SketchUp Checkup

Należy pamiętać, że aplikacja SketchUp Checkup jest dostępna tylko dla wersji programu SketchUp 2017 i nowszych. Ponadto SketchUp Checkup jest obecnie dostępna tylko dla systemu operacyjnego Windows.

Dodaliśmy nową samodzielną aplikację SketchUp Checkup, która umożliwia sprawdzenie komputera pod kątem problemów ze zgodnością z programem SketchUp. Aplikacja jest dostępna tylko dla wersji programu SketchUp 2017 i nowszych. Po jej uruchomieniu można się dowiedzieć, jakie problemy może napotkać komputer podczas uruchamiania programu SketchUp, aby podjąć kroki w celu ich rozwiązania. Aplikacja generuje również plik, który można przekazać naszemu zespołowi pomocy technicznej w celu uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu błędów/ostrzeżeń programu.

Aplikacja SketchUp Checkup działa tylko na komputerach z 64-bitowym systemem Windows.

Pobieranie aplikacji Checkup

Aplikację Checkup można pobrać tutaj.

Uruchamianie aplikacji Checkup

Aby uruchomić aplikację Checkup, zainstaluj aplikację i wybierz opcję „Uruchom aplikację SketchUp Checkup” jako ostatni krok instalacji. Alternatywnie można uruchomić aplikację Checkup w dowolnym momencie, klikając ikonę „SketchUp Checkup” na pulpicie, jeśli została włączona podczas instalacji.

Po uruchomieniu aplikacji Checkup kliknij przycisk Uruchom program Checkup. Aplikacja przeprowadzi testy na komputerze, aby określić, czy komputer jest gotowy do uruchomienia programu SketchUp, i wyświetli wyniki w polu „Wyniki” u góry aplikacji.

Program SketchUp Checkup może pomóc w określeniu, czy system spełnia wymagania systemowe programu SketchUp

Wyniki i ich znaczenie

Wyniki pozytywne

W przypadku każdego testu, który wypadnie pomyślnie, program Checkup wyświetli słowo Powodzenie, a po nim nazwę testu, który wypadł pomyślnie. Wynik Powodzenie oznacza, że użytkownik nie musi podejmować żadnych działań.

Błędy

W przypadku każdego testu, który nie wypadnie pomyślnie, program Checkup wyświetli słowo Błąd, a po nim nazwę testu, który nie wypadł pomyślnie. Jeśli test nie wypadł pomyślnie, program SketchUp może nie działać lub może działać źle. Wystąpić mogą błędy, które potencjalnie można rozwiązać, podejmując następujące kroki:

 1. Błąd: akceleracja sprzętowa nie jest obsługiwana lub została wyłączona dla karty graficznej. Program SketchUp wymaga użycia karty z akceleracją sprzętową.

  Program SketchUp nie będzie działał, jeżeli karta graficzna nie obsługuje akceleracji sprzętowej.

  W przypadku wystąpieniu tego błędu aktualizacja sterownika karty graficznej będzie dobrym pierwszym krokiem służącym zdiagnozowaniu, dlaczego karta nie obsługuje akceleracji sprzętowej. Często aktualizacja sterownika karty graficznej umożliwia akcelerację karty graficznej.

 2. Błąd: wersja OpenGL Twojej karty graficznej [nazwa karty graficznej] to . Program SketchUp wymaga karty graficznej obsługującej OpenGL 3.0 lub nowszą wersję.

  Program SketchUp nie zostanie uruchomiony, jeśli wersja OpenGL karty graficznej jest starsza niż 3.0. W przypadku wystąpienia tego błędu aktualizacja sterownika karty graficznej będzie dobrym pierwszym krokiem do jego rozwiązania, ponieważ zaktualizowane sterowniki mogą uaktualnić wersję OpenGL obsługiwaną przez Twoją kartę. Jeśli aktualizacja sterownika nie zadziała, należy sprawdzić, czy karta graficzna ma możliwość obsługi OpenGL w wersji co najmniej 3.0. Jeśli nie, konieczne będzie zastosowanie lepszej karty graficznej.

