• Narzędzie Select (Zaznacz) () umożliwia wybór elementów, które będą modyfikowane za pomocą innych narzędzi lub poleceń programu SketchUp. Jeśli chcesz zmienić długość linii, najpierw wybierz linię. Jeśli chcesz przeskalować ramkę, najpierw wybierz tę ramkę. Jeśli chcesz przenieść linię i ramkę, zacznij od zaznaczenia obu, tworząc tak zwany zbiór wskazań. Oto miejsca, w których można skorzystać z narzędzia Select (Zaznacz) w programie SketchUp: