysowania można wykonywać orbitowanie, powiększanie i przesuwanie:

  • Dzięki narzędziom do odwracania i obracania programu SketchUp geometria może się poruszać niczym akrobata. Polecenie Flip Along (Odwróć wzdłuż) umożliwia odwrócenie geometrii o 180 stopni wzdłuż dowolnej osi. Dzięki narzędziu Rotate (Obróć) geometria może się obracać i składać jak zawodowa gimnastyczka.

  • Narzędzie Select (Zaznacz) () umożliwia wybór elementów, które będą modyfikowane za pomocą innych narzędzi lub poleceń programu SketchUp. Jeśli chcesz zmienić długość linii, najpierw wybierz linię. Jeśli chcesz przeskalować ramkę, najpierw wybierz tę ramkę. Jeśli chcesz przenieść linię i ramkę, zacznij od zaznaczenia obu, tworząc tak zwany zbiór wskazań. Oto miejsca, w których można skorzystać z narzędzia Select (Zaznacz) w programie SketchUp:

  • Wiele modeli zaczyna się od podstawowych kształtów. W programie SketchUp narzędzia kształtu pomagają rysować prostokąty, okręgi i wielokąty. Narzędzia te znajdują się na paskach narzędzi Getting Started (Pierwsze kroki), Drawing (Rysowanie) oraz Large Tool Set (Duży zestaw narzędzi).