 3. Błąd: testy sprawdzające możliwości karty graficznej [nazwa karty graficznej] nie powiodły się.

  Program SketchUp przeprowadzi szereg testów mających na celu określenie, czy karta graficzna ma możliwości obsługi funkcji renderowania koniecznych w SketchUp do wyświetlania modeli SketchUp. Testy obejmują na przykład kompilację cieniowania GLSL w SketchUp oraz obsługę obiektów framebuffer w OpenGL. W przypadku wystąpienia tego błędu warto spróbować aktualizacji sterownika karty graficznej, co może rozwiązać ten problem.

 4. Błąd: systemowa pamięć RAM Twojego komputera to [Twoja pamięć RAM]. Program SketchUp wymaga co najmniej 2 GB systemowej pamięci RAM.

  Program SketchUp wymaga co najmniej 2 GB systemowej pamięci RAM. Być może uda się uruchomić program SketchUp, ale znacząco pogorszy to jego wydajność i stabilność. Aby korzystać z programu SketchUp, zalecamy rozszerzenie systemowej pamięci RAM.

 5. Błąd: system operacyjny komputera nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących systemu operacyjnego. Program SketchUp wymaga systemu Windows 7 lub nowszego.

  Program SketchUp wymaga 64-bitowego systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego. We wcześniejszych wersjach systemów operacyjnych nie będzie można zainstalować programu SketchUp. Aktualizacja systemu operacyjnego do 64-bitowego systemu Windows 7 lub nowszego naprawi ten błąd.

 6. Błąd: Twoja karta graficzna „[nazwa karty graficznej]” ma MB pamięci karty graficznej. Program SketchUp wymaga karty graficznej mającej co najmniej 256 MB pamięci.

  Program SketchUp wymaga co najmniej 256 MB pamięci karty graficznej. Być może uda się uruchomić program SketchUp, ale znacząco pogorszy to jego wydajność i stabilność. Aby korzystać z programu SketchUp, zalecamy lepszej wersji karty graficznej.

  Uwaga: dane dotyczące pamięci karty graficznej uzyskujemy na podstawie informacji o systemie dostarczanych przez Microsoft. W przypadku niektórych kart informacje podawane przez Microsoft są nieprawidłowe. Może to spowodować, że aplikacja Checkup nieprawidłowo zgłosi ten błąd! Podanie tego nieprawidłowego wyniku nie uniemożliwi uruchomienia programu SketchUp.
 7. Błąd: brak systemowej pamięci RAM, wersji systemu Windows lub pamięci karty graficznej.

  Program SketchUp wyświetli powyższe błędy, jeżeli po sprawdzeniu karty graficznej nie znajdzie poszukiwanych informacji.

  W przypadku wystąpienia tego błędu aktualizacja sterownika karty graficznej będzie dobrym krokiem do jego rozwiązania.

Ostrzeżenia

W przypadku każdego testu, który wypadnie pomyślnie ale spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia, program Checkup wyświetli słowo Ostrzeżenie, a po nim nazwę testu, który spowodował ostrzeżenie. Ostrzeżenie oznacza, że program SketchUp będzie działać, ale jego działanie może ulec pogorszeniu. Wystąpić mogą następujące ostrzeżenia, które potencjalnie można rozwiązać, podejmując następujące kroki:

 1. Ostrzeżenie: systemowa pamięć RAM Twojego komputera to [Twoja pamięć RAM]. Program SketchUp wymaga co najmniej 4 GB systemowej pamięci RAM. Może to znacząco pogorszyć wydajność.

  Program SketchUp wymaga co najmniej 4 GB systemowej pamięci RAM. Prawdopodobnie uda się uruchomić program SketchUp, ale pogorszy to jego wydajność i stabilność. Jeśli wystąpią problemy z wydajnością lub stabilnością programu SketchUp, można rozszerzyć systemową pamięć RAM.

 2. Ostrzeżenie: Twoja karta graficzna [nazwa karty graficznej] ma MB pamięci karty graficznej. Program SketchUp zaleca stosowanie karty graficznej mającej co najmniej 1024 MB pamięci RAM. Może to znacząco pogorszyć wydajność.

