Zapisywanie, otwieranie i pobieranie modeli

W programie SketchUp for Web modele są zapisywane i przechowywane w Trimble Connect, sieciowym narzędziu do przechowywania danych i współpracy. Różni się to od wersji programu SketchUp na komputery stacjonarne, ale korzystanie z Trimble Connect jako sieciowego systemu plików ma kilka zalet (w przeciwieństwie do systemu plików na komputerze). Przedstawiamy sposób zarządzania plikami pomiędzy programem SketchUp for Web a usługą Trimble Connect:

Zapisywanie plików

Po utworzeniu nowego modelu jedną z pierwszych rzeczy, które warto zrobić, jest zapisanie go w Trimble Connect. Wykonaj następujące kroki:

 1. Po utworzeniu nowego modelu kliknij nazwę pliku „Bez tytułu” lub polecenie „Zapisz” w lewym górnym rogu ekranu. W obu przypadkach otworzy się okno dialogowe Trimble Connect.
  Otwieranie modelu w programie SketchUp for Web
 2. W oknie dialogowym Trimble Connect najpierw wybierz projekt, w którym chcesz zapisać model. W darmowej subskrypcji udostępniony jest jeden projekt, nazwany po prostu „SketchUp”. W płatnych subskrypcjach można tworzyć więcej projektów w witrynie web.connect.trimble.com. W projekcie można kliknąć przycisk „Dodaj folder”, aby uporządkować swoją pracę.
 3. Po wybraniu lokalizacji w Trimble Connect kliknij przycisk Zapisz tutaj.
 4. Zapisywanie modelu w programie SketchUp for Web

Teraz, w trakcie dalszych prac nad modelowaniem, program SketchUp for Web będzie automatycznie zapisywać model co kilka minut. Można także wykonać ręczny zapis, klikając polecenie Zapisz w lewym górnym rogu ekranu. Warto dokonać ręcznego zapisywania przed każdym zamknięciem programu SketchUp.

Darmowa subskrypcja obejmuje dostęp zarówno do programu SketchUp for Web, jak i Trimble Connect Personal – bezpłatnej usługi, która zapewnia jeden folder projektu, 10 GB miejsca na pliki do umieszczenia w tym projekcie oraz możliwość zaproszenia do 5 osób do współpracy w projekcie. Osoby z płatną subskrypcją programu SketchUp korzystają z usługi Trimble Connect Business, która oferuje nieograniczoną przestrzeń dyskową, liczbę projektów oraz liczbę współpracowników.

Otwieranie plików i najnowszych plików

Po uruchomieniu programu SketchUp for Web można otworzyć model z karty Strona główna (naciskając przycisk Otwórz lub wybierając ostatni plik) lub z karty Trimble Connect. Podczas modelowania można wrócić do karty Strona główna lub Trimble Connect, klikając ikonę trzech kropek w lewym górnym rogu ekranu. Można także wybrać polecenie „Otwórz” z menu Operacje na plikach (Otwieranie modelu w programie SketchUp for Web).

Wskazówka: można także otworzyć pliki modeli SKP przechowywane na komputerze na karcie Strona główna.

Najnowsze pliki

Jeśli chcemy otworzyć najnowszy plik – model, który został ostatnio otwarty lub zapisany w SketchUp for Web – wystarczy kliknąć dwukrotnie jego pozycję na karcie Strona główna (lub kliknąć raz nazwę pliku). Jest to prawdopodobnie najszybszy sposób na wznowienie pracy nad modelem zapisanym w Trimble Connect.

Przeglądanie najnowszych plików w programie Sketchup for Web

Lista najnowszych plików jest w rzeczywistości buforowana (przechowywana) w przeglądarce, której używasz do korzystania z programu SketchUp for Web. Jeśli pamięć podręczna przeglądarki zostanie wyczyszczona, użyjesz innej przeglądarki lub innego urządzenia, najnowsze pliki nie będą widoczne. Jeśli tak się stanie, nie ma powodu do obaw – wystarczy użyć karty Trimble Connect, aby znaleźć i otworzyć plik.

