SketchUp Desktop 2021.0.1

SketchUp Pro 2021.0.1
21.0.391 Win 64-bitowy
21.0.392 Mac 64-bitowy

Informacje o wersji SketchUp

  • Naprawiono awarię przy użyciu narzędzia Follow Me, ręcznie podążając ścieżką do punktu początkowego obiektu.
  • Naprawiono problem polegający na tym, że komponentu nie można było zapisać, a następnie zapisać ponownie pod inną nazwą.
  • Naprawiono problem, który uniemożliwiał otwieranie niektórych dużych plików podczas zapisywania w programie SketchUp 2021.
  • Naprawiono problem polegający na tym, że płaszczyzny cięcia przekroju pozostawały widoczne, gdy skojarzona geometria była ukryta za pośrednictwem folderu znaczników.
  • (Mac) Naprawiono awarię podczas logowania się jako użytkownik niebędący administratorem, a następnie uzyskiwania dostępu do palety kolorów.

Informacje o wersji LayOut

  • Poprawiona wydajność podczas wnioskowania do modeli SketchUp. Obejmowało to przenoszenie, kopiowanie i obracanie elementów, a także wymiarowanie i rysowanie w rzutniach modelu SketchUp.
  • (Win) Naprawiono awarię, która mogła wystąpić podczas zamykania programu LayOut.