• W programie SketchUp można kopiować geometrię za pomocą:

  • Narzędzie Select (Zaznacz) () umożliwia wybór elementów, które będą modyfikowane za pomocą innych narzędzi lub poleceń programu SketchUp. Jeśli chcesz zmienić długość linii, najpierw wybierz linię. Jeśli chcesz przeskalować ramkę, najpierw wybierz tę ramkę. Jeśli chcesz przenieść linię i ramkę, zacznij od zaznaczenia obu, tworząc tak zwany zbiór wskazań. Oto miejsca, w których można skorzystać z narzędzia Select (Zaznacz) w programie SketchUp:

  • Przy pierwszym użyciu programu SketchUp trzeba się zalogować, aby aktywować okres próbny lub subskrypcję. Po zalogowaniu się pojawi się okno dialogowe Welcome to SketchUp (Witamy w programie SketchUp), jak pokazano tutaj.