  Program SketchUp zaleca co najmniej 1024 MB pamięci RAM karty graficznej. Prawdopodobnie uda się uruchomić program SketchUp, ale pogorszy to jego wydajność i stabilność. Jeśli wystąpią problemy z wydajnością lub stabilnością programu SketchUp, można rozszerzyć pamięć RAM karty graficznej.

  Dane dotyczące pamięci karty graficznej uzyskujemy na podstawie informacji o systemie dostarczanych przez Microsoft. W przypadku niektórych kart informacje podawane przez Microsoft są nieprawidłowe. Może to spowodować, że aplikacja Checkup nieprawidłowo zgłosi to ostrzeżenie! Podanie tego nieprawidłowego wyniku nie zapobiegnie mniej wydajnemu działaniu programu SketchUp.
 3. Ostrzeżenie: Twoja karta graficzna [nazwa karty graficznej] ma bufor głębi mniejszy niż 24-bitowy. Program SketchUp zaleca co najmniej 24-bitowy bufor głębi na karcie graficznej. W obecnej konfiguracji mogą występować problemy z wyświetlaniem.

  Program SketchUp działa najlepiej z kartami graficznymi, które mają co najmniej 24-bitowy bufor głębi. Jeżeli doświadczysz problemów z wyświetlaniem, rozważ aktualizację karty graficznej.

 4. Ostrzeżenie: Twoja karta graficzna [nazwa karty graficznej] ma bufor koloru mniejszy niż 24-bitowy. Program SketchUp zaleca 24-bitowy bufor koloru na karcie graficznej. W obecnej konfiguracji mogą występować problemy z wyświetlaniem.

  Program SketchUp działa najlepiej z kartami graficznymi, które mają 24-bitowy bufor koloru. Jeżeli doświadczysz problemów z wyświetlaniem, rozważ aktualizację karty graficznej.

 5. Ostrzeżenie: Twoja karta graficzna [nazwa karty graficznej] nie obsługuje bitów stencil. W obecnej konfiguracji cienie mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

  Program SketchUp działa najlepiej z kartami graficznymi, które obsługują bity stencil. Jeżeli cienie w modelach nie są wyświetlane poprawnie, rozważ aktualizację karty graficznej.

 6. Ostrzeżenie: program SketchUp wykrył, że używasz karty ([nazwa karty graficznej]), chociaż system komputera obsługuje kartę graficzną AMD lub NVIDIA (). Program SketchUp będzie prawdopodobniej bardziej wydajny po zmianie systemu na kartę AMD/NVIDIA.

  W systemie z wieloma procesorami graficznymi program SketchUp będzie prawdopodobniej bardziej wydajny na procesorze graficznym marki AMD lub NVIDIA niż na procesorze graficznym innego sprzedawcy. Jeśli pojawi się to ostrzeżenie, użyj oprogramowania dostawcy karty graficznej, aby zmusić aplikację SketchUp do korzystania z karty AMD lub NVIDIA.

 7. Ostrzeżenie: brak informacji o pamięci RAM, o pamięci karty graficznej, o buforze głębi, koloru lub stencil.

  Program SketchUp wyświetli powyższe ostrzeżenia, jeżeli po sprawdzeniu karty graficznej nie znajdzie poszukiwanych informacji.

  W przypadku wystąpienia tego ostrzeżenia lub ostrzeżeń warto spróbować aktualizacji sterownika karty graficznej, co może rozwiązać ten problem.

  W przypadku zaistnienia któregokolwiek z powyższych błędów lub ostrzeżeń spróbuj rozwiązać problem i ponownie uruchom aplikację Checkup, aby sprawdzić, czy działania odniosły zamierzony skutek.

Dodatkowa pomoc

Aplikacja Checkup tworzy plik o nazwie „SketchUpLog.sulog” na pulpicie. Ten plik, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące logowania, można przekazać naszemu zespołowi pomocy technicznej w celu uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu błędów/ostrzeżeń programu.

Was this article helpful?