Otwieranie plików w Trimble Connect

Jeśli zostanie wybrana opcja otwarcia pliku w Trimble Connect, w celu znalezienia pliku należy przejść do projektu, w którym plik został zapisany. W przypadku darmowej subskrypcji będzie to prawdopodobnie folder SketchUp. Po odnalezieniu go należy kliknąć dwa razy jego pozycję lub raz jego nazwę.

Jeśli w projekcie przechowywanych jest wiele plików, warto przełączyć z domyślnego widoku miniatur na widok listy (). W widoku listy można sortować listę plików według nazwy, daty ostatniej modyfikacji lub rozmiaru pliku. Może to nieco ułatwić znajdowanie treści w dużym projekcie.

Zarówno w widoku listy, jak i w widoku miniatur każdy model ma menu opcji pliku. W tym menu można otworzyć lub usunąć plik, wyświetlić jego szczegóły lub zobaczyć historię zmian. Te opcje są również dostępne na karcie Strona główna.

Opcje plików w Trimble Connect

Historia zmian

Za każdym razem, gdy użytkownik zapisuje model, i za każdym razem, gdy program SketchUp for Web zapisuje go automatycznie, do Trimble Connect wysyłana jest nowa wersja modelu, zwana zmianą. W efekcie powstaje plik kopii zapasowej, który zawsze można przywrócić. Jest to bardzo pomocne, jeśli model zostanie uszkodzony, jeśli zostanie dodana geometria lub komponenty, które utrudnią obsługę modelu, lub jeśli użytkownik chce powrócić do wcześniejszej, prostszej wersji modelu. Działa to w następujący sposób:

Aby uzyskać dostęp do historii zmian modelu, przejdź do tego modelu na karcie Strona główna (jeśli jest to ostatnio otwierany plik) lub w Trimble Connect. Otwórz menu opcji pliku (ikona z trzema kropkami) i kliknij przycisk „Historia”. Spowoduje to wyświetlenie listy zmian pliku po prawej stronie ekranu.

Historia zmian modelu

Po najechaniu kursorem myszy na określoną zmianę na liście zostanie wyświetlony przycisk Otwórz zmianę.

Jeśli zdecydujesz się otworzyć zmianę, ta starsza wersja pliku zostanie wczytana w narzędziu do modelowania. W tym stanie wszelkie zmiany wprowadzone w tej starszej wersji będą tymczasowe, dopóki nie zdecydujesz się na ich zapisanie. Podczas przeglądania zmiany można wybrać opcję zapisania zmiany jako kopii oryginalnego modelu (pod inną nazwą) za pomocą poleceń Zapisz lub Zapisz jako.

Wskazówka: jeśli wybierzesz taką samą nazwę jak oryginalny plik, przywrócisz swoją zmianę. Model zachowa pełną historię zmian, w tym ostatnią zapisaną zmianę przed kliknięciem przycisku Zapisz.

Możesz także wybrać przywrócenie danej zmiany za pomocą polecenia Przywróć przy niebieskiej fladze stanu, która jest wyświetlana po lewej stronie okna modelowania.

Przywracanie modelu z Historii zmian

Automatyczne zapisywanie i tymczasowe kopie zapasowe

W programie SketchUp for Web istnieje kilka mechanizmów zapewniających odporność prac związanych z modelowaniem na problemy, takie jak uszkodzenie plików, awarie przeglądarki i łączność z internetem.

Automatyczne zapisywanie

Domyślnie program SketchUp for Web automatycznie zapisuje postęp modelowania co pięć minut. Obserwując przycisk Zapisz w lewym górnym rogu, można zauważyć, kiedy następuje automatyczne zapisywanie. Podczas automatycznego zapisywania plik jest zapisywany na dwa ważne sposoby. Po pierwsze, tymczasowa lokalna kopia zapasowa pliku jest zapisywana w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Po drugie, jeśli model został już zapisany w Trimble Connect, funkcja automatycznego zapisywania wyśle plik do Connect jako nową wersję. (To samo stanie się za każdym razem, gdy użytkownik ręcznie kliknie polecenie Zapisz).

