• Co odróżnia konstrukcję i projekt bryły od złudzenia optycznego M.C. Eschera? Dokładne wymiary. W programie SketchUp narzędzia Tape Measure (Miarka) i Protractor (Kątomierz) oraz pole Measurements (Wymiary) umożliwiają precyzyjne modelowanie: Za pomocą narzędzia Tape Measure (Miarka) () można zmierzyć odległość i ustawić precyzyjne linie pomocnicze lub punkty prowadzące.