• Aby rozpocząć, kliknij odpowiednie łącza poniżej. Oferujemy możliwość pobrania dwóch ostatnich głównych wersji programu SketchUp Pro:

  • Należy pamiętać, że istnieje tylko jeden instalator dla wszystkich dostępnych języków. W momencie instalacji następuje pobranie wskazanej wersji językowej. Po pobraniu pliku dostępnego poniżej warto przeczytać, jak zainstalować i aktywować SketchUp Pro.

  • SketchUp to program z dużą ilością grafiki. Wiedza na temat własnej karty graficznej pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z dziwnymi zachowaniami wizualnymi programu. Pozwala też polecać dobre karty innym użytkownikom. Najłatwiejszym sposobem znalezienia karty graficznej jest uruchomienie narzędzia diagnostycznego DirectX:

  • PRO Jeśli jesteś użytkownikiem programu SketchUp Pro, możesz importować lub eksportować pliki CAD, które używają formatu .dwg lub .dxf.

  • Aby dodać szczegóły i nadawać modelom realny wygląd, program SketchUp umożliwia malowanie powierzchni materiałów. Materiały to po prostu farby, które mają kolor i opcjonalną teksturę (zdefiniowaną w pliku obrazu). Na przykład na poniższej ilustracji materiał pokrycia dachowego ma kolor niebieski i teksturę imitującą metalowe pokrycie dachowe. Oblicówka i trawa również są materiałami mającymi kolor i teksturę.

  • Tworzenie modelu 3D musi zapewniać możliwość oglądania go ze wszystkich stron. W programie SketchUp podczas rysowania można wykonywać orbitowanie, powiększanie i przesuwanie:

  • Za pomocą Solid Tools (Narzędzia brył) programu SketchUp można tworzyć nowe kształty, łącząc jeden kształt z innym lub wycinając go, co ułatwia modelowanie zewnętrznej powłoki lub stolarki.

  • Co odróżnia konstrukcję i projekt bryły od złudzenia optycznego M.C. Eschera? Dokładne wymiary. W programie SketchUp narzędzia Tape Measure (Miarka) i Protractor (Kątomierz) oraz pole Measurements (Wymiary) umożliwiają precyzyjne modelowanie: Za pomocą narzędzia Tape Measure (Miarka) () można zmierzyć odległość i ustawić precyzyjne linie pomocnicze lub punkty prowadzące.

  • W programie SketchUp można zmieniać rozmiar i kształt modelu na podstawie względnych rozmiarów krawędzi i powierzchni. Oto krótki przegląd dostępnych opcji:

  • Dzięki narzędziom do odwracania i obracania programu SketchUp geometria może się poruszać niczym akrobata. Polecenie Flip Along (Odwróć wzdłuż) umożliwia odwrócenie geometrii o 180 stopni wzdłuż dowolnej osi. Dzięki narzędziu Rotate (Obróć) geometria może się obracać i składać jak zawodowa gimnastyczka.