Tymczasowa kopia zapasowa

Odzyskiwanie niezapisanego modelu

Oprócz aktualizacji rekordu pliku w Trimble Connect funkcja automatycznego zapisywania aktualizuje również tymczasową kopię zapasową modelu przechowywaną w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Jeśli model nie został jeszcze zapisany w Trimble Connect, postęp modelowania zostanie zapisany w pliku tymczasowej kopii zapasowej po pierwszym automatycznym zapisie. Mimo to warto zapisywać plik w trakcie modelowania.

Jeśli wyjdziesz z programu SketchUp for Web bez zapisywania lub przeglądarka internetowa ulegnie awarii, przy następnym uruchomieniu programu SketchUp aplikacja wyświetli informację o znalezieniu odzyskanego pliku i umożliwi otwarcie ostatnio zapisanej tymczasowej kopii zapasowej.

Jeśli utracisz łączność z internetem podczas modelowania i zamkniesz program SketchUp for Web przed odzyskaniem połączenia, mimo to powinien pojawić monit dotyczący odzyskania pliku kopii zapasowej. Jeśli zauważysz, że łączność z internetem została utracona podczas korzystania z programu SketchUp, dobrym pomysłem jest pobranie modelu w postaci pliku kopii zapasowej.

Po wyświetleniu monitu dotyczącego wczytania odzyskanego pliku model zostanie załadowany, ale nie będzie powiązany z plikiem zapisanym w Trimble Connect. Jeśli chcesz odzyskać plik z naniesionymi zmianami, użyj polecenia Zapisz jako, aby nadpisać plik zapisany w Trimble Connect. Ostatnia zapisana wersja jest zawsze dostępna w historii zmian Trimble Connect w razie wątpliwości, co zrobić z odzyskanym plikiem.

Otwieranie plików z komputera i pobieranie ich na komputer

Jeśli wolisz pracować z plikami programu SketchUp przechowywanymi lokalnie na swoim komputerze, jest to możliwe w programie SketchUp for Web.

Otwieranie plików lokalnych

Aby otworzyć model programu SketchUp przechowywany na komputerze, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do karty Strona główna, klikając ikonę trzech kropek w lewym górnym rogu ekranu. (Karta Strona główna jest również pierwszym ekranem, który jest ładowany po uruchomieniu programu SketchUp w przeglądarce).
 2. Kliknij przycisk Otwórz i wybierz „Mój komputer”.
 3. Wybierz żądany plik i zaznacz go. Kliknij przycisk „Otwórz”.

Dzięki tej metodzie model zostanie załadowany do programu SketchUp for Web jako plik tymczasowy. Plik nie zostanie przesłany do Trimble Connect, dopóki nie klikniesz przycisku „Zapisz”. Jeśli nie chcesz zapisywać swojego modelu w Connect, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby pobrać model z powrotem na swoje urządzenie.

Wskazówka: innym sposobem dodawania modeli jest przejście do karty Trimble Connect i po prostu przeciągnięcie i upuszczenie pliku z komputera. Można także użyć przycisku Dodaj model. Niezależnie od metody plik zostanie przesłany i wyświetlony jako wybrany. Od tego momentu cały postęp pracy przy modelowaniu w tym pliku zostanie zapisany w Trimble Connect. W każdej chwili można pobrać plik z powrotem na swoje urządzenie.

Pobieranie plików

Jeśli potrzebujesz kopii pliku programu SketchUp lub wolisz zapisywać i przechowywać pliki lokalnie, zawsze możesz pobrać przygotowywany model na swój komputer. Wykonaj następujące kroki:

 1. Upewnij się, że model, który chcesz pobrać, jest załadowany w oknie modelowania.
 2. Otwórz menu operacji na plikach u góry ekranu.
 3. Wybierz polecenie „Pobierz”. Zostanie wyświetlony monit z prośbą o wybranie wersji SKP do pobrania. Jeśli planujesz ponownie przesłać swój model do programu SketchUp for Web, możesz wybrać dowolną wersję. Jeśli chcesz użyć pliku w komputerowej wersji programu SketchUp, wybierz wersję odpowiadającą tej wersji komputerowej.
 4. Kliknij przycisk OK, aby pobrać model.