• Aby dodać szczegóły i nadawać modelom realny wygląd, program SketchUp umożliwia malowanie powierzchni materiałów. Materiały to po prostu farby, które mają kolor i opcjonalną teksturę (zdefiniowaną w pliku obrazu). Na przykład na poniższej ilustracji materiał pokrycia dachowego ma kolor niebieski i teksturę imitującą metalowe pokrycie dachowe. Oblicówka i trawa również są materiałami mającymi kolor i teksturę.

  • Przy pierwszym użyciu programu SketchUp trzeba się zalogować, aby aktywować okres próbny lub subskrypcję. Po zalogowaniu się pojawi się okno dialogowe Welcome to SketchUp (Witamy w programie SketchUp), jak pokazano tutaj.