• Co odróżnia konstrukcję i projekt bryły od złudzenia optycznego M.C. Eschera? Dokładne wymiary. W programie SketchUp narzędzia Tape Measure (Miarka) i Protractor (Kątomierz) oraz pole Measurements (Wymiary) umożliwiają precyzyjne modelowanie: Za pomocą narzędzia Tape Measure (Miarka) () można zmierzyć odległość i ustawić precyzyjne linie pomocnicze lub punkty prowadzące.

  • W programie SketchUp można zmieniać rozmiar i kształt modelu na podstawie względnych rozmiarów krawędzi i powierzchni. Oto krótki przegląd dostępnych